Preskočiť na hlavný obsah

Spravovanie oprávnení v informačnom prostredí finančnej správy

V tejto sekcii sú v bodoch popísané možnosti prístupu k službe, stručný popis vybavenia služby:

 1. Popis služby: Služba umožňuje v rámci osobnej schránky nastavovať fyzickej osobe všetky práva pre služby (autorizácie), spojené s využívaním osobnej schránky. Je možné nastaviť práva k prezeraniu údajov, alebo ku generovaniu elektronických dokumentov. Služba umožňuje delegovanie práv na iných používateľov. Zoznam aktuálne nastavených práv je možné si zobraziť v časti Moje autorizácie, kde v je možné meniť aktuálne nastavenia.
 2. Komu je služba určená: Služba je určená občanom a podnikateľom, ktorí chcú, alebo majú povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky.
 3. Za akým účelom služba slúži: V rámci funkcionality osobnej schránky si môže používateľ nastavovať všetky práva pre služby, spojené s využívaním osobnej schránky.
 4. Spôsob použitia služby: Služba sa dá realizovať elektronicky prostredníctvom špecializovaného portálu finančnej správy. Elektronická služba patrí medzi autorizované elektronické služby, ktoré sú používateľovi dostupné až po prihlásení sa používateľa na PFS a po jeho úspešnej identifikácii, autentifikácii a autorizácii. Po prihlásení je možné pracovať v prostredí portálu finančnej správy prostredníctvom osobnej internetovej zóny používateľa (OIZ) a tam nastavovať fyzickej osobe všetky práva pre služby, spojené s využívaním osobnej schránky.
 5. Služba vyžaduje autentifikáciu: Áno, služba vyžaduje autentifikáciu. Na použitie elektronickej verzie služby je potrebné prihlásenie na ústrednom portáli verejnej správy pomocou eID (Občiansky preukaz s elektronickým čipom), alebo prihlásenie na špecializovanom portáli finančnej správy prostredníctvom eID, KEP (Kvalifikovaný elektronický podpis), alebo Identifikátora a hesla.
 6. Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP/EZ: Nie, nevyžaduje sa.
 7. Je služba spoplatňovaná: Nie, služba nie je spoplatňovaná.
 8. Spôsob použitia verejne dostupnej služby: Služba nie je verejne dostupná.
 9. URL volania služby: https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/autorizacie/moje-autorizacie-k-subjektom, resp. https://pfs.iam.financnasprava.sk/prez/idp/login?appId=PFS&useDefault=false&returnUrl=https%3A%2F%2Fwww.financnasprava.sk%2Fsk%2Fosobna-internetova-zona%2Fautorizacie%2Fmoje-autorizacie-k-subjektom
 10. Link na verejne dostupnú službu: Služba nie je verejne dostupná.
 11. Link na papierovú verziu formulára služby: Služba nemá papierovú verziu.
 12. Ďalšie doplňujúce informácie o službe: Viac informácií o elektronickej službe je dostupných v dokumente "Používateľskej príručke elektronických služieb projektu Elektronické služby Finančnej správy – Oblasť daňová" [.pdf; 8,61 MB; nové okno], ktorá sa nachádza v časti Príručky, návody a videonávody.