Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
6

Stanovisko odborovej organizácie pôsobiacej u zamestnávateľa vo veci informácií zverejnených v denníku SME na základe vyjadrení a rozhovoru s p. Petrom Cvikom

Podpísaný: JUDr. Jozef Oravec, predseda Podnikového výboru Sekcie colnej správy SLOVES, týmto v zmysle zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov, v záujme zachovania dobrého mena a uznania profesijnej erudície colníkov, ktorí vykonávajú štátnu službu v služobnom úrade: Finančné riaditeľstvo SR, predkladám k článku zverejnenému autorom: Jánom Krempaským, v denníku SME dňa 5.4.2018, pod názvom: „Ak Taliani nepovedali colníkom o Vadalovi, asi im nedôverovali”, stanovisko v nasledovnom znení:

Autor článku s vyššie uvedeným názvom vychádza z obsahu rozhovoru s bývalým námestníkom generálneho riaditeľa Colného riaditeľstva SR, pánom Petrom Cvikom, kde v priamej reči prezentovanej ako výroky pána Cvika, uvádza dohady, hypotézy a domnienky k téme podnikania záujmových osôb na východnom Slovensku a ktorá v súčasnosti značne rezonuje u verejnosti. Článok, resp. príspevok autora je napísaný štýlom a formou, ktorá môže narušiť dobré meno a profesijnú erudíciu colníkov súčasnej finančnej správy. 

Považujem preto za svoju povinnosť zastať sa všetkých slušných, pracovitých a poctivých kolegov, ktorí nezriedka aj po tridsiatich rokoch trvania pracovného resp. služobného pomeru, si ešte aj dnes obliekajú služobnú rovnošatu colníkov a snažia sa si svoje služobné úlohy plniť príkladne, zodpovedne a hlavne profesionálne a poctivo. Absolútne preto odmietam tvrdenia o akejkoľvek vedomej nedbanlivosti colníkov, ktorá sa v článku a aj v rozhovore s redaktorom Jánom Krempaským spomína, nehovoriac o možnej a nepreukázanej korupcii, prípadne inej forme trestnej činnosti colníkov.   

Zastávam názor, že redaktor sa mohol pokojne obrátiť na ktoréhokoľvek vrcholného predstaviteľa finančnej správy so žiadosťou o stanovisko k téme podnikania občanov Talianska na Slovensku a nemusel by vychádzať zo subjektívnych pocitov, domnienok a hypotéz bývalého kolegu, pána Petra Cvika, ktorý nie je príslušníkom colnej resp. v súčasnosti finančnej správy už viac ako desať rokov a ktorý spôsobom, akým charakterizuje prácu svojich bývalých kolegov, nerobí dobrý, skutočný a ani objektívny obraz o práci svojich bývalých kolegov, súčasných colníkov. 

Vyjadrenia tohto typu zverejňované v médiách, na základe nepodložených informácií a domnienok sú mimoriadne nešťastné a aj mňa samého, ako colníka v aktívnej službe, môžu v spoločnosti vykresľovať ako človeka, berúceho úplatky a ako toho, kto si nerobí svoju prácu poctivo a čestne. 

Vzhľadom na obsah môjho stanoviska, ktoré bolo spracované výlučne s cieľom zastať sa poctivej práce mojich kolegov, týmto navrhujem autorovi článku, pánovi Jánovi Krempaskému a aj svojmu bývalému kolegovi, pánovi Petrovi Cvikovi, osobné stretnutie s cieľom objasniť a prezentovať obom pánom skutočnú a súčasnú prácu mojich kolegov. Zároveň som ochotný prizvať na stretnutie aj svojich kolegov, colníkov, ktorí sú vo finančnej správe v súčasnosti uznávanými odborníkmi a profesionálnymi autoritami pre nás ostatných, aby autorovi článku a aj pánovi Cvikovi objasnili súčasnú úroveň práce colníkov, na ktorú určite nemá objektívny a správny názor.

 

 

Bratislava, 05.04.2018                                                                                JUDr. Jozef  ORAVEC

                                                                                                              predseda Podnikového výboru

                                                                                                              Sekcie colnej správy SLOVES       

(06. 04. 2018)

Archív noviniek