Preskočiť na hlavný obsah

Platobnou kartou uhradíte už aj správne poplatky

BRATISLAVA – 15.03.2023: Finančná správa naplno rozvíja platobné možnosti pre svojich klientov. Okrem daní je od začiatku marca tohto roka možné platobnou kartou uhrádzať už aj správne poplatky priamo z elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS). Na využitie tejto novej funkčnosti je však potrebné, aby mal klient aktivovanú schránku na ÚPVS.

Finančná správa od začiatku marca tohto roka rozšírila svoje elektronické služby o platbu kartou za služby podliehajúce správnemu poplatku, celkovo sa táto novinka dotkla 32 poskytovaných služieb. Klient ich jednoducho nájde na ÚPVS cez ponuku „Nájsť službu“:

  • Všeobecné podanie - Colný úrad (CÚ)
  • Všeobecné podanie - Daňový úrad (DÚ)
  • Všeobecné podanie - Finančné riaditeľstvo SR (FR SR)
  • Všeobecné podanie - Vybrané hospodárske subjekty (VHS)

Týmto spôsobom je možné vyhľadať aj konkrétnu službu podliehajúcu správnemu poplatku, a to podľa vecne príslušného útvaru FS alebo názvu elektronickej služby. ePlatby umožňujú žiadateľom zaplatiť správny poplatok aj platobnou kartou. Po odoslaní podania k vybranej spoplatnenej elektronickej službe dochádza k spracovaniu podania a následne je žiadateľovi do elektronickej schránky na ÚPVS doručená správa, ktorej prílohou je príkaz na úhradu správneho poplatku. V tejto správe sú všetky potrebné informácie k zaplateniu správneho poplatku: suma poplatku, číslo účtu v tvare IBAN a variabilný symbol. Platbu je možné zrealizovať jednoduchým spôsobom, a to kliknutím na tlačidlo „Zaplatiť“.

Požiadať elektronicky o spoplatnenú službu je možné aj po prihlásení sa na portál finančnej správy (PFS) prostredníctvom formulára „Všeobecné podanie pre finančnú správu“. Vo formulári pribudla položka „Typ služby“ prostredníctvom ktorej sa určuje, či daná služba podlieha správnemu poplatku.

Ak je podanie realizované z PFS, príkaz na úhradu sa vygeneruje aj do elektronickej schránky na PFS aj do schránky na ÚPVS. Ak je podanie realizované z ÚPVS, tak príkaz na úhradu sa vygeneruje len do elektronickej schránky na ÚPVS.

Príkaz na úhradu obsahuje informáciu aj pre iné formy platby (prevodom z účtu v banke alebo PAY by square – zosnímaním QR kódu alebo poštovým poukazom na účet Slovenskej pošty). Poplatník môže zaplatiť správny poplatok aj v hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom technického vybavenia prevádzkovateľa systému (tzv. kiosk) alebo na vybraných pobočkách Slovenskej pošty alebo prostredníctvom mobilnej/webovej aplikácie eKolok.

Príkaz na úhradu je klientovi spravidla doručený do jeho schránky do niekoľkých minút. Výnimkou je situácia, keď žiadateľ zvolí službu, ktorej správny poplatok sa odvíja od počtu úkonov alebo strán. Ide o tzv. násobkovú službu, kedy výšku správneho poplatku nie je možné určiť automatizovane, preto proces môže trvať dlhšie.

Po zaplatení správneho poplatku dostane klient do elektronickej schránky na ÚPVS správu s názvom „Informácia o úhrade“, v ktorej sa nachádza tlačidlo „Uložiť účtovný doklad“. Ten si môže jednoducho stiahnuť a následne vytlačiť.

Finančná správa v snahe pomôcť klientom zorientovať sa v nových povinnostiach pripravila informačnú podstránku na PFS, kde nájde verejnosť všetky dôležité informácie ako aj postup ako správne poplatky uhradiť.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 301 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež zvuková nahrávka [.mp3; 333 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(15. 03. 2023)

Archív noviniek