Preskočiť na hlavný obsah

Elektronická komunikácia pri poskytovaní informácií o zabezpečení dovozných platieb - služba GDS

Základné pokyny pre deklarantov/ručiteľov

Finančná  správa SR poskytuje pre deklarantov/ručiteľov  elektronickú službu v súvislosti s elektronickou evidenciou zabezpečenia dovozných platieb (ďalej len „zabezpečenie“)

Aplikačné programové vybavenie finančnej správy slúži na evidovanie a sledovanie stavu zabezpečenia dovoznej platby vo všetkých colných režimoch. Pre získanie informácie o skutočnom použití zabezpečenia je k dispozícii softvér finančnej správy „GDS informácia o čerpaní zabezpečenia – aplikácia pre externé subjekty“ (ďalej len „aplikácia GDS“), ktorý umožňuje na základe elektronickej žiadosti získať od colnej správy elektronickú informáciu o skutočnom stave evidencie zabezpečenia ku dňu jej vyžiadania (s výnimkou colného režimu tranzit). Použitie tejto aplikácie je podmienené uzavretím Dohody o elektronickej komunikácii v zabezpečení dovozných platieb pre GDS medzi FR SR a deklarantom/ručiteľom.

Ako vybaviť "Dohodu o používaní zaručeného elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektronických služieb finančnej správy" - čo sa uplatňuje taktiež pre službu GDS je uvedené v sekcii - Podmienky elektronickej komunikácie

Postup pri inštaláciách aplikácií:

Upozornenie: je potrebné, aby ste dodržali túto postupnosť inštalácií

  1. Nainštalovať komponenty potrebné pre elektronickú komunikáciu dodané pri registrácii dohody o používaní zaručeného elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a správy spotrebných daní
  1. Finančná správa SR poskytuje aplikáciu „GDS - Informácia o čerpaní zabezpečenia – aplikácia pre externé subjekty“.
    Inštalácia aplikácie pre externé subjekty [nové okno].
    Aplikáciu si nainštalujte podľa používateľskej príručky [.doc; 2 MB].
    Do konfigurácie tejto APV doplníte - evidenčné číslo dohody (pridelené FS SR pre elektronické služby využívajúce elektronické komunikačné rozhranie – EKR-CIS)

Technická podpora

+421 (43) 5305172
+421 907 702047

Aplikácie po týchto inštaláciách sú pripravené na podávanie žiadostí o informáciách čerpania v zabezpečení dovozných platieb ku dňu Vášho vyžiadania.