Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Tlačové správy

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 tlačových správ, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Tlačové správy sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam tlačových správ je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 tlačových správach. Celú tlačovú správu si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie tlačové správy môžete nájsť v Archíve tlačových správ.

Senickí colníci našli nelegálny tabak v trafikách na Záhorí   (20. 11. 2014)

Colníci zo Senice počas kontroly zameranej na dodržiavanie daňových predpisov zabezpečili nelegálny tabak. Únik na spotrebnej dani predstavoval 2 304 eur.

Fejkoví plyšáci skončili v rukách colníkov   (19. 11. 2014)

Colníci v Brodskom pri dovoze tovaru odhalili 13 285 napodobenín ochranných známok. Odhadovaná škoda týchto falzifikátov bola vyčíslená na 255 000 eur.

V októbri po kontrolách aj podnet na zrušenie živnosti   (18. 11. 2014)

Nitrianski colníci za mesiac október zistili až 84 porušení zákona o elektronickej registračnej pokladnici, za ktoré uložili pokuty vo výške 17 050 eur. V dvoch prípadoch išlo už o tretie porušenie zákona, piati predajcovia porušili predpisy upravujúce používanie elektronickej registračnej pokladnice po druhý krát.

Kontrolám sa nevyhnú ani reštauračné vozne   (14. 11. 2014)

Kontrolám zameraným na dodržiavanie zákona o elektronickej registračnej pokladnici (ERP) sa nevyhli ani reštauračné vozne našich vlakov. Colný úrad Bratislava v spolupráci s Colným úradom Košice vykonali celkom 19 kontrol, z toho porušenia zistili v 7 prípadoch.

Efektívnejší boj proti daňovým a colným únikom a efektívnejšia správa daní a ciel v regióne V4   (13. 11. 2014)

Dohoda o priamej výmene informácií v oblasti DPH medzi Finančným riaditeľstvom SR a Generálnym finančným riaditeľstvom Českej republiky“ a „Spoločná deklarácia o potrebe zintenzívnenia vzájomnej spolupráce v colnej a daňovej oblasti“. Dva dokumenty, ktoré zabezpečia ešte lepšiu spoluprácu a medzinárodnú výmenu informácií v boji proti daňovým podvodom, dnes podpísali v Bratislave.

Portál finančnej správy získal Cenu ITAPA   (12. 11. 2014)

Registrácia daňových subjektov, podávanie daňových priznaní a plnenie ostatných povinností on-line bez potreby ďalšieho papierového styku. Najmä tieto faktory zaujali porotu medzinárodného kongresu ITAPA, pre ktoré sa rozhodla oceniť portál finančnej správy.

Kontrolné známky po novom   (12. 11. 2014)

Od 1. októbra 2014 sa zmenili predpisy upravujúce systém používania kontrolných známok. Kontrolnými známkami je označované spotrebiteľské balenie liehu i tabak a tabakové výrobky.

Projekt CEP na ITAPE   (11. 11. 2014)

Približne o mesiac spustí finančná správa do prevádzky národný projekt Elektronické služby Centrálneho elektronického priečinka. Systém odbúra papierovú byrokraciu a prinesie pre podnikateľskú verejnosť jednoduchšiu cestu k získaniu potrebných povolení pri obchodovaní s tretími krajinami. Dnes ho tvorcovia predstavili v rámci medzinárodného kongresu ITAPA 2014.

Prvé kontrolné známky sú v obehu   (11. 11. 2014)

Prvé spoločnosti si dnes prevzali zo štátnej tlačiarne v Kremnici nové kontrolné známky na označovanie tabak a tabakové výrobky a lieh. V obchodoch sa prvé výrobky s novými kontrolnými známkami môžu objaviť o niekoľko týždňov.

Dokonalejšie kontrolné známky na liehovinách a cigaretách   (10. 11. 2014)

Dvadsiatich deviatich subjektov v Žilinskom kraji sa dotkli zmeny legislatívy v ich podnikateľskej činnosti s liehom alebo tabakovými výrobkami. Kontrolné známky, bez ktorých by sa žiadna fľaša liehoviny alebo krabička cigariet nemala dostať na trh, majú nový vzhľad. Podstatne sa mení aj spôsob ich tlače, objednávania, distribúcie a vedenia evidencie.

