Preskočiť na hlavný obsah

Preventívno - bezpečnostná akcia

PREŠOV - 26. 01. 2015: V závere minulého týždňa sa na ceste Poľská republika - Vyšný Komárnik – Svidník uskutočnila súčinnostná preventívno – bezpečnostná akcia zameraná na odhaľovanie priestupkov, deliktov a trestných činov v súvislosti s porušením colných, daňových, prípadne iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Do akcie boli okrem prešovských colníkov zapojení aj colníci z košického Oddelenia špeciálnych technológii a taktiež príslušníci mobilnej jednotky Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície v Prešove.

Činnosť colníkov sa nezameriava len na výmer cla a daní, ale aj na ochranu zdravia (zabraňovaním dovozu nebezpečných a zdraviu škodlivých výrobkov) a bezpečnosti občanov (kontrolou rádioaktívnych materiálov, zbraní, výbušnín a pod.). Za týmto účelom vykonávajú colníci pravidelné preventívno – bezpečnostné akcie.

Územným obvodom Colného úradu Prešov prechádza pozemná komunikácia (hraničný prechod s Poľskou republikou - Vyšný Komárnik – Barwinek, kde je veľká frekvencia dopravných prostriedkov, cca 3 000 denne). Táto trasa je hodnotená ako riziková, z dôvodu možnej nelegálnej prepravy jadrových a rádioaktívnych materiálov. Z uvedeného dôvodu na nej prešovskí colníci pravidelne organizujú preventívno – bezpečnostné akcie.

Počas minulotýždňovej dvojdňovej akcie, ktorú vykonali prešovskí colníci v súčinnosti s košickými colníkmi a tiež s príslušníkmi mobilnej jednotky Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície, sa colníci zamerali na odhaľovanie nezákonného dovozu, vývozu a tranzitu tovaru a policajti sa zamerali na pátranie po nelegálnych migrantoch. Pri kontrole vozidiel boli využité mobilné aj ručné detekčné systémy slúžiace na detekciu jadrových a rádioaktívnych materiálov a tiež mobilné RTG kontrolné zariadenie. Nechýbal ani štvornohý pomocník, vycvičený na odhaľovanie nelegálnej prepravy tabakových výrobkov. V priebehu dvoch dní skontrolovali colníci a policajti 55 osobných vozidiel a 56 nákladných motorových vozidiel. Pri kontrole odhalili 7 porušení zákona za ktoré udelili 6 pokút v celkovej výške 102 eur. V závere akcie sa im pomocou skenovacieho zariadenia THSCAN podarilo nájsť v kabíne vozidla 160 ks cigariet, ktoré neboli označené žiadnou kontrolnou známkou.

Celkovo bola táto preventívno - bezpečnostná akcia zameraná predovšetkým na ochranu zdravia občanov pred ionizujúcim žiarením vyhodnotená ako účinná a kvalitná práca v boji proti nelegálnej preprave rádioaktívnych a jadrových materiálov. Neodhalenie rádioaktívnych tovarov by mohlo spôsobiť dôsledky, ktoré sa nedajú vyčísliť ani v rovine ekonomickej ani v rovine bezpečnostnej.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf;143 kB]

(26. 01. 2015)

Archív noviniek