Preskočiť na hlavný obsah

Elektronická podateľňa colnej sekcie

Informácie sú poskytované v štruktúre:

Informácia o  zmenách v podmienkach elektronickej komunikácie v súvislosti so zmenou komunikačných   kanálov elektronickej podateľne FR SR - colnej sekcie,pre vybrané elektronické služby

Zavedením informačného systému Centrálny elektronický priečinok (ďalej len „IS CEP“) do prevádzky došlo od 20.7.2015 k zmenám pri využívaní komunikačných kanálov pre vybrané elektronické služby v rámci colného konania a systému EMCS pri správe spotrebných daní.

  1. Elektronická komunikácia, ktorá prebieha cez elektronické komunikačné rozhranie pre IS CEP (EKR-CEP) sa dotýka nasledovných služieb: 
  • podávanie colných vyhlásení pri vývoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru (ďalej len „ECS/ICS“),
  • podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit, správa záruky pre colný režim tranzit a ukončovanie colného režimu tranzit (ďalej len „Tranzit“).

Elektronická komunikácia  pre vyššie uvedené služby zabezpečovaná prostredníctvom komunikačného kanála cez IS CEP je  možná :

  • Štandardne prostredníctvom Workdesku obchodníka (www.cep.financnasprava.sk ).
  • Prostredníctvom  komerčného aplikačného programového vybavenia (ďalej len „APV“) pre deklarantov.

           V tomto prípade treba kontaktovať  príslušného výrobcu APV, ktorý zapracoval zmenu komunikačného kanála do svojho produktu.

  • Prostredníctvom používania jednoduchej aplikácie poskytovanej zo strany FS  pre elektronickú komunikáciu, tzv. CEP.EKR.Klient.

           Táto aplikácia je dostupná na  stiahnutie na stránkach portálu CEP alebo na tejto  stránke portálu FS v časti – Technické informácie  spolu s pokynmi k inštalácii    a používateľskou príručkou ako inštalačný balík - CEP.EKR.Klient  [nové okno]).

      2.    Elektronická komunikácia, ktorá prebieha cez elektronické komunikačné rozhranie EKR-CIS  (EKR4) sa dotýka nasledovných služieb: 

Elektronická komunikácia  pre vyššie uvedené služby zabezpečovaná prostredníctvom komunikačného kanála cez EKR-CIS (EKR4) je  možná :

  • Prostredníctvom komerčného aplikačného programového vybavenia pre deklarantov.

V tomto prípade treba kontaktovať  príslušného výrobcu APV, ktorý zapracoval prostriedky komunikačného kanála do svojho produktu.

  •  Prostredníctvom používania jednoduchej aplikácie poskytovanej zo strany FS pre elektronickú komunikáciu, tzv. EKR.Klient.

Táto aplikácia je dostupná na stiahnutie na tejto na stránke portálu FS v časti – Technické informácie - spolu s pokynmi k inštalácii a používateľskou príručkou ako inštalačný balík - EKR.Klient  [.zip; 4 MB].

Ďalšie, potrebné podrobnejšie informácie budú uverejňované na stránkach finančnej správy v sekcii - Elektronická  komunikácia- Elektronické doručovanie dokumentov - clo, EMCS“.

 

Technické informácie

Inštalačné balíky (na stiahnutie) -  aplikačné programové vybavenie poskytované zo strany FS SR na účely elektronickej komunikácie pre vyššie uvedené služby:

CEP.EKR.Klient – [nové okno]

EKR.Klient – Inštalačný balík [.zip; 4 MB]

 

Technická špecifikácia

EKR-CEP – Komunikačné rozhranie – Podklady – Technická špecifikácia – určené pre výrobcov softvéru – balík na stiahnutie [nové okno]

EKR-CIS (EKR4) – Komunikačné rozhranie – Technická špecifikácia – určené pre výrobcov softvéru – balík na stiahnutie  [.zip; 2 MB]