Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
0

Ďalšie novinky a aktuality

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 noviniek  a aktualít, ktoré boli  publikované na portáli finančnej správy. Novinky a aktuality sú  zoradené  podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam noviniek a aktualít je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 noviniek.  Celú novinku si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie novinky a aktuality  môžete nájsť  v Archíve noviniek a aktualít.

 

Viac ako 20 zakázaných webstránok ukončilo po zverejnení svoju nelegálnu činnosť   (06. 03. 2018)

Už 21 webstránok ponúkajúcich nelegálny hazard ukončilo po zverejnení v zozname finančnej správy poskytovanie takejto zakázanej ponuky. Tie preto finančná správa vyradila zo zoznamu zakázaných webových stránok. Na zozname zakázaných webových stránok s nelegálnym hazardom je v týchto dňoch aktuálne 137 webstránok.

Plánovaná odstávka Portálu FS – 06.03.2018   (06. 03. 2018)

Oznamujeme verejnosti, že dňa 06.03.2018, bude v čase od 21:00 hod. do 23:00 hod. realizovaná plánovaná odstávka Portálu finančnej správy.

Daňový úrad promptne reaguje na nápor občanov, vybavil viac ako 500 klientov   (05. 03. 2018)

Daňový úrad Košice sa po štyroch pracovných dňoch fungovania v provizórnych podmienkach vrátil na svoju adresu do budovy na Železničnej ulici. Aj vďaka posilneniu kapacít pracovníkov zvládol daňový úrad v prvý deň po znovuotvorení podateľne a klientskej zóny bez problémov a zdržaní vybaviť len dopoludnia požiadavky viac ako 500 klientov.

Nepotrebujeme papiere, potrebujeme dáta   (05. 03. 2018)

Slovensko a Estónsko budú spolupracovať. Dohodli sa na tom prezident finančnej správy František Imrecze a generálny riaditeľ Estónskej daňovej a colnej správy (ETCB) Valdur Laid. Pôjde o spoluprácu pri modernizácii slovenskej finančnej správy v oblasti elektronizácie. Estónsko je totiž lídrom v oblasti elektronickej komunikácie. Estónci zase získajú od slovenskej strany pomoc v oblasti využitia analytických nástrojov na boj proti daňovým podvodom (ako napr. kontrolný výkaz DPH), ktoré na Slovensku úspešne fungujú.

Mimoriadny záchyt Huga a jeho psovoda   (02. 03. 2018)

Poriadny úlovok sa podaril trenčianskym colníkom počas včerajšej colnej kontroly - záchyt takmer 2 kg marihuany. Je to jeden z najväčších záchytov marihuany v posledných rokoch vo finančnej správe.

Daňový úrad Košice v pondelok otvára svoje brány   (02. 03. 2018)

Daňový úrad Košice bude od pondelka opätovne funkčný a sprístupnený pre verejnosť v rámci štandardných úradných hodín. Keďže ani jedno z poschodí budovy, ktoré využíva daňový úrad, nebolo požiarom vážnejšie dotknuté, pracovníci úradu môžu vybavovať svoju agendu.

Pri darovaní 2% si dajte pozor na tieto chyby   (02. 03. 2018)

Daňovníci majú aj tento rok možnosť darovať 2% zo svojich daní neziskovým organizáciám, občianskym združeniam či nadáciám. Pri vypĺňaní Vyhlásení však treba dať pozor na to, aby boli vyplnené správne. Finančná správa preto pripravila prehľad desiatich najčastejších chýb, ktorým sa je potrebné vyvarovať. Finančná správa zároveň odporúča, aby pri vypĺňaní Vyhlásení daňovník dôsledne čítal inštrukcie uvedené priamo vo Vyhlásení.

Aktuálna informácia – prevádzka DÚ Košice 2.marca   (01. 03. 2018)

Chceli by sme informovať verejnosť, že čakáme na rozhodnutie majiteľa budovy o možnosti opätovne užívať priestory. Intenzívne komunikujeme s prenajímateľom v súvislosti so znovuobnovením riadneho prevádzkového režimu daňového úradu.

Prudký štart košických colníkov   (01. 03. 2018)

Košickí colníci pri svojej práci nezaháľajú ani v novom roku. Napriek tomu, že od príchodu nového roka uplynuli ešte len dva mesiace, colníci v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšili svoje výsledky už teraz takmer o pätinu. Len za prvé dva mesiace už zistili desiatky porušení colných a daňových predpisov, zadržali stovky „fejkov“ a aj nelegálne cigarety.

Aktuálna informácia – Daňový úrad Košice   (01. 03. 2018)

Chceli by sme informovať verejnosť, že momentálne čakáme na rozhodnutie majiteľa budovy o možnosti opätovne užívať priestory.

Plánovaná odstávka informačného systému EOS (Economic Operator Systems)   (28. 02. 2018)

Oznamujeme verejnosti - hospodárskym subjektom, ktoré už majú pridelené EORI číslo v inom členskom štáte, že v dňoch od 03.03.2018 od 12:00 hod. do 05. 03. 2018 do 01:00 hod. bude prebiehať plánovaná odstávka informačného systému EOS (Economic Operator Systems) z dôvodu inštalácie novej verzie EOS 3.11.0.

Požiar sa podarilo uhasiť   (27. 02. 2018)

Požiar v budove Daňového úradu Košice a Železníc SR sa podarilo uhasiť. Daňový úrad sídli len na 1. a 2. poschodí budovy a archív je umiestnený v suteréne. Ani jedno z týchto poschodí nebolo požiarom nijako dotknuté. Daňový úrad Košice bude zajtra zatvorený a fungovať nebude ani podateľňa. O všetkých zmenách bude finančná správa informovať prostredníctvom portálu finančnej správy.

Na Daňovom úrade Košice zasahujú hasiči   (27. 02. 2018)

Na budove Daňového úradu Košice (Železničná ulica), ktorá patrí Železniciam Slovenskej republiky, horí strecha.

Mimoriadna technická odstávka na Ústrednom portáli verejnej správy   (23. 02. 2018)

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby si Vám dovoľuje touto cestou oznámiť, že dňa 23.2.2018 od 00:00 do 24.2.2018 06:00 hod. (odstávka sa uskutoční v noci z piatka na sobotu) bude na Ústrednom portáli verejnej správy technická odstávka.

Predloženie tovaru colným orgánom v prípade prