Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Pre termín podávania daňových priznaní predlžujeme úradné hodiny

BRATISLAVA – 13.03.2019: Finančná správa vychádza v ústrety svojim klientom. Vzhľadom na to, že na konci marca sú už pravidelne veľmi vyťažené daňové úrady, predĺži finančná správa úradné hodiny. Na podanie daňového priznania k dani z príjmov zostávajú už len približne dva týždne. Pozor si musia dať najmä fyzické osoby podnikatelia. Registráciu na elektronickú komunikáciu by už nemali odkladať.

Počas posledných marcových dní a prvého apríla posilní finančná správa úradné hodiny na daňových úradoch. Daňové úrady po celom Slovensku budú k dispozícii všetkým klientom počas predĺžených úradných hodín už od utorka 26.marca 2019, až do pondelka 1.apríla. Klientske zóny daňových úradov tak budú dostupné aj počas utorka a štvrtka, ktoré inak nie sú stránkovými dňami, ostatné dni budú úradné hodiny posilnené.

Finančná správa chce občanom zabezpečiť čo najviac priestoru pre splnenie si svojej povinnosti – podanie daňového priznania k dani z príjmu za rok 2018. Pre rozširovanie elektronickej komunikácie finančná správa neočakáva na daňových úradoch nápor pre papierové podávanie daňových priznaní k dani z príjmu. Úradné hodiny rozširuje najmä pre prípady autorizácie na účely elektronickej komunikácie.

Fyzické osoby - podnikatelia, ktoré sú povinné komunikovať s finančnou správou elektronicky, môžu totiž okrem občianskeho preukazu s čipom a kvalifikovaného elektronického podpisu využívať aj tzv. dohodu o elektronickom doručovaní. V prípade tejto formy komunikácie je však potrebné osobne navštíviť daňový úrad. Posilnením úradných hodín chce finančná správa vyjsť v ústrety najmä elektronicky komunikujúcim klientom.

Finančná správa však upozorňuje, že pred podpisom dohody o elektronickom doručovaní na daňovom úrade je potrebné sa najskôr zaregistrovať na portáli finančnej správy. Zároveň upozorňuje, že v prípade väčšieho počtu registrácií sa môže proces predĺžiť. Preto finančná správa odporúča zaregistrovať sa na elektronickú komunikáciu čo najskôr.

Prehľad posilnených úradných hodín:

Podateľňa a klientska zóna
Utorok 26.03. 08.00 – 17.00
Streda 27.03. 08.00 – 17.00
Štvrtok 28.03. 08.00 – 18.00
Piatok 29.03. 08.00 – 19.00
Pondelok 01.04. 08.00 – 18.00

Finančná správa sa aj tento rok snaží urobiť všetko preto, aby daňovníci mali pri plnení si svojich povinností voči finančnej správe čo najväčší komfort. Okrem rozšírenia úradných hodín na daňových úradoch bude posilňovať aj prevádzkovú dobu call centra, rozšírila tiež miesta pre preberanie daňových priznaní.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 129 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(13. 03. 2019)

Archív noviniek