Preskočiť na hlavný obsah

Elektronická podateľňa daňovej sekcie

Finančná správa SR umožňuje daňovým subjektom v zmysle právneho poriadku SR realizovať podanie elektronickými prostriedkami na adresu elektronickej podateľne správcu dane. Elektronická podateľňa správcu dane je spoločná pre všetky daňové orgány a je prístupná všetkým autorizovaným používateľom elektronických služieb daňovej správy [eSlužieb].

Autorizované elektronické služby poskytované finančnou správou SR zahrňujú:

 • Zoznam daní (prehľad daní, na ktoré je daňový subjekt evidovaný alebo registrovaný),
 • Dokumenty daňového subjektu (prehľad dokumentov podaných daňovým subjektom na daňový úrad),
 • Podanie dokumentov (elektronické podávanie daňových dokumentov)
 • Katalóg formulárov
 • Katalóg služieb
 • História komunikácie - odoslané a prijaté dokumenty
 • Uložené podania - prehľad rozpracovaných dokumentov a dokumentov čakajúcich na podpis
 • Autorizované služby - zabezpečenie prístupu k ďalším službám - VAT Refund - vrátenie DPH z iných ČŠ, LIEH - oznamovanie liehu
 • Profil používateľa - správa základných a kontaktných údajov, zmena bezpečnostných prvkov a správa notifikácií
 • Správa autorizácií subjektu
 • Prehľad autorizácií k subjektom
 • Schránka správ
 • Daňový kalendár a pripomienkovač daňových udalostí

Pre získanie prístupu k elektronickým službám je nevyhnutnou podmienkou:

1. registrácia používateľa pre vstup do autorizovanej zóny portálu FS: Registračný formulár používateľa

2. autorizácia používateľa na overenie oprávnenia registrovaného používateľa konať v mene daňového subjektu alebo za daňový subjekt pred správcom dane pri využívaní elektronických služieb.