Preskočiť na hlavný obsah

Zoznam typov prijímaných elektronických dokumentov

Prijímanie dokumentov elektronickou podateľňou prevádzkovanou Finančným riaditeľstvom SR je zabezpečené prostredníctvom webového Katalógu daňových a colných formulárov, alebo aplikácie eDANE.

Prístup k webovému rozhraniu na podanie elektronických dokumentov je možný výlučne z prostredia autorizovanej zóny portálu, t.j. po prihlásení autorizovaného používateľa.
Elektronická podateľňa prevádzkovaná Finančným riaditeľstvom SR prijíma elektronické dokumenty vo formáte XML 1.0

Finančné riaditeľstvo SR zverejňuje informácie o záväzných alebo odporúčaných vzoroch tlačív, o pokynoch k vyplňovaniu tlačív ako aj elektronické formuláre na vyplnenie prostredníctvom verejne dostupných služieb. Zároveň sú pre colných a daňových špecialistov a tvorcov ekonomických softvérov zverejňované aj technické podklady, FDF a XSD schémy pre vytvorenie XML súborov

Aktuálny zoznam elektronických dokumentov, ktoré prijíma elektronická podateľňa.

Aktuálny zoznam elektronických dokumentov, ktoré je možno posielať na elektronickú podateľňu daňovej sekcie Finančného riaditeľstva SR si môžete zobraziť v sekcii Katalóg elektronických formulárov.

Informácia

Povolené typy súborov prijímaných na elektronickú podateľňu  sú  súlade s  Výnosom o štandardoch pre ISVS [č. 55/2014 Z. z.] [nové okno] - účinným  od 15. marca 2014