Preskočiť na hlavný obsah

Podávanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti

V tejto sekcii sú v bodoch popísané možnosti prístupu k službe, stručný popis vybavenia služby:

 1. Popis služby: Služba umožňuje podávať podnikateľovi a organizácií VS hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti. Pri vypĺňaní formulára sú automatizovane predvyplnené identifikačných údajov o daňovom subjekte, respektíve platiteľovi dane.
 2. Komu je služba určená: Služba je určená podnikateľom a organizáciám VS.
 3. Za akým účelom služba slúži: Služba umožňuje podávať hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti správcovi dane, ktorým je daňový úrad.
 4. Spôsob použitia služby: Služba sa dá realizovať elektronicky prostredníctvom špecializovaného portálu finančnej správy. Elektronická služba patrí medzi autorizované elektronické služby, ktoré sú používateľovi dostupné až po úspešnom prihlásení sa používateľa na PFS. Po prihlásení je možné pracovať v prostredí portálu finančnej správy (PFS) prostredníctvom osobnej internetovej zóny používateľa (OIZ).

  Služba umožňuje pre prihláseného používateľa podávať hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, kde pri vypĺňaní formulára sú automatizovane predvyplnené identifikačné údaje o daňovom subjekte, resp. platiteľovi dane.

  URL volania služby zobrazí používateľovi prednastavenú množinu formulárov pre Daň zo závislej činnosti - platiteľ dane, kde si používateľ má možnosť vybrať podskupinu Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a formulár platný pre obdobie, za ktoré chce uskutočniť podanie, napr. „Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2018 (platné od 1.1.2019)“.

 5. Služba vyžaduje autentifikáciu: Áno, služba vyžaduje autentifikáciu. Na použitie elektronickej verzie služby je potrebné prihlásenie na ústrednom portáli verejnej správy pomocou eID (Občiansky preukaz s elektronickým čipom), alebo prihlásenie na špecializovanom portáli finančnej správy prostredníctvom eID, KEP (Kvalifikovaný elektronický podpis), alebo Identifikátora a hesla.
 6. Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP/EZ: Áno, služba vyžaduje autorizáciu, je umožnené použiť autorizáciu prostredníctvom KEP, alebo prostredníctvom EZ (elektronickou značkou).
 7. Je služba spoplatňovaná: Nie, služba nie je spoplatňovaná.
 8. Spôsob použitia verejne dostupnej služby: Formulár priznania je možné vyplniť aj v prípade, ak používateľ nie je prihlásený na portáli PFS. V tom to prípade si používateľ môže vyplnený formulár uložiť do počítača a po prihlásení do PFS ho podpísať a odoslať, alebo ho vytlačiť. Formulár je dostupný cez Link na verejne dostupnú službu, kde je možné zoznam upraviť podľa Vyhľadávacích kritérií.
 9. URL volania služby: https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-formularov/_/DAN_ZC, resp. https://pfs.iam.financnasprava.sk/prez/idp/login?appId=PFS&useDefault=false&returnUrl=https%3A%2F%2Fwww.financnasprava.sk%2Fsk%2Fosobna-internetova-zona%2Fkatalogy%2Fkatalog-formularov%2F_%2FDAN_ZC
 10. Link na verejne dostupnú službu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-formularov
 11. Link na papierovú verziu formulára služby: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-vzorov-tlaciv
 12. Ďalšie doplňujúce informácie o službe: Viac informácií o elektronickej službe je dostupných v dokumente "Používateľskej príručke elektronických služieb projektu Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová" [.pdf; 8,61 MB; nové okno], ktorá sa nachádza v časti Príručky, návody a videonávody.

Filter

Zobraziť

Výsledky vyhľadávania

Č. Názov dokumentu Stav Publikované Typ Detail
1 4/DPH/2019/MP - Príloha č. 1 k Metodickému pokynu k fakturácii – Vysvetlivky Pravidlá fakturácie DPH Platný 14. 01. 2019 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 14. 01. 2019 14. 01. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 344,26 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
2 Sadzobník k z. č. 145/1995 Z. z. s vybranými položkami pre FS Platný 07. 12. 2018 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 07. 12. 2018 01. 01. 2019
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 478,63 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
3 Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky pre zostanie účtovnej závierky pre veľké účtovné jednotky Platný 03. 01. 2018 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 03. 01. 2018 03. 01. 2018
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 115,83 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
4 Informácia k zákonu č.334/2017 Z.z, ktorým sa od 1.1.2018 mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Platný 01. 01. 2018 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 01. 01. 2018 27. 12. 2017
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 213,84 KB; nové okno] Finančné riaditeľstvo SR
5 Infomácia k zákonu č. 334/2017 Z.z., ktorým sa od 1.1.2018 mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskoršíci predpisov Platný 27. 12. 2017 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 27. 12. 2017 01. 01. 2018
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 213,84 KB; nové okno] Kancelária prezidenta
6 Kotolňa PDÚ LC: Súťažné podklady Platný 26. 06. 2015 pdf Detail
Stav Publikované Platnosť od Platnosť do Poznámka
Platný 26. 06. 2015 26. 06. 2015
Typ a veľkosť súboru Vydal
[.pdf; 573,58 KB; nové okno] Sekcia ekonomiky
Export do PDF Export do EXCEL Export do CSV
Zobrazených položiek na stránku: