Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Vyšší počet elektronicky komunikujúcich

Bratislava – 12.12.2017: O tri týždne sa výrazne zvýši počet elektronicky komunikujúcich klientov finančnej správy. Finančná správa je na to pripravená. Už v októbri posilnila call centrum, zriadila samostatnú informačnú sekciu na portáli finančnej správy, pripravila a rozdistribuovala letáky o podmienkach elektronickej komunikácie, pravidelne aktualizuje informácie na Facebook-ovej stránke a portáli finančnej správy. Najnovšie spustila na Facebook-u aj reklamnú kampaň. Cieľom je zabezpečiť informovanosť klientov finančnej správy o zmenách po 1.1.2018. 

Od 1.1.2018 budú s finančnou správou povinne komunikovať elektronicky už všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri, nielen platitelia DPH ako doteraz. K súčasným 360 000 povinne elektronicky komunikujúcim tak pribudne približne ďalších 80 000 právnických osôb. Finančná správa preto postupne zaviedla viaceré opatrenia na posilnenie informovanosti podnikateľov o novinkách, ktoré ich čakajú. Jedným z takýchto opatrení je aj spustenie bannerovej reklamnej kampane na oficiálnej stránke finančnej správy na Facebooku-u. [nové okno] Reklamné bannery po kliknutí presmerujú návštevníka priamo na portál finančnej správy [nové okno], na ktorom nájde všetky informácie k elektronickej komunikácii a najčastejšie otázky a odpovede [nové okno] týkajúce sa zmien po 1.1.2018. 

Spusteniu bannerovej reklamy na Facebooku-u predchádzali aj viaceré ďalšie opatrenia. Personálne posilnené bolo už v októbri call centrum finančnej správy - o viac odborníkov na elektronickú komunikáciu, jej zriadenie a používanie. Finančná správa tiež zriadila samostatnú informačnú sekciu k elektronickej komunikácii na portáli finančnej správy s názvom Elektronická komunikácia – praktické informácie pre používateľov. [nové okno] Okrem toho pripravila aj informačný leták, ktorý bol rozdistribuovaný na všetky daňové úrady a dostupný je v elektronickej verzii aj na portáli finančnej správy. O novinkách týkajúcich sa elektronickej komunikácie informuje finančná správa pravidelne aj prostredníctvom zasielaného newslettera svojim odberateľom. 

„Finančná správa má záujem, aby čo najviac daňovníkov podávalo daňové priznania a žiadosti elektronicky. Daňovníci všetko vyriešia z domu alebo kancelárie bez potreby navštíviť daňový úrad, štruktúrovaný formulár daňového priznania za nich opraví niektoré základné chyby a navyše poplatok za elektronické podanie žiadosti je oproti písomnej podobe polovičný, vyjadril sa prezident finančnej správy František Imrecze ešte pri diskusiách o rozširovaní elektronickej komunikácie. 

O rozširovaní elektronickej komunikácie a informovanosti subjektov diskutujú pravidelne aj členovia Konzultačnej rady so zástupcami finančnej správy na pravidelných spoločných stretnutiach. Od 1.7.2018 sa totiž povinnosť elektronicky komunikovať s finančnou správou bude rozširovať ešte viac, o všetky fyzické osoby – podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov a ich zástupcov. Finančná správa bude v spolupráci s členmi Konzultačnej rady [nové okno] organizovať v regiónoch aj školiace dni pre živnostníkov s možnosťou intenzívnej kampane o elektronickej komunikácii a elektronickom podávaní daňových priznaní, nielen vo forme B2B stretnutí, ale aj prostredníctvom vysvetľujúcej kampane.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 207 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(12. 12. 2017)

Archív noviniek