Preskočiť na hlavný obsah

Technické informácie

Workshop, 8.12.2009

Dňa 8.12.2009 sa uskutočnil na pôde Colného riaditeľstva SR workshop pre tvorcov komerčného deklarantského softvéru zameraný na elektronické colné konanie s dôrazom na infomácie týkajúce sa technického riešenia elektronickej komunikácie s colnou správou po plánovanom spustení prevádzky novej elektronickej podateľne CR SR. Na workshope bola odprezentovaná nová koncepcia elektronickej komunikácie a boli vysvetlené najzávažnejšie zmeny, ktoré v tejto oblasti nastanú.

EKR4 - Prezentácia CR SR, 8.12.2009 [.zip; 2 MB]

Technická špecifikácia

Technická špecifikácia pre výrobcov softvéru-EKR4 [.zip; 2 MB]