Preskočiť na hlavný obsah

Ďalšie novinky a aktuality

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 noviniek a aktualít, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Novinky a aktuality sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam noviniek a aktualít je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 noviniek. Celú novinku si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie novinky a aktuality môžete nájsť v Archíve noviniek a aktualít.

Oznámenie o zrušení kontaktných miest DÚ   (05. 12. 2012)

Finančné riaditeľstvo SR oznamuje verejnosti, že z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry dňom 1.1.2013 ruší nižšie uvedené kontaktné miesta Daňových úradov Trenčín, Trnava, Banská Bystrica a Prešov. S práva daní daňových subjektov v ich pôsobnosti bude od 2.1.2013 zabezpečovaná v doterajšom rozsahu a v nezmenených úradných hodinách na uvedených organizačných zložkách :

Tlačová správa Finančného riaditeľstva SR k prípadom realizovaných tímom "Daňovej kobry"   (29. 11. 2012)

Finančné riaditeľstvo SR spolupracovalo v rámci pilotného projektu s názvom „Daňová kobra“ na skoordinovaní daňových kontrol v podozrivých prípadoch daňových podvodov a s tým spojených rozsiahlych daňových únikov.

40 tisíc dávok marihuany bolo zadržaných na hranici s Českom   (28. 11. 2012)

Vyšetrovateľ kriminálnej polície zo Skalice obvinil 26 ročného štátneho príslušníka Vietnamu z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi.

Informácia o výsledkoch zasielania hromadného informačného mailu, adresovaného daňovým subjektom - používateľom EZU   (27. 11. 2012)

Finančné riaditeľstvo SR od pondelka 26.11.2012 do dnešného dňa úspešne  doručilo doterajším užívateľom PKI/EZU podrobnú informáciu o zmenách v pravidlách elektronickej komunikácie s finančnou správou.

Akcia zameraná na odhalenie podvodov páchaných v súvislosti s predajom ojazdených vozidiel prepravených z krají n EÚ na Slovensko bez platenia DPH   (08. 11. 2012)

Akcia zameraná na odhalenie podvodov páchaných v súvislosti s  predajom ojazdených vozidiel prepravených z krajín EÚ na Slovensko  bez platenia DPH

Nová daňová agenda funguje   (16. 10. 2012)

Od 1. októbra 2012 je účinná daňová novela, ktorou sa doplnil aj Obchodný zákonník. Táto novela daňového poriadku ukladá vybraným daňovým subjektom povinnosť vyžiadať si súhlas správcu dane, ak chcú realizovať úkony v spojitosti so zápisom do obchodného registra.

Operácia Pangea V - Internetový predaj liekov   (11. 10. 2012)

V dňoch 25.9. – 2.10. 2012 sa uskutočnila medzinárodná operácia PANGEA V, ktorá pozostávala z koordinovanej spolupráce colných a policajných orgánov v súčinnosti so zdravotníckymi regulačnými agentúrami a poskytovateľmi finančných služieb v rámci internetového predaja a kreditných kariet.

Colníci EÚ zadržali na hraniciach EÚ vyše 100 miliónov kusov falšovaného tovaru   (16. 08. 2012)

Ochrana práv duševného vlastníctva: colníci EÚ zadržali na hraniciach EÚ vyše 100 miliónov kusov falšovaného tovaru

Dostupnosť tlačív   (02. 03. 2012)

Vzhľadom k rozsiahlemu záujmu verejnosti o tému možnosti platenia daní cez aplikácie na stránkach sekcie daňovej Finančného riaditeľstva SR dovoľujeme si všetkých informovať, že dnes 2.marca 2012 o 14:00 hod. boli do produkčnej prevádzky nasadené nasledovné formuláre daňových tlačív:

Reakcia Finančného riaditeľstva SR na dnešné udalosti   (28. 02. 2012)

Finančné riaditeľstvo SR netvrdilo ani nespochybnilo problémy s informačným systémom. Po dnešnom stretnutí s poslancami parlamentu poverená prezidentka finančnej správy plk. Ing. Mária Machová poukazuje na tieto dôležité momenty smerujúce k stabilizácii situácie

Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2012   (18. 02. 2012)

Finančné riaditeľstvo SR uskutočnilo tlačovú konferenciu k téme zameranej na výrazný nárast počtu prípadov, pri ktorých dochádza k porušovaniu práv duševného vlastníctva.

Informácie v spojitosti s konsolidáciou informačných systémov daňovej a colnej správy   (16. 02. 2012)

Z dôvodu rozsiahleho verejného záujmu sa rozhodlo Finančné riaditeľstvo SR poskytnúť občanom presné informácie v spojitosti s konsolidáciou informačných systémov daňovej a colnej správy.

Opatrenia v súvislosti s vyplácaním vybraných vratiek NO a iných debetných platieb zo ŠR   (16. 02. 2012)

Z dôvodu rozsiahleho verejného záujmu sa rozhodlo Finančné riaditeľstvo SR poskytnúť občanom presné informácie v spojitosti s konsolidáciou informačných systémov daňovej a colnej správy.

Reakcia Finančného riaditeľstva SR   (14. 02. 2012)

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky sa dôrazne ohradzuje voči účelovým javom, ktoré majú príznaky politických hier v snahe využiť súčasnú situáciu transformujúcej sa novovzniknutej finančnej správy.  Prebiehajúci náročný proces transformácie a konsolidácie informačných systémov v zlúčenej daňovej a colnej správe nesmie byť nástrojom žiadnych tendenčných záujmov. 

Zaistenie falzifikátov   (18. 01. 2012)

V týchto dňoch vykonali colníci Colného úradu Trnava na Pobočkách v Dunajskej Strede a Brodskom pri prepúšťaní textilného tovaru, dovezeného v kontajnerových zásielkach z Číny a Turecka podrobnú kontrolu tohto tovaru.