Preskočiť na hlavný obsah

Preberanie daňových priznaní v regiónoch

BRATISLAVA – 08.03.2023: Finančná správa bude v tomto roku preberať daňové priznania v teréne mimo daňových úradov vo viacerých mestách po Slovensku. Plní tak svoj záväzok, ktorý dala primátorom miest, ktorých sa dotkla optimalizácia kontaktných miest daňových úradov. V posledné tri marcové dni od 8. hodiny ráno do 16. hodiny budú zamestnanci daňových úradov preberať DP až v 16 mestách.

Finančná správa v rámci proklientskeho prístupu v tomto roku uskutoční preberanie daňových priznaní za rok 2022 mimo priestorov svojich daňových úradov.  Túto službu poskytne občanom po dohode s vedením miest, ktorých sa dotkla optimalizácia kontaktných miest daňových úradov k 1.12.2022.

Občania budú môcť túto službu využiť v posledné tri marcové dni (29.03.2023-31.03.2023) od 8. hodiny do 16. hodiny. Preberanie DP sa uskutoční v týchto mestách na uvádzaných adresách:

Snina admin. budova bývalého KM DÚ, Vihorlatská 1991, 069 50 Snina
Levoča admin. budova bývalého KM DÚ, Ružová 1, 054 01 Levoča
Stropkov admin. budova bývalého KM DÚ, Hlavná 1737/61, 091 01 Stropkov
Šamorín Obilná č. 1128/2
Hlohovec Mestský úrad Hlohovec, ul. M. R. Štefánika 1
Revúca Mestský úrad Revúca, Námestie slobody 13/17, Revúca
Detva Mestský úrad Detva, Jozefa Gregora Tajovského 7, Detva
Veľké Kapušany Mestský úrad Veľké Kapušany, veľká zasadacia miestnosť na prízemí, L.N.Tolstého 90, Veľké Kapušany
Gelnica Podnikateľský inkubátor, Areál Klauke, Hlavná 146, Gelnica
Moldava nad Bodvou Inkubátorový dom, veľká hala na prízemí, Školská 10, Moldava nad Bodvou
Sobrance Okresný úrad - Kataster Sobrance, 1. poschodie, Švermova 16, Sobrance
Krompachy Kultúrny dom, miestnosť pre Jednotu dôchodcov, prízemie vľavo, Námestie slobody 115/1, Krompachy
Hurbanovo KM Hurbanovo, Komárňanská 147, 947 01 Hurbanovo
Kolárovo KM Kolárovo, Dlhá 2, 946 03 Kolárovo
Nesvady Mestský úrad Nesvady, Obchodná 23, Nesvady
Vráble Mestský úrad Vráble, Hlavná 1221/36, Vráble

Daňové povinnosti vedia v súčasnosti vybaviť klienti aj z pohodlia domova. S finančnou správou môže komunikovať elektronicky každý, teda aj fyzické osoby. Potrebné je sa registrovať na portáli finančnej správy. K registrácii a následnej autorizácii je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID), resp. kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Všetky dôležité informácie nájdu občania na PFS v časti Elektronická komunikácia. Fyzické osoby môžu využiť aj možnosť uzavrieť s daňovým úradom tzv. dohodu o elektronickom doručovaní.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 308 kB; nové okno]

Informácia: K tlačovej správe prislúcha tiež zvuková nahrávka [.mp3; 571 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(08. 03. 2023)

Archív noviniek