Preskočiť na hlavný obsah

Jednoduché vyplňovanie colných vyhlásení

Vážení obchodníci,

v súvislosti zo zavádzaním elektronického colného konania v tranzite/vývoze a v predbežných colných vyhláseniach (ďalej len „PCV“) Vám poskytujeme možnosť vyplnenia colných vyhlásení v elektronickej forme. Systém je určený predovšetkým tým obchodníkom, ktorí nie sú častými (sú skôr náhodnými) predkladateľmi deklarácií pre vývoz, tranzit alebo vstupné PCV, a nemajú vlastný systém pre vytváranie elektronických deklarácií.

Deklarácie je možné predkladať len v štandardnom postupe bez zastúpenia, nakoľko držiteľov zjednodušených postupov a osoby vykonávajúce zatupovanie v colnom konaní nie je možné považovať za osoby, ktoré predkladajú colné vyhlásenia zriedkavo.

Systém nemá k dispozícii číselníky, tzn. kódy používané pri vyplňovaní colného vyhlásenia je potrebné použiť rovnaké ako pri písomnom colnom vyhlásení v zmysle prílohy č. 38 Nariadenia Komisie č. 2454/93. Niektoré potrebné kódy sú uvedené v popise k danému údaju označené „?“. Taktiež niektoré logické kontroly na vyplnenie colného vyhlásenia nie sú zapracované. Systém skontroluje či sú vyplnené všetky povinné údaje v predpísanom formáte. Následne je možné vašu deklaráciu uložiť do súboru v tvare *.xml. Takto pripravenú elektronickú deklaráciu je potrebné podpísať elektronickým podpisom a zaslať do elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR pre colnú oblasť. Späť zasielané komunikačné správy je možné si zobraziť prostredníctvom produktov pre vizualizáciu elektronických dokumentov, ktoré nájdete na našej stránke  Vizualizácia elektonických dokumentov.

Viac o podmienkach elektronickej komunikácie s Finančnou správou SR nájdete v časti „Podmienky pre uplatnenie elektronickej komunikácie“. Pred prvým použitím systému odporúčame preštudovať s užívateľskú príručku a podmienky komunikácie s Finančnou správou správou SR.

Web formuláre na vyplnenie podania colných vyhlásení v  tranzite a vývoze a  predbežných colných vyhlásení v dovoze sa nachádzajú na adrese  https://ekrcis.financnasprava.sk/crsrform/ [nové okno]

Odbor riadenia IS pre colnú oblasť a Odbor colný FR SR