Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
5

Ďalšie novinky a aktuality

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 noviniek a aktualít, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Novinky a aktuality sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam noviniek a aktualít je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 noviniek. Celú novinku si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie novinky a aktuality môžete nájsť v Archíve noviniek a aktualít.

Záchyt 12 ton tabaku za milión eur   (18. 04. 2019)

Takmer 12 ton tabaku našli kriminalisti finančnej správy v stredu 17. apríla pri kontrole skladových priestorov v Seredi. V jednej z budov priemyselného areálu zaistili počas kontroly kartónové škatule s obsahom tabakovej suroviny a rezaného tabaku v počte 94 kusov. Predbežná škoda na spotrebnej dani predstavuje približne 1 000 000 eur.

Podnikatelia postupne žiadajú o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient   (17. 04. 2019)

Finančná správa eviduje od 1.apríla už viac ako 9 500 žiadostí o pridelenie kódu pokladnice v súvislosti s projektom eKasa. Aj naďalej platí výzva finančnej správy, aby si podnikatelia požiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient čo najskôr. A to aj v prípade, ak sa k systému eKasa budú pripájať až od júla. Vyhnú sa tak potenciálnym náporom počas posledných dní. Pokladnicu si totiž po pridelení kódu do 1. júla zinicializujú kedykoľvek podľa vlastného uváženia a bez zbytočnej časovej tiesne.

Plánovaná odstávka Informačného systému VRP   (17. 04. 2019)

Oznamujeme verejnosti, že dňa 17.04.2019, medzi 20:00h a 20:15h bude realizovaná inštalácia novej verzie systému VRP. Počas tejto doby môžete zaznamenať nedostupnosť služieb VRP

Colníci na Orave zaistili tisíce litrov tekutiny bez dokladov   (16. 04. 2019)

Colníci na Orave zastavili poľské vozidlo, v ktorom vodič slovenskej národnosti viezol 3 800 litrov tekutiny, ktorej výpary pripomínali motorovú naftu. K nákladu nemal potrebné doklady. Pri takomto čine bol prichytený už po druhýkrát.

Dočasné obmedzenie - call centrum   (16. 04. 2019)

Finančná správa upozorňuje, že pre technické práce vykonávané treťou stranou môžu klienti finančnej správy zaznamenať nedostupnosť služieb Call centra finančnej správy.

Prerušenie dodávky elektrickej energie na CÚ Trenčín 23.04.2019   (15. 04. 2019)

Colný úrad Trenčín oznamuje, že 23. apríla 2019 (utorok) v čase od 09:00 hod. do 11:00 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie na ústredni Colného úradu Trenčín, Partizánska 1, 911 01 Trenčín, z dôvodu vykonávaných prác na distribučnej sieti.

Záchyty colníkov na bratislavskom letisku   (15. 04. 2019)

Bratislavskí colníci na Letisku M. R. Štefánika evidujú za ostatné mesiace viacero prípadov neohlásenej prepravy peňažnej hotovosti v hodnote viac ako 10 000 eur bez toho, aby im túto skutočnosť cestujúci podľa zákona oznámili. Nedávno zachytili u občianky z Ruska neprihlásenú dovážanú sumu 21 900 eur v hotovosti. Pri kontrolách využívajú aj pomoc služobného psa vycvičeného na vyhľadávanie bankoviek.

Milión nelegálnych cigariet   (13. 04. 2019)

Kriminalisti finančnej správy zaistili pri prehliadke skladových priestorov v Dunajskej Strede – časť Mliečany viac ako milión nelegálnych cigariet. Predbežný finančný únik na spotrebnej dani z tabakových výrobkov vyčíslili na viac ako 110 000 eur.

Plánovaná odstávka Portálu FS – 12.04.2019   (12. 04. 2019)

Oznamujeme verejnosti, že dňa 12.04.2019 v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod., bude prebiehať plánovaná údržba Portálu FS. V uvedenom čase môže dochádzať ku krátkodobým výpadkom služieb. Ospravedlňujeme sa za prípadné komplikácie.

120 kíl neoznačeného tabaku v kufri auta   (12. 04. 2019)

Kriminalisti z Kriminálneho úradu finančnej správy počas akcie v Prievidzi zaistili takmer 120 kilogramov tabaku, ktorý nebol označený kontrolnou známkou. Bez povolenia ho mal predávať muž z Prievidze klientele pochádzajúcej prevažne zo západného Slovenska.

