Preskočiť na hlavný obsah

Ďalšie novinky a aktuality

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 noviniek a aktualít, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Novinky a aktuality sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam noviniek a aktualít je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 noviniek. Celú novinku si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie novinky a aktuality môžete nájsť v Archíve noviniek a aktualít.

Prerušenie distribúcie elektriny na DÚ Nitra, pobočka Štúrovo - 03.05.2024.   (30. 04. 2024)

Daňový úrad Nitra, pobočka Štúrovo oznamuje, že 03.05.2024 od 8:30 do 12:30 bude z dôvodu plánovaných prác prerušená distribúcia elektriny. Z uvedeného dôvodu nebudú dostupné telekomunikačné spojenia.

Historicky najväčší záchyt falzifikátov elektronických cigariet   (30. 04. 2024)

Množstvo škatúľ s umelými kvetmi a 23 250 kusmi falzifikátov elektronických cigariet objavili príslušníci finančnej správy v obci Novoť v dodávke smerujúcej do Poľska. Vodič čínskej národnosti nevedel poskytnúť k tovaru žiadne informácie ani doklady o jeho nadobudnutí. Ide o doteraz najväčší záchyt tohto druhu na Slovensku.

Plánovaná odstávka Ústredného portálu verejnej správy - 30.04.2024   (29. 04. 2024)

Oznamujeme verejnosti, že 30.04.2024 od 22:00 hod. do 23:00 hod. sa uskutoční technická odstávka Ústredného portálu verejnej správy.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny na PCÚ Martin   (29. 04. 2024)

Colný úrad Žilina oznamuje, že dňa 2.5.2024 v čase od 7:15 do 16:30 bude na PCÚ Martin s adresou Na Bystričku 36, Martin prerušená distribúcia elektriny. Z uvedeného dôvodu bude chod pobočky zabezpečený v obmedzenom režime.

Finančná správa súčasťou medzinárodnej aktivity k problematike falšovaných a ilegálne dovážaných prípravkov na ochranu rastlín   (26. 04. 2024)

Príslušníci finančnej správy participovali na medzinárodnom seminári krajín Vyšehradskej skupiny a Litvy k problematike falšovaných a ilegálne dovážaných prípravkov na ochranu rastlín. Na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom počas praktickej časti seminára predviedli ukážky výkonu colných kontrol s využitím špeciálnych technológií.

Informácie o príjemcoch cezhraničných platieb čakáme do konca mesiaca   (26. 04. 2024)

Poskytovatelia platobných služieb majú do konca apríla povinnosť zaslať finančnej správe (FS) informácie o príjemcoch cezhraničných platieb, ktorí prijímajú štvrťročne viac ako 25 cezhraničných platieb. Predložiť požadované údaje musia prostredníctvom vzorového elektronického formulára, jednotného pre celú EÚ, ktorý nájdu na portáli FS (PFS).

„Modrý“ pondelok bol skutočne modrý   (24. 04. 2024)

Ozbrojení príslušníci Colného úradu Nitra počas pondelkového rána vykonávali kontrolu na cestách v okolí Štúrova a podarilo sa im zachytiť falzifikáty tovaru svetoznámej značky v rámci ochrany duševného vlastníctva. O osude zaisteného tovaru teraz rozhodne držiteľ ochrannej známky.

Obmedzenie služieb na PDÚ Martin - 25.04.2024   (24. 04. 2024)

Z dôvodu plánovanej aktivity bude na Daňovom úrade Žilina, pobočka Martin, Jesenského 23, prerušená dodávka elektrickej energie dňa 25.04.204 v čase od 7:30 hod. do 14:30 hod.

Posledné dni na darovanie 2 percent   (23. 04. 2024)

Ak chcete poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2023 vybranej neziskovej organizácii, nadácii či občianskemu združeniu, máte čas do konca mesiaca. Darovať 2 % alebo 3 % tretiemu sektoru je možné len na predpísanom tlačive v lehote do 30. apríla.

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS dňa 27.4.2024   (22. 04. 2024)
Nová technika na odhaľovanie rádioaktívnych materiálov   (19. 04. 2024)

Prezident finančnej správy Jozef Kiss prevzal v Bratislave od Ministerstva energetiky Spojených štátov amerických technické zariadenia na odhaľovanie rádioaktívnych materiálov. Išlo dokopy o 102 kusov techniky rôzneho druhu a štyri automobily s príslušenstvom v hodnote takmer jeden milión eur. Táto technika bude pomáhať ozbrojeným príslušníkom finančnej správy pri výkone colných kontrol v danej oblasti.

V rámci registrácie z úradnej moci FS eviduje už 102 914 subjektov   (17. 04. 2024)

Finančná správa (FS) tento mesiac uľahčí registráciu ďalším daňovým subjektom. Registráciu z úradnej moci, jednoducho povedané automaticky, vykonáva FS od januára 2023 na základe legislatívnej úpravy. Registrácia z úradnej moci sa týka fyzických a právnických osôb, ktoré sú zapísané do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), zo zdrojových registrov - Obchodný register a Živnostenský register.

Jeden trest jej nestačil, teraz poputuje za mreže   (16. 04. 2024)

Príslušníci Colného úradu Michalovce zaznamenali 2 trestné činy, ktorých sa opakovane rovnakým spôsobom dopustila tá istá osoba. Zaistili 22 160 ks cigariet, 49 l alkoholu aj 8 627 párov ponožiek podozrivých z porušenia práva duševného vlastníctva.

FS zaistila v rámci akcie „LOTUS“ 9 automobilov, dom, chatu a peniaze na účtoch v hodnote 4 milióny eur   (16. 04. 2024)

Finančná správa úspešne zrealizovala akciu „LOTUS“, zameranú na rizikových a nepoctivých daňovníkov, ktorí obchodovali s dovezenými motorovými vozidlami tzv. autičkárov. Akcia sa uskutočnila prvý aprílový týždeň po celom Slovensku. Vďaka spolupráci viacerých útvarov finančnej správy (daňoví kontrolóri a daňoví exekútori), sofistikovanej analytike a medzinárodnej výmene informácií boli subjekty identifikované a následne im bol zaistený hnuteľný a nehnuteľný majetok - 9 áut, dom, chata a tiež finančné prostriedky na bankových účtoch v objeme viac ako 260 tisíc eur. Celková výška rizikovej dane presahuje 4 milióny eur.

Registrácia z úradnej moci na daň z príjmov“ (15.04.2024)   (15. 04. 2024)
Plánovaná údržba Portálu FS - 16.04.2024   (12. 04. 2024)

Oznamujeme verejnosti, že 16.4.2024 od 18:00 hod. do 19:00 hod. sa uskutoční plánovaná údržba Portálu FS. V uvedenom čase môže dochádzať ku krátkodobým výpadkom dostupnosti služieb portálu.

Povinnosti pre dovozcov k zavedeniu uhlíkového cla   (12. 04. 2024)

Do 30. apríla majú dovozcovia povinnosť predložiť správu obsahujúcu informácie za obdobie skončeného štvrťroka (január až marec 2024) na tovar podliehajúci uhlíkovému clu. Vyplýva to z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ z mája 2023, ktorým sa zriaďuje mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach. Finančná správa v týchto dňoch upozorňuje daňové subjekty, ktorých sa to týka, na túto povinnosť.

Plánovaná odstávka Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk 13.04.2024-14.04.2024   (12. 04. 2024)

Oznamujeme verejnosti, že od 13.04.2024 od 08:00 hod. do 14.04.2024 do 20:00 hod. sa uskutoční technická odstávka Ústredného portálu verejnej správy. Z tohto dôvodu nebude v uvedenom čase dostupné prihlasovanie na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk, preto sa používatelia Portálu FS nebudú môcť dočasne registrovať na Portál FS a prihlásiť do svojej osobnej internetovej zóny pomocou portálu www.slovensko.sk. 

Plánovaná odstávka informačného systému ePlatby/MIMEP - 12.04.2024   (12. 04. 2024)

Oznamujeme verejnosti, že dňa 12.04.2024 bude v čase od 18:00 hod. do 19:00 hod. plánovaná odstávka systému finančnej správy. V uvedenom čase nebude možné generovať príkaz na úhradu k spoplatnenému podaniu s pevnou službou.

Jarné colnícke „upratovanie“ v regióne Nitra   (11. 04. 2024)

Ozbrojení príslušníci Colného úradu Nitra v prvom štvrťroku 2024 vykonali viac ako 5000 kontrol a zistili vyše 580 porušení zákonov v oblasti spotrebných daní, cestnej dopravy a v nemalej miere nelegálnej výroby, dovozu a predaja nelegálnych tabakových výrobkov a falzifikátov rôznych značiek v rámci ochrany duševného vlastníctva.