Preskočiť na hlavný obsah

Registrovanie subjektu k dani z pridanej hodnoty pre skupinu platiteľov

V tejto sekcii sú v bodoch popísané možnosti prístupu k službe, stručný popis vybavenia služby:

 1. Popis služby: Služba poskytuje okrem základnej registrácie subjektu k dani pre daň z pridanej hodnoty aj možnosť elektronicky sa registrovať ako platiteľ DPH v zmysle ustanovení zákona o dani z pridanej hodnoty ako skupina platiteľov, pri hromadnej žiadosti, pre osoby, ktoré podnikajú na základe zmluvy o združení, družstva, právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá podniká v zahraničí, zahraničnej osoby. Služba tiež umožňuje realizovať aj vstup nového člena do skupiny, resp. výstup člena zo skupiny.
 2. Komu je služba určená: Služba je určená podnikateľom.
 3. Za akým účelom služba slúži: Služba slúži k rozšírenému registrovaniu pre daň z pridanej hodnoty pre skupinu platiteľov, hromadnú registráciu aj pri podnikaní v zahraničí.
 4. Spôsob použitia služby: Služba sa dá realizovať elektronicky prostredníctvom špecializovaného portálu finančnej správy. Elektronická služba patrí medzi autorizované elektronické služby, ktoré sú používateľovi dostupné až po úspešnom prihlásení sa používateľa na PFS. Po prihlásení je možné pracovať v prostredí portálu finančnej správy (PFS) prostredníctvom osobnej internetovej zóny používateľa (OIZ).

  Služba umožňuje pre prihláseného používateľa Registrovanie subjektu k dani (rozšírenie pre daň z pridanej hodnoty). Pri vypĺňaní formulára sú automatizovane predvyplnené identifikačné údaje o daňovom subjekte, resp. platiteľovi dane.

  URL volania služby zobrazí používateľovi prednastavenú množinu formulárov pre Registráciu na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia, kde si používateľ má možnosť vybrať podskupinu Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia a formulár platný pre obdobie, za ktoré chce uskutočniť registráciu, napr. „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia - ver.2019“.

 5. Služba vyžaduje autentifikáciu: Áno, služba vyžaduje autentifikáciu. Na použitie elektronickej verzie služby je potrebné prihlásenie na ústrednom portáli verejnej správy pomocou eID (Občiansky preukaz s elektronickým čipom), alebo prihlásenie na špecializovanom portáli finančnej správy prostredníctvom eID, KEP (Kvalifikovaný elektronický podpis), alebo Identifikátora a hesla.
 6. Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP/EZ: Áno, služba vyžaduje autorizáciu, je umožnené použiť autorizáciu prostredníctvom KEP, alebo prostredníctvom EZ (elektronickou značkou).
 7. Je služba spoplatňovaná: Nie, služba nie je spoplatňovaná.
 8. Spôsob použitia verejne dostupnej služby: Formulár priznania je možné vyplniť aj v prípade, ak používateľ nie je prihlásený na portáli PFS. V tom to prípade si používateľ môže vyplnený formulár uložiť do počítača a po prihlásení do PFS ho podpísať a odoslať, alebo ho vytlačiť. Formulár je dostupný cez Link na verejne dostupnú službu, kde je možné zoznam upraviť podľa Vyhľadávacích kritérií.
 9. URL volania služby: https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/katalogy/katalog-formularov/_/REG_DAN, resp. https://pfs.iam.financnasprava.sk/prez/idp/login?appId=PFS&useDefault=false&returnUrl=https%3A%2F%2Fwww.financnasprava.sk%2Fsk%2Fosobna-internetova-zona%2Fkatalogy%2Fkatalog-formularov%2F_%2FREG_DAN
 10. Link na verejne dostupnú službu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-formularov
 11. Link na papierovú verziu formulára služby: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-vzorov-tlaciv
 12. Ďalšie doplňujúce informácie o službe: Viac informácií o elektronickej službe je dostupných v dokumente "Používateľskej príručke elektronických služieb projektu Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová" [.pdf; 8,61 MB; nové okno], ktorá sa nachádza v časti Príručky, návody a videonávody.