Preskočiť na hlavný obsah

Poukazovanie percentuálneho podielu dane

V tejto sekcii sú v bodoch popísané možnosti prístupu k službe, stručný popis vybavenia služby:

 1. Popis služby: Služba umožňuje realizovať proces poukazovania podielu dane na osobitné účely. Poukazovanie podielu zaplatenej dane je umožnené fyzickej osobe alebo právnickej osobe realizovať buď v rámci podávania daňového priznania alebo samostatným podaním formulára Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane.

  Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane je oprávnená podať fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane vykonal ročné zúčtovanie.

 2. Komu je služba určená: Služba je určená fyzickej osobe a podnikateľom.
 3. Za akým účelom služba slúži: Služba umožňuje poukázanie podielu dane na osobitné účely.
 4. Spôsob použitia služby: Služba sa dá realizovať elektronicky prostredníctvom špecializovaného portálu finančnej správy. Elektronická služba patrí medzi autorizované elektronické služby, ktoré sú používateľovi dostupné až po úspešnom prihlásení sa používateľa na PFS. Po prihlásení je možné pracovať v prostredí portálu finančnej správy (PFS) prostredníctvom osobnej internetovej zóny používateľa (OIZ).

  Služba umožňuje pre prihláseného používateľa poukázanie podielu dane na osobitné účely a dokumenty tvoriace ich náležitosti (prílohy). Pri vypĺňaní formulára sú automatizovane predvyplnené identifikačné údaje o daňovom subjekte, resp. platiteľovi dane.

  URL volania služby zobrazí používateľovi prednastavenú množinu formulárov pre Správa daní, kde si používateľ má možnosť vybrať podskupinu Daň z príjmov fyzickej osoby a ďalšiu úroveň podskupiny podľa toho, akým spôsobom bude Poukazovanie percentuálneho podielu dane realizovane, to napr. prostredníctvom Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A), alebo ako Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane a pod.. Podľa toho si vyberie formulár platný pre spôsob a zdaňovacie obdobie, za ktoré chce uskutočniť podanie, napr. „Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A) za obdobie 2015 (platné od 1.1.2016)“, alebo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie 2018“ a pod.

 5. Služba vyžaduje autentifikáciu: Áno, služba vyžaduje autentifikáciu. Na použitie elektronickej verzie služby je potrebné prihlásenie na ústrednom portáli verejnej správy pomocou eID (Občiansky preukaz s elektronickým čipom), alebo prihlásenie na špecializovanom portáli finančnej správy prostredníctvom eID, KEP (Kvalifikovaný elektronický podpis), alebo Identifikátora a hesla.
 6. Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP/EZ: Áno, služba vyžaduje autorizáciu, je umožnené použiť autorizáciu prostredníctvom KEP, alebo prostredníctvom EZ (elektronickou značkou).
 7. Je služba spoplatňovaná: Nie, služba nie je spoplatňovaná.
 8. Spôsob použitia verejne dostupnej služby: Formulár priznania je možné vyplniť aj v prípade, ak používateľ nie je prihlásený na portáli PFS. V tom to prípade si používateľ môže vyplnený formulár uložiť do počítača a po prihlásení do PFS ho podpísať a odoslať, alebo ho vytlačiť. Formulár je dostupný cez Link na verejne dostupnú službu, kde je možné zoznam upraviť podľa Vyhľadávacích kritérií.
 9. URL volania služby: https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-formularov/_/DAN_FO, resp. https://pfs.iam.financnasprava.sk/prez/idp/login?appId=PFS&useDefault=false&returnUrl=https%3A%2F%2Fwww.financnasprava.sk%2Fsk%2Fosobna-internetova-zona%2Fkatalogy%2Fkatalog-formularov%2F_%2FDAN_FO
 10. Link na verejne dostupnú službu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-formularov
 11. Link na papierovú verziu formulára služby: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-vzorov-tlaciv
 12. Ďalšie doplňujúce informácie o službe: Viac informácií o elektronickej službe je dostupných v dokumente "Používateľskej príručke elektronických služieb projektu Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová" [.pdf; 8,61 MB; nové okno], ktorá sa nachádza v časti Príručky, návody a videonávody.