Preskočiť na hlavný obsah

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS - 04.12.2021

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že dňa 4.12.2021 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 24:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS DS / eDovoz (Deklaračný systém) a IS CEP (Centrálny elektronický priečinok - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov) a portál eCommerce (portál určený pre elektronické colné konanie pre zásielky s nízkou hodnotou), z dôvodu inštalácie novej verzie systémov do produkčnej prevádzky.

V čase odstávky systémov nebude pre verejnosť dostupné spracovanie elektronických podaní colných vyhlásení a predbežných colných vyhlásení v režime vývoz, dovoz a tranzit, teda nebudú dostupné elektronické služby FS v colnej oblasti, pri ktorých prebieha elektronická komunikácia cez IS CEP a portál eCommerce.

Dotýka sa to nasledujúcich elektronických služieb:

  • podávanie colných vyhlásení v režime vývoz a dovoz a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru, („eDovoz“, „ECS/ICS“, „ePP – elektronická poštová preprava“, „eCommerce - zásielky s nízkou hodnotou“),
  • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit ( „Tranzit“, „NCTS“),
  • doručovanie a spracovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP („EKR-CEP“),
  • doručovanie a spracovanie elektronických správ prostredníctvom elektronickej podateľne IS eCommerce („EKR- eCommerce“).

V prípade potreby prepustenia tovaru do režimu tranzit v čase odstávky môže obchodná verejnosť uplatniť:

  • havarijné postupy v zmysle povolenia pri zjednodušených postupoch,
  • podanie colného vyhlásenia – elektronická príloha bude predložená na prenosnom médiu.

V prípade otázok k dostupnosti dotknutých systémov nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: helpdesk.cep@financnasprava.sk alebo prostredníctvom nášho call centra 048/ 43 17 222, voľba číslo 5.

Ďakujeme za porozumenie.

(29. 11. 2021)

Archív tlačových správ