Preskočiť na hlavný obsah

Ďalšie novinky a aktuality

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 noviniek a aktualít, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Novinky a aktuality sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam noviniek a aktualít je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 noviniek. Celú novinku si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie novinky a aktuality môžete nájsť v Archíve noviniek a aktualít.

Informácia o nefunkčnosti pevných telefónnych liniek na Colnom úrade Michalovce   (30. 08. 2016)

Na Colnom úrade Michalovce sú z dôvodu poruchy telefónnej ústredne dočasne nefunkčné pevné telefónne linky.

Falošné bločky za 37 000 eur   (22. 08. 2016)

Nitrianski daňoví kontrolóri sa stretli s ojedinelým prípadom. Reštaurácia, ktorú kontrolovali, mala v účtovníctve zahrnuté falošné doklady z elektronickej registračnej pokladnice (ERP) vo výške 37 000 eur.

Pobočka colného úradu v Štúrove opäť vo svojich priestoroch   (18. 08. 2016)

18.08.2016: Po rekonštrukcii budovy bude Pobočka colného úradu v Štúrove (daňová pobočka) vykonávať svoju činnosť od pondelka 22.08.2016 opäť v priestoroch svojho sídla na adrese Námestie slobody č. 9 v Štúrove.

Centrálny elektronický priečinok funguje rok   (17. 08. 2016)

Viac ako 2,7 milióna zásielok vybavili firmy elektronicky prostredníctvom Centrálneho elektronického priečinka. Systém funguje na finančnej správe viac ako rok a prekonal očakávania takmer dvojnásobne.

Ľudia stále viac objednávajú tovar z Ameriky a Ázie   (16. 08. 2016)

Už viac ako tri mesiace platia nové pravidlá pri nákupe zásielok z Ameriky či Ázie. Slovákov neodradili, práve naopak. Žilinskí colníci majú medziročne takmer o 50% zásielok viac. Slováci sa teda bez problémov stotožnili s novými pravidlami, ktoré zaviedol Colný kódex EÚ.

Reklamný reťazec prerušený   (15. 08. 2016)

Dôležitú úlohu pri kontrole DPH v Považskej Bystrici zohrali kontrolné výkazy, ktoré prispeli k objasneniu obchodných transakcii s reklamnými službami. Výsledkom kontroly bol rozdiel na dani takmer pol milióna eur.

Osobitné colné režimy   (12. 08. 2016)

Nové colné predpisy priniesli do praxe aj niekoľko zmien v oblasti osobitných colných režimov. Samotný názov „osobitné colné režimy“ je novým pojmom a zahŕňa nasledovné colné režimy: colné uskladňovanie, slobodné pásmo, aktívny a pasívny zušľachťovací styk, dočasné a konečné použitie a colný režim tranzit.

Finančná správa na SIAFe   (11. 08. 2016)

Na prestížnom podujatí Medzinárodné letecké dni SIAF 2016 nebude ani tento rok chýbať finančná správa. Už po štvrtý raz sa budeme podieľať na sprievodnom programe podujatia spolu s ďalšími zložkami, ktoré sa po celý rok starajú o bezproblémový chod letiska. Pre návštevníkov sme pripravili množstvo zaujímavých ukážok. Brány letiska Sliač sa otvoria posledný augustový víkend - sobotu 27. a nedeľu 28. augusta.

Podvody pri daňovom bonuse   (10. 08. 2016)

Daňoví kontrolóri zo Zvolena preverovali daňové priznania, v ktorých si daňovníci uplatňovali daňový bonus na dieťa. V takmer 70 prípadoch zabránili jeho neoprávnenému vyplateniu vo celkovej výške viac ako 60 000 eur.

Predsedáme skupine pre colnú spoluprácu   (09. 08. 2016)

Počas slovenského predsedníctva v  Rade EÚ  finančná  správa predsedá skupine pre colnú spoluprácu. Medzi priority tejto skupiny patria spolupráca colných správ v boji proti terorizmu, výmena colných informácií s tretími krajinami a podvody pri minerálnych olejoch.  V rámci programu pripravuje konferenciu zameranú na najvýznamnejšie európske firmy.