Dočasné obmedzenie prevádzky colnej pobočky v Piešťanoch   (11. 04. 2019)

Colný úrad Trnava oznamuje, že v dňoch 29.04.2019 a 30.04.2019 v čase úradných hodín (od 07:30 hod. do 15:30 hod.) bude colná časť Pobočky colného úradu Piešťany, Partizánska 2, 921 01 Piešťany z technických príčin pre podnikateľskú verejnosť nedostupná. Colný úrad Trnava odporúča, aby v prípade potreby v tieto dni deklaranti vykonali colné konanie na najbližšej colnej pobočke – Pobočke colného úradu Trnava NS, Nitrianska 5, 917 02 Trnava, ktorá má nepretržitú prevádzku. Za prípadne vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme.

eKasa a taxikári   (11. 04. 2019)

Podnikateľ – taxikár má podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice povinnosť na každom predajnom mieste (t.j. mieste, kde prijíma tržbu v hotovosti) evidovať tržbu. Do 30. júna 2019 v elektronickej registračnej pokladnici alebo virtuálnej registračnej pokladnici a od júla v systéme eKasa. Taxikári na Slovensku s obľubou využívajú na evidenciu tržieb bezplatnú aplikáciu finančnej správy Virtuálna registračná pokladnica (VPR). Ako sa prechod na systém eKasa týka ich?

Podnikatelia by mali žiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient   (10. 04. 2019)

Finančná správa vyzýva podnikateľov, aby si požiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient čo najskôr. A to aj v prípade, ak sa k systému eKasa budú pripájať až od júla. Vyhnú sa tak potenciálnym náporom počas posledných dní. Pokladnicu si totiž po pridelení kódu do 1. júla zinicializujú kedykoľvek podľa vlastného uváženia a bez zbytočnej časovej tiesne.

Plánovaná odstávka Ústredného portálu verejnenej správy www.slovensko.sk – 11.04.2019   (10. 04. 2019)

Oznamujeme verejnosti, že 11.04.1019 od 00:00 hod. do 06:00 hod. bude prebiehať technická odstávka Ústredného portálu verejnej správy.

Krátkodobá odstávka Informačného systému VRP   (09. 04. 2019)

Nedostupnosť služieb VRP dňa 09.04.2019 medzi 20:00h a 20:45h.

Desaťtisíce zaevidovaných pokladničných dokladov   (08. 04. 2019)

Od spustenia projektu eKasa, od 1.apríla, prijala finančná správa viac ako 130 000 pokladničných dokladov. O pridelenie kódu eKasa klient by mali postupne žiadať aj podnikatelia, ktorí sa budú pripájať k systému až od júla. Pokladnicu si potom do 1. júla zinicializujú kedykoľvek podľa vlastného uváženia a bez zbytočnej časovej tiesne.

Ďalšie podvodne predávané autá z Nemecka   (05. 04. 2019)

Kriminalisti z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) zaistili účtovné doklady spoločnosti z Bratislavského kraja, ktorá predávala ojazdené motorové vozidlá. Spoločnosť je podozrivá z porušovania daňových predpisov v oblasti DPH. Predpokladaná škoda voči štátnemu rozpočtu predstavuje viac ako 2,6 mil. eur. Ide o ďalší prípad nelegálneho predaja automobilov. V marci totiž kriminalisti zaistili účtovníctvo z rovnakého dôvodu aj predajcovi z Trnavského kraja.

Plánovaná odstávka Informačného systému ISKZ   (04. 04. 2019)

Oznamujeme verejnosti, že dňa 04.04.2019, medzi 19:00h a 19:45h bude realizovaná pravidelná údržba systému ISKZ. Počas tejto doby môžete zaznamenať nedostupnosť služieb ISKZ.

Prerušenie dodávky elektrickej energie   (04. 04. 2019)

Colný úrad Trenčín oznamuje, že dňa 11. apríla 2019 (štvrtok) v čase od 07:00 hod. do 15:30 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie na Pobočke colného úradu Prievidza, Skladová 7, 971 01 Prievidza z dôvodu vykonávaných prác na distribučnej sieti.

Väčšina elektronicky podaných daňových priznaní   (03. 04. 2019)

Finančná správa zvládla rozšírenie povinnej elektronickej komunikácie a nárast elektronických podaní. Najviac daňových priznaní doručili finančnej správe daňové subjekty počas posledného marcového týždňa. Posledný deň podávania daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2018 bol na daňových úradoch vyťažený menej ako po minulé roky. Prvý raz od spustenia elektronickej komunikácie bola väčšina daňových priznaní podaná elektronicky.