Preskočiť na hlavný obsah

Vyrubovanie daní

V tejto sekcii sú v bodoch popísané možnosti prístupu k službe, stručný popis vybavenia služby:

 1. Popis služby: Služba v rámci vyrubovacieho konania je iniciovaná predovšetkým správcom dane (daňový, alebo colný úrad). Služba sa týka sa vyrubenia daňových alebo iných finančných povinností subjektu vo väzbe na podané daňové priznanie, hlásenie alebo prehľad, ako aj povinností spojených s dokladovaním určitých skutočností, doplnením informácií a pod.

  Služba je transakčná a umožňuje správcovi dane informovať subjekt o vydaných rozhodnutiach, zasielať vyrubené predpisy elektronickou formou a zároveň umožňuje subjektu s využitím ostatných elektronických služieb finančnej správy reagovať na vydané rozhodnutia.

  Používateľ sa k zaslaným predmetným dokumentom dostane prostredníctvom Spisu subjektu.

 2. Komu je služba určená: Služba je určená občanom a podnikateľom.
 3. Za akým účelom služba slúži: Služba slúži k získaniu dokumentu v rámci procesu vyrubovania daní a následnou elektronickou komunikáciou daňového subjektu so správcom dane.
 4. Spôsob použitia služby: Služba sa dá realizovať elektronicky prostredníctvom špecializovaného portálu finančnej správy. Elektronická služba patrí medzi autorizované elektronické služby, ktoré sú používateľovi dostupné až po úspešnom prihlásení sa používateľa na PFS a po jeho úspešnej identifikácii, autentifikácii a autorizácii.

  V rámci obojsmernej elektronickej komunikácie daňový subjekt môže realizovať podávanie podkladov pre riešenie daňovej exekúcie prostredníctvom elektronického formulára „Všeobecné podanie – Správa daní“ pre oblasť správy daní alebo formulára „Všeobecné podanie – Spotrebné dane“ pre oblasť spotrebných daní.

  URL volania služby zobrazí používateľovi Zoznam dokumentov spisu, kde na základe zadaných vyhľadávacích kritérií a rozsahu oprávnenia môže používateľ nahliadať do spisu subjektu a príslušných dokumentov.

 5. Služba vyžaduje autentifikáciu: Áno, služba vyžaduje autentifikáciu. Na použitie elektronickej verzie služby je potrebné prihlásenie na ústrednom portáli verejnej správy pomocou eID (Občiansky preukaz s elektronickým čipom), alebo prihlásenie na špecializovanom portáli finančnej správy prostredníctvom eID, KEP (Kvalifikovaný elektronický podpis), alebo Identifikátora a hesla.
 6. Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP/EZ: Áno, v prípade, že je potrebné potvrdiť prijatie úradného dokumentu.
 7. Je služba spoplatňovaná: Nie, služba nie je spoplatňovaná.
 8. Spôsob použitia verejne dostupnej služby: Služba nie je verejne dostupná.
 9. URL volania služby: https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/espis-subjektu/obsah-espisu, resp. https://pfs.iam.financnasprava.sk/prez/idp/login?appId=PFS&useDefault=false&returnUrl=https%3A%2F%2Fwww.financnasprava.sk%2Fsk%2Fosobna-internetova-zona%2Fspis-subjektu%2Fobsah-spisu
 10. Link na verejne dostupnú službu: Služba nie je verejne dostupná.
 11. Link na papierovú verziu formulára služby: Služba nemá papierovú verziu.
 12. Ďalšie doplňujúce informácie o službe: Viac informácií o elektronickej službe je dostupných v dokumente "Používateľskej príručke elektronických služieb projektu Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová" [.pdf; 8,61 MB; nové okno], ktorá sa nachádza v časti Príručky, návody a videonávody.