Dejiny colníctva na poštovej známke   (06. 11. 2014)

Poštovú známku Dejiny colníctva v nominálnej hodnote 1,00 € vydala dnes Slovenská pošta pri príležitosti 1 110. výročia vzniku Raffelstettenského colného poriadku, ktorý sa uplatňoval aj na našom území a je považovaný za prvú písomnú zmienku o colných poplatkoch. Známku dnes predstavili v Paríži pri otvorení 68. výstavy „Salon Philatélique d’Automne“.

Nepoučiteľní predajcovia z nitrianskeho kraja   (05. 11. 2014)

Daňový úrad Nitra v mesiaci október na tradičné podujatia, akými sú „Štúrovský jarmok“, „Levický jarmok “ a „AUTOSALÓN Nitra“, vyslal 88 daňových kontrolórov. Cieľom bolo overiť, ako predávajúci dodržujú zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnici. Výsledkom sú pokuty za takmer 15 000 eur.

Neziskovky získajú viac ako 50 miliónov eur   (04. 11. 2014)

Desiatky tisíc daňových subjektov, ktoré podali do konca septembra daňové priznanie a finančná správa ich už spracovala, prejavilo záujem darovať organizáciám uvedeným na zozname prijímateľov za rok 2013 časť svojich daní.

Výroba liehu v pestovateľských páleniciach ovocia   (04. 11. 2014)

V banskobystrickom kraji ponúka svoje služby celkovo 29 pestovateľských páleníc ovocia, v ktorých môžu pestovatelia pre využitie vlastnej domácnosti spracovať svoj kvas. Zákon neumožňuje legálnu výrobu destilátov bez potrebných povolení na prevádzkovanie pestovateľskej pálenice ovocia.

Čiastočné obmedzenie prevádzky na PCÚ Maťovce   (03. 11. 2014)

Na Pobočke colného úradu Maťovce bude dňa 05.11.2014 a dňa 19.11.2014 čiastočne obmedzená prevádzka z dôvodu plánovanej údržby transformačnej stanice Maťovce I.

Ako s kolkami na daňových a colných úradoch?   (03. 11. 2014)

Od 3. 11. 2014 do 30. 12. 2014 sa na daňových a colných úradoch budú preberať papierové kolky platné v súčasnosti, ale aj novozavedené „nominálne potvrdenky“. Zároveň bude možné uhradiť správne poplatky bankovým prevodom alebo poštovým poukazom tak ako doteraz. Jednotlivé formy však nie je možné kombinovať.

Ručenie za daň   (31. 10. 2014)

Obávate sa, že Vám daňový úrad doručí rozhodnutie, aby ste uhradili DPH za svojho dodávateľa? Predíďte tejto situácii s preverte si obchodného partnera na portáli finančnej správy.

Na jarmokoch v nitrianskom kraji množstvo porušení   (31. 10. 2014)

Na veľkých jarmokoch v Leviciach, v Štúrove a v Komárne zistili nitrianski colníci množstvo porušení zákona upravujúceho správne používanie elektronickej registračnej pokladnice. Z 34 kontrolovaných prevádzok zistili porušenie zákona v 27, čo predstavuje 79%. Za zistené porušenia boli uložené pokuty rozhodnutím na mieste vo výške takmer 4 000 eur.

Registrujete sa v Mini one stop shop   (30. 10. 2014)

Poskytovatelia napríklad telekomunikačných služieb a služieb rozhlasového a televízneho vysielania sa môžu na portáli finančnej správy (PFS) registrovať na systém Mini One Stop Shop (MOSS). Ide o jednotné kontaktné miesto, ktoré im umožní podať daňové priznanie a zaplatiť daň za všetky ich dodávané služby v rámci EÚ v jedinej krajine. Ak chcú túto možnosť využívať od 1. januára, kedy zákonná úprava nadobudne účinnosť, musia dovtedy cez PFS podať žiadosť o registráciu.

Nový systém kontrolných známok   (29. 10. 2014)

Už o pár dní prijme finančná správa prvé žiadosti o nové kontrolné známky na lieh a tabak. V obchodoch ich verejnosť nájde však až neskôr. Napríklad fľaše s alkoholom, na ktorých sú „staré“ kontrolné známky, sa budú môcť predávať až do polovice roku 2016.