Preskočiť na hlavný obsah

Digitalizácia procesov

Mottom modernej proklientskej finančnej správy je „menej administratívy, viac výkonu“. Cieľom je zjednodušiť život spoľahlivým klientom z radov daňovníkov, dosiahnuť väčšiu vzájomnú dôveru vo vzťahu finančná správa – klient a podporiť dobrovoľné plnenie daňových povinností. Našim cieľom je dosiahnuť:

 • vytvorenie bezpapierovej finančnej správy
 • elektronizácia výkonu správy daní
 • zmena reštrikčných opatrení na proklientske
 • nový systém starostlivosti o klientov
 • viac služieb
 • posilnenie kontrolných a analytických činností
 • posilnenie call centra

Finančná správa neustále rozširuje proklientske opatrenia. Súčasťou komunikácie s klientami sa stali predvyplnené daňové priznana k dani z motorových vozidiel či softwarning - informatívne upozornenia pre klientov finančnej správy, Index daňovej spoľahlivosti – segmentácia daňových subjektov podľa spoľahlivosti. Ďalšie postupne implementuje:

 • masívne rozšírenie povinnej elektronickej komunikácie
 • rozšírenie obojsmernej komunikácie
 • rozšírenie podpory klientov prostredníctvom call centra
 • ďalšia digitalizácia a automatizácia procesov

Digitálne projekty

Elektronická komunikácia

Cieľom finančnej správy je poskytovať plne elektronizované a digitalizované služby. Elektronická komunikácia sa neustále rozširuje. Podľa zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. [nové okno] finančnej správe od 1.1.2014 má:

 1. daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 2. daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
 3. advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
 4. zástupca neuvedený v bodoch 2. a 3. za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

Od 1.1.2018 sa povinná elektronická komunikácia rozšírila aj na všetky právnické osoby zapísané v Obchodnom registri [nové okno] a aj ich zástupcov (neuvedených v bodoch 2 a 3). Od 1.7.2018 aj na všetky fyzické osoby – podnikateľov a aj ich zástupcov (neuvedených v bodoch 2 a 3).

Pre daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie podľa §12 ods. 3 zákona o dani z príjmov (napr. občianske združenia, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, obce, vyššie územné celky, príspevkové a rozpočtové organizácie, nadácie, ...) je aj po termíne 1.1.2018 elektronická komunikácia dobrovoľná, nakoľko nie sú zapísané v Obchodnom registri [nové okno].

Daňový subjekt môže elektronicky odosielať dokumenty finančnej správe troma spôsobmi:

 • aktivovaním eID karty (občianskeho preukazu s čipom),
 • aktivovaním kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP),
 • prostredníctvom dohody o elektronickom doručovaní. (po 1.1.2018 dohodu uzatvoria už len fyzické osoby, avšak všetky dohody uzatvorené do 31.12.2017 sú platné aj naďalej).

eKasa

Finančná správa zaviedla v roku 2019 projekt online napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy - eKasa. Z elektronických registračných pokladníc (ERP) sa stali online registračné pokladnice (ORP). Od 1. apríla 2019 sa k systému museli pripojiť všetky novovzniknuté prevádzky a nové pokladnice, všetky ostatné subjekty postupne od 1. apríla 2019 do 30. júna 2019. Od 1. júla 2019 je systém eKasa povinný pre všetkých podnikateľov. Projekt je súčasťou opatrení na boj proti daňovým podvodom. Vďaka nim sa podarilo znížiť daňovú medzeru zo 41% na 26% a do štátnej pokladnice priniesli viac o približne 3,7 mld. eur.

Call centrum a sociálne siete

Rok 2014 bol prelomovým rokom v komunikácii finančnej správy. Spolu so zavedením elektronickej komunikácie daňových subjektov začala finančná správa budovať plnohodnotné centralizované call centrum. Aj vďaka novému portálu finančnej správy a nasadeniu digitálnych aplikácií spojila mailovú a telefonickú komunikáciu a spustila online chat. V roku 2016 sme sa ako prvá štátna inštitúcia zapojili do hodnotenia kvality poskytovaných služieb nezávislou digitálnou aplikáciou Staffino [nové okno]. Finančná správa je aktívna aj na sociálnych sieťach. Svoju stránku na Facebooku [nové okno] prevádzkujeme od roku 2012.

TAXANA

Animovaná figúrka TaxanyAutomatizovaný chatbot s názvom Taxana spustila finančná správa v septembri 2018. Jeho úlohou je automatická komunikácia medzi verejnosťou a inštitúciou, čím môže finančná správa vybaviť väčšie množstvo dopytov a odbremeniť zamestnancov call centra. Využitie Taxany je všestranné pri rôznych propagačných akciách, tvorbe plagátov, na sociálnych sieťach, letákoch či banneroch. Sprevádza klientov informačnými materiálmi, uvádza videopríručky, upozorňuje na dôležité dátumy pri plnení si daňových povinností. Pomáha nám dostať informácie bližšie k verejnosti.