Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Opäť lepšie služby finančnej správy

BRATISLAVA – 9.11.2017: Ako získať prístup k e-službám, elektronicky doručovať dokumenty, čo všetko potrebuje klient na to, aby mohol s finančnou správou komunikovať elektronicky – na všetky tieto otázky nájdu klienti finančnej správy odpoveď na portáli finančnej správy v samostatnej informačnej sekcii s názvom Elektronická komunikácia – praktické informácie pre používateľov. [nové okno]

Finančná správa opäť zlepšila svoje služby. Intenzívne sa pripravuje na rozšírenie povinnej elektronickej komunikácie. Od 1.1.2018 budú s finančnou správou povinne komunikovať elektronicky už všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri. Od 1.7.2018 sa táto povinnosť bude týkať aj všetkých fyzických osôb - podnikateľov. K súčasným 360 000 povinne elektronicky komunikujúcim tak pribudne približne ďalších 80 000 právnických osôb a 350 000 živnostníkov (SZČO). Finančná správa preto posilnila informovanosť podnikateľov o novinkách, ktoré ich čakajú. Jedným z takýchto opatrení je zriadenie samostatnej informačnej sekcie k elektronickej komunikácii na portáli finančnej správy. 

Sekcia portálu obsahuje všetky potrebné informácie pre klientov a je jednoducho dostupná priamo z portálu finančnej správy prostredníctvom grafického bannera, ktorý sa nachádza v pravom dolnom rohu webovej stránky. Okrem textových manuálov sú na portáli pripravené aj videá prezentujúce jednotlivé postupy. K dispozícii sú aj popisy potenciálnych situácií, najčastejšie otázky a odpovede, rôzne odporúčania. Informácie na podstránke sa budú priebežne dopĺňať. 

Zriadenie samostatnej informačnej sekcie, ktorá sumarizuje informácie k elektronickej komunikácii na webovej stránke finančnej správy, je len jedným z opatrení zlepšovania dostupnosti informácií o elektronickej komunikácii. Už v októbri totiž finančná správa rozšírila tím odborníkov v call centre, ktorí sa špecializujú na elektronickú komunikáciu, jej zriadenie a používanie. Zároveň finančná správa pripravila informačné letáky, ktoré budú firmám a živnostníkom distribuované s pomocou Konzultačnej rady, ktorej členmi sú rôzne odborné organizácie, komory, asociácie či zväzy. 

Finančná správa navyše v spolupráci s členmi Konzultačnej rady plánuje organizovať v regiónoch aj školiace dni pre živnostníkov s možnosťou intenzívnej kampane o elektronickej komunikácii a elektronickom podávaní daňových priznaní, nielen vo forme B2B stretnutí, ale aj prostredníctvom vysvetľujúcej kampane. 

Takýto postup si členovia Konzultačnej rady potvrdili s prezidentom finančnej správy Františkom Imreczem aj na ostatnom zasadnutí (7.11.2017). Prezident finančnej správy informoval členov rady aj o ďalších aktivitách, ktoré finančná správa v súvislosti s rozširovaním elektronickej komunikácie pripravuje. Objasnil im tiež zámer modernizácie finančnej správy, ktorá spočíva v zavádzaní ďalších proklientskych opatrení, akými je napríklad softwarning, index daňovej spoľahlivosti a z toho vyplývajúca špeciálna starostlivosť o spoľahlivých klientov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 205 kB; nové okno]

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(09. 11. 2017)

Archív noviniek