Preskočiť na hlavný obsah

Získavanie prehľadu o plnení daňových povinností

V tejto sekcii sú v bodoch popísané možnosti prístupu k službe, stručný popis vybavenia služby:

 1. Popis služby: Služba umožňuje daňovému subjektu získať aktuálny prehľad o plnení daňových povinností v jednotlivých zdaňovacích obdobiach, prehľad o všetkých dokumentoch viažucich sa k jednotlivým daňovým a správnym konaniam týkajúcich sa daňového subjektu. Služba poskytuje predvolený výber prehľadov a štatistík, podľa úrovne používateľských oprávnení a nastavených rolí na portáli finančnej správy. Služba umožňuje export a tlač všetkých relevantných dokumentov do formátu podľa výberu.
 2. Komu je služba určená: Služba je určená občanom a podnikateľom, ktorí chcú, alebo majú povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky.
 3. Za akým účelom služba slúži: V rámci funkcionality osobnej schránky si môže používateľ zobraziť históriu elektronickej komunikácie formou zoznamu odoslaných alebo prijatých dokumentov.
 4. Spôsob použitia služby: Služba sa dá realizovať elektronicky prostredníctvom špecializovaného portálu finančnej správy. Elektronická služba patrí medzi autorizované elektronické služby, ktoré sú používateľovi dostupné až po prihlásení sa používateľa na PFS a po jeho úspešnej identifikácii, autentifikácii a autorizácii. Po prihlásení je možné pracovať v prostredí portálu finančnej správy prostredníctvom osobnej internetovej zóny používateľa (OIZ) a tam získať aktuálny prehľad o plnení daňových povinností v jednotlivých zdaňovacích obdobiach, prehľad o všetkých dokumentoch viažucich sa k jednotlivým daňovým a správnym konaniam týkajúcich sa daňového subjektu.
 5. Služba vyžaduje autentifikáciu: Áno, služba vyžaduje autentifikáciu. Na použitie elektronickej verzie služby je potrebné prihlásenie na ústrednom portáli verejnej správy pomocou eID (Občiansky preukaz s elektronickým čipom), alebo prihlásenie na špecializovanom portáli finančnej správy prostredníctvom eID, KEP (Kvalifikovaný elektronický podpis), alebo Identifikátora a hesla.
 6. Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP/EZ: Nie, nevyžaduje sa.
 7. Je služba spoplatňovaná: Nie, služba nie je spoplatňovaná.
 8. Spôsob použitia verejne dostupnej služby: Služba nie je verejne dostupná.
 9. URL volania služby: https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/historia-komunikacie, resp. https://pfs.iam.financnasprava.sk/prez/idp/login?appId=PFS&useDefault=false&returnUrl=https%3A%2F%2Fwww.financnasprava.sk%2Fsk%2Fosobna-internetova-zona%2Fhistoria-komunikacie
 10. Link na verejne dostupnú službu: Služba nie je verejne dostupná.
 11. Link na papierovú verziu formulára služby: Služba nemá papierovú verziu.
 12. Ďalšie doplňujúce informácie o službe: Viac informácií o elektronickej službe je dostupných v dokumente "Používateľskej príručke elektronických služieb projektu Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová" [.pdf; 8,61 MB; nové okno], ktorá sa nachádza v časti Príručky, návody a videonávody.