Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 11

Technické informácie

Workshop, 8.12.2009

Dňa 8.12.2009 sa uskutočnil na pôde Colného riaditeľstva SR workshop pre tvorcov komerčného deklarantského softvéru zameraný na elektronické colné konanie s dôrazom na infomácie týkajúce sa technického riešenia elektronickej komunikácie s colnou správou po plánovanom spustení prevádzky novej elektronickej podateľne CR SR. Na workshope bola odprezentovaná nová koncepcia elektronickej komunikácie a boli vysvetlené najzávažnejšie zmeny, ktoré v tejto oblasti nastanú.

EKR4 - Prezentácia CR SR, 8.12.2009 [.zip; 2 MB]

Technická špecifikácia

Technická špecifikácia pre výrobcov softvéru-EKR4 [.zip; 2 MB]