Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W6

Tlačové správy

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 tlačových správ, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Tlačové správy sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam tlačových správ je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 tlačových správach. Celú tlačovú správu si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie tlačové správy môžete nájsť v Archíve tlačových správ.

Verejné prezentácie k Virtuálnej registračnej pokladnici   (10. 03. 2015)

Pre podnikateľov, ktorým od 1. apríla vzniká zákonná povinnosť používať registračnú pokladnicu, pripravila finančná správa od 11. do 19. marca sériu verejných prednášok vo všetkých krajských mestách. Ich cieľom je oboznámiť dotknutú verejnosť s novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) a novou bezplatnou aplikáciou – Virtuálnou registračnou pokladnicou (VRP).

Virtuálna registračná pokladnica bude prístupná aj cez mobil či tablet   (09. 03. 2015)

Subjekty, ktoré sa rozhodnú pre využívanie virtuálnej registračnej pokladnice (VRP), nebudú limitované prístupom cez stolný počítač či notebook. Finančná správa dáva tento mesiac občanom k dispozícií mobilné aplikácie pre smartfóny a tablety.

Zmeny v tlačive pre živnostníkov   (06. 03. 2015)

V tlačive daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu B ( DP FO typ B ) nastali oproti predošlým vzorom DP zmeny. Prinášame Vám prehľad niektorých z nich:

Zaistené chránené druhy za rok 2014   (05. 03. 2015)

V roku 2014 bolo v oblasti CITES vykonaných celkom 53 kontrol, pričom bolo skontrolovaných 417 exemplárov. V 7 prípadoch nelegálneho dovozu bolo zaistených 4 510  exemplárov ohrozených druhov z toho 4 500 kapsúl výživových doplnkov z rastlín sp. Hoodia.

Záchyt neoznačených cigariet v Ubli   (03. 03. 2015)

Počas včerajšieho dňa vykonali príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KUFS) kontrolu motorového vozidla v priestoroch hraničného prechodu Ubľa. Našli pri nej cigarety, ktoré neboli označené platnou slovenskou kontrolnou známkou. Išlo o 24 500 ks ukrajinských cigariet. Únik na spotrebnej dani bol vyčíslený na sumu 3 330,43 eur.

Pozor pri objednávaní tovaru cez e - shop   (03. 03. 2015)

Nákup tovaru z tretích krajín cez e – shop nekončí vyplnením požadovaných údajov na elektronických stránkach obchodov. Zásielky po preprave na Slovensko čaká colné konanie. Preto je potrebné ešte pred objednaním tovaru zmapovať podmienky na dovoz.

Začala sa registrácia na Virtuálnu registračnú pokladnicu   (03. 03. 2015)

Takmer 500 podnikateľov si počas prvého dňa registrácie podalo žiadosť o pridelenie kódu Virtuálnej registračnej pokladnice (VRP). Táto bezplatná aplikácia umožní tým, ktorí musia od 1. apríla podľa zákona používať registračnú pokladnicu, splniť si novú povinnosť bezplatne a pri minimálnej administratívnej záťaži.

Zmeny v tlačive pre právnické osoby   (02. 03. 2015)

V Daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby (DP PO) došlo v súvislosti so zavedením daňovej licencie podľa § 46b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) k niekoľkým zmenám. Predpísané tlačivo obsahuje nové zaškrtávacie polia, nové časti a tabuľky na vyplnenie.