Preskočiť na hlavný obsah

Platenie daní a poplatkov

V tejto sekcii sú v bodoch popísané možnosti prístupu k službe, stručný popis vybavenia služby:

 1. Popis služby: Služba vychádza z dnes fungujúceho spôsobu platenia daní, pričom poskytuje daňovému subjektu komfort pri platbe dane, sankčného úroku, penále, poplatku alebo inej platby realizovanej v prospech správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad. Možnosť úhrady je realizovaná prostredníctvom elektronickej platby využitím prepojenia portálu finančnej správy na platobné mechanizmy bankových inštitúcii.

  Služba poskytuje množstvo informácií k problematike platenia a tiež automatizované generovanie výstupov pre saldokonto daňového subjektu, je referencovaná na platobné povinnosti daňového subjektu evidované v službách finančnej správy.

  Služba poskytuje informácie aj ohľadom bánk, ktoré poskytujú služby v oblasti internet bankingu s prelinkovaním internet banking vybranej banky. Informácie sú verejne dostupné na PFS, a taktiež v OIZ po prihlásenému používateľa.

 2. Komu je služba určená: Služba je určená fyzickej osobe a podnikateľom.
 3. Za akým účelom služba slúži: Služba poskytuje informácie o možnostiach platenia daní, sankčného úroku, penále, poplatku alebo inej platby realizovanej v prospech správcu dane, ako aj informácie o nastavení notifikácií v prípade vzniku preplatku a nedoplatku.
 4. Spôsob použitia služby: Služba sa dá realizovať elektronicky prostredníctvom špecializovaného portálu finančnej správy. Elektronická služba patrí medzi autorizované elektronické služby, ktoré sú používateľovi dostupné až po úspešnom prihlásení sa používateľa na PFS. Po prihlásení je možné pracovať v prostredí portálu finančnej správy (PFS) prostredníctvom osobnej internetovej zóny používateľa (OIZ).

  URL volania služby poskytuje používateľovi množstvo informácií k problematike platenia. Služba zabezpečí aj automatizované generovanie výstupov pre saldokonto daňového subjektu, v ránci služby môže používateľ získať potvrdenie o úhrade.

 5. Služba vyžaduje autentifikáciu: Áno, služba vyžaduje autentifikáciu. Na použitie elektronickej verzie služby je potrebné prihlásenie na ústrednom portáli verejnej správy pomocou eID (Občiansky preukaz s elektronickým čipom), alebo prihlásenie na špecializovanom portáli finančnej správy prostredníctvom eID, KEP (Kvalifikovaný elektronický podpis), alebo Identifikátora a hesla.
 6. Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP/EZ: Áno, služba vyžaduje autorizáciu, je umožnené použiť autorizáciu prostredníctvom KEP, alebo prostredníctvom EZ (elektronickou značkou).
 7. Je služba spoplatňovaná: Nie, služba nie je spoplatňovaná.
 8. Spôsob použitia verejne dostupnej služby: Verejne informácie sú dostupné cez Link na verejne dostupnú službu.
 9. URL volania služby: https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/osobny-ucet/platenie-dani, resp. https://pfs.iam.financnasprava.sk/prez/idp/login?appId=PFS&useDefault=false&returnUrl=https%3A%2F%2Fwww.financnasprava.sk%2Fsk%2Fosobna-internetova-zona%2Fosobny-ucet%2Fplatenie-dani
 10. Link na verejne dostupnú službu: https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/platenie-dani
 11. Link na papierovú verziu formulára služby: Služba nemá papierovú verziu.
 12. Ďalšie doplňujúce informácie o službe: Viac informácií o elektronickej službe je dostupných v dokumente "Používateľskej príručke elektronických služieb projektu Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová" [.pdf; 8,61 MB; nové okno], ktorá sa nachádza v časti Príručky, návody a videonávody.