Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Odhalený podvod s tabakom

BANSKÁ BYSTRICA – 10.03.2017: Colníci Colného úradu Banská Bystrica zabezpečili viac ako 5 ton tabakovej suroviny. Analýza však preukázala, že ide o tabakové výrobky - tabak. Podvod na spotrebnej dani je vo výške viac ako 370 000 eur.

Začiatkom roka vykonávali colníci Colného úradu Banská Bystrica daňový dozor u podnikateľa v Rimavskej Sobote, ktorý je oprávnený obchodovať s tabakovou surovinou. V zmysle zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov na rozdiel od tabaku v rámci obchodovania tabaková surovina nepodlieha spotrebnej dani. Podnikateľ sa teda v rámci obchodných aktivít pokúsil túto skutočnosť využiť a tovar, s ktorým obchodoval, deklaroval ako tabakovú surovinu. Nakoľko uskladnená tabaková surovina vykazovala všetky znaky tabakového výrobku - tabaku, colníci v rámci daňového dozoru a fyzickej kontroly nadobudli podozrenie, že sa jedná o tabak. Tovar colníci v súlade so zákonom zabezpečili a odobraté vzorky zaslali na expertízu do colného laboratória. Výsledky expertízy potvrdili podozrenie colníkov, tzn. expertíza preukázala, že podnikateľ v skutočnosti obchodoval s tabakom, ktorý ale nebol na naše územie prepravený a ani označený kontrolnou známkou v súlade so zákonom.

Colný úrad Banská Bystrica rozhodol o prepadnutí zabezpečeného tovaru v prospech štátu a tabak v množstve 5 296 kg bude colným úradom zlikvidovaný pod colným dohľadom.

V prípade, že by bol tento tabak uvedený v SR do obehu, vznikla by štátu škoda na spotrebnej dani vo výške viac ako 376 000 eur.

Vzhľadom na množstvo tovaru a škodu, ktorá by vznikla, bola vec odstúpená Kriminálnemu úradu Finančnej správy, ktorý v konaní posúdi, či nedošlo aj k spáchaniu trestného činu.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(10. 03. 2017)

Archív noviniek