Preskočiť na hlavný obsah

Používanie osobného účtu právnickej osoby (saldokonto)

V tejto sekcii sú v bodoch popísané možnosti prístupu k službe, stručný popis vybavenia služby:

 1. Popis služby: Služba poskytuje výpis z osobného účtu právnickej osoby (saldokonto) daňových položiek pre každý registrovaný daňový subjekt. Subjekt prostredníctvom služby získava vzdialený prístup k elektronickým zoznamom daňových položiek, ktoré vznikajú počas daňových procesov.

  Daňový subjekt získava prístup k informáciám, ako sú Sumárny stav osobného účtu, Detailný výpis pre vybraný druh dane a Detail vybranej položky osobného účtu.

 2. Komu je služba určená: Služba je určená podnikateľom – právnickej osobe.
 3. Za akým účelom služba slúži: Služba slúži k získaniu informácií o stave osobného účtu bez nutnosti osobnej komunikácie s finančnou správou.
 4. Spôsob použitia služby: Služba sa dá realizovať elektronicky prostredníctvom špecializovaného portálu finančnej správy. Elektronická služba patrí medzi autorizované elektronické služby, ktoré sú používateľovi dostupné až po úspešnom prihlásení sa používateľa na PFS a po jeho úspešnej identifikácii, autentifikácii a autorizácii. Po prihlásení je možné získať informácie v časti osobnej internetovej zóny používateľa (OIZ) Osobný účet, kde je linka na Saldokonto za vybraný druh dane.
 5. Služba vyžaduje autentifikáciu: Áno, služba vyžaduje autentifikáciu. Na použitie elektronickej verzie služby je potrebné prihlásenie na ústrednom portáli verejnej správy pomocou eID (Občiansky preukaz s elektronickým čipom), alebo prihlásenie na špecializovanom portáli finančnej správy prostredníctvom eID, KEP (Kvalifikovaný elektronický podpis), alebo Identifikátora a hesla.
 6. Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP/EZ: Nie, nevyžaduje sa.
 7. Je služba spoplatňovaná: Nie, služba nie je spoplatňovaná.
 8. Spôsob použitia verejne dostupnej služby: Služba nie je verejne dostupná.
 9. URL volania služby: https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/osobny-ucet/vypis-z-osobneho-uctu, resp. https://pfs.iam.financnasprava.sk/prez/idp/login?appId=PFS&useDefault=false&returnUrl=https%3A%2F%2Fwww.financnasprava.sk%2Fsk%2Fosobna-internetova-zona%2Fosobny-ucet%2Fvypis-z-osobneho-uctu
 10. Link na verejne dostupnú službu: Služba nie je verejne dostupná.
 11. Link na papierovú verziu formulára služby: Služba nemá papierovú verziu.
 12. Ďalšie doplňujúce informácie o službe: Viac informácií o elektronickej službe je dostupných v dokumente "Používateľskej príručke elektronických služieb projektu Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová" [.pdf; 8,61 MB; nové okno], ktorá sa nachádza v časti Príručky, návody a videonávody.