Vráti sa Múzeum colníctva do Mýtneho domčeka?   (04. 08. 2016)

Do objektu bývalej colnice pri novootvorenom bratislavskom Starom moste by sa mohlo znovu nasťahovať Múzeum colníctva a finančnej správy. Najmenšie slovenské múzeum sídlilo v priestoroch Mýtneho domčeka od roku 2012. Finančná správa požiadala magistrát hlavného mesta Bratislava o opätovný dlhodobý prenájom objektu.

Nový prístroj pre colníkov odhalí nebezpečný tovar do niekoľkých sekúnd   (03. 08. 2016)

Nový prístroj Raman, ktorý dostali žilinskí colníci do výbavy na kontrolu tovaru, má slúžiť na jeho rýchlejšiu a presnejšiu identifikáciu. Pomôcka pracuje na princípe laserového svetla prenikajúceho k látke aj cez sklenený, plastový alebo igelitový obal. V priebehu niekoľkých sekúnd sa colníci dozvedia o prepravovaných nebezpečných látkach alebo o pašovanom tovare.

Amira vyňuchala drogy   (02. 08. 2016)

Pri výkone bežnej kontrolnej činnosti so služobným psom Amirou objavili senickí colníci v obci Malženice (okres Trnava) u 22-ročného vodiča osobného automobilu neznámu bielu kryštalickú látku a zvyšky rastlinnej sušiny.

Colníci v tuneli   (28. 07. 2016)

Colníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KUFS) a colného úradu Žilina úradovali v rozostavanom tuneli. Ide o prípad podozrenia úniku na spotrebnej dani z minerálnych olejov. Vzorky pohonných látok skončili na analýze v colnom laboratóriu.

Falzifikáty náhradných dielov   (27. 07. 2016)

Colníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KUFS) takmer 6 mesiacov tajne vyšetrovali obchod s falošnými náhradnými dielmi do automobilov. Akcia dostala krycí názov „DETTO“ a škoda sa odhaduje na cca 50 000 eur.

Taxikári sú nepoučiteľní   (26. 07. 2016)

Colníci Colného úradu Prešov vykonali vo svojom regióne opakovane kontrolnú akciu zameranú na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zo strany taxislužieb. Vykonali 7 kontrol, pričom nedodržiavanie zákona zistili až v šiestich prípadoch. Za tieto porušenia zákona udelili pokuty vo výške 2 050 eur.

V kinder vajíčku objavili colníci marihuanu   (25. 07. 2016)

Colníci z Veľkého Medera pri bežnej kontrole pri obci Medveďov objavili u vodiča luxusného automobilu marihuanu. Ukrýval ju v plastovom obale od „kinder vajíčka“. Takmer v rovnakom čase odhalili i senickí colníci omamné a psychotropné látky v Holíči a v Brodskom.

Zdaňovanie príležitostných príjmov   (22. 07. 2016)

Leto je spravidla obdobím príležitostných príjmov. Aj zberači lesných plodov musia za určitých podmienok svoj príjem zdaniť. Podľa zákona o dani z príjmov je od dane oslobodený príjem z príležitostných činností, ak suma týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur. Ak vaša výplata presiahne 500 eur, do základu dane sa zahrnú len to, čo ste zarobili navyše.

Elektronický dovoz funguje naplno   (21. 07. 2016)

Od spustenia nového colného automatizovaného informačného systému pre dovoz prijala finančná správa elektronicky viac ako 350 dovozných colných vyhlásení. Podnikateľské subjekty môžu využívať výhody systému eDovoz pre oblasť štandardných postupov od 11. júla 2016.

Colníci skontrolujú vaše suveníry z dovoleniek   (19. 07. 2016)

Pokuta alebo trest odňatia slobody na dobu od šesť mesiacov do troch rokov hrozí tomu, kto sa pokúša previezť cez hranice ohrozené druhy rastlín a živočíchov, prípadne výrobkov z nich. V súčasnosti je obchod s viac ako 900 druhmi živočíchov a rastlín úplne zakázaný a s viac ako 33 000 je pod kontrolou Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). Slovenskí colníci zaznamenali v minulom roku 12 prípadov nelegálneho dovozu.