Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Ďalšie novinky a aktuality

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 noviniek  a aktualít, ktoré boli  publikované na portáli finančnej správy. Novinky a aktuality sú  zoradené  podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam noviniek a aktualít je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 noviniek.  Celú novinku si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie novinky a aktuality  môžete nájsť  v Archíve noviniek a aktualít.

 

Reakcia Finančného riaditeľstva SR na dnešné udalosti   (28. 02. 2012)

Finančné riaditeľstvo SR netvrdilo ani nespochybnilo problémy s informačným systémom. Po dnešnom stretnutí s poslancami parlamentu poverená prezidentka finančnej správy plk. Ing. Mária Machová poukazuje na tieto dôležité momenty smerujúce k stabilizácii situácie

Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2012   (18. 02. 2012)

Finančné riaditeľstvo SR uskutočnilo tlačovú konferenciu k téme zameranej na výrazný nárast počtu prípadov, pri ktorých dochádza k porušovaniu práv duševného vlastníctva.

Informácie v spojitosti s konsolidáciou informačných systémov daňovej a colnej správy   (16. 02. 2012)

Z dôvodu rozsiahleho verejného záujmu sa rozhodlo Finančné riaditeľstvo SR poskytnúť občanom presné informácie v spojitosti s konsolidáciou informačných systémov daňovej a colnej správy.

Opatrenia v súvislosti s vyplácaním vybraných vratiek NO a iných debetných platieb zo ŠR   (16. 02. 2012)

Z dôvodu rozsiahleho verejného záujmu sa rozhodlo Finančné riaditeľstvo SR poskytnúť občanom presné informácie v spojitosti s konsolidáciou informačných systémov daňovej a colnej správy.

Reakcia Finančného riaditeľstva SR   (14. 02. 2012)

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky sa dôrazne ohradzuje voči účelovým javom, ktoré majú príznaky politických hier v snahe využiť súčasnú situáciu transformujúcej sa novovzniknutej finančnej správy.  Prebiehajúci náročný proces transformácie a konsolidácie informačných systémov v zlúčenej daňovej a colnej správe nesmie byť nástrojom žiadnych tendenčných záujmov. 

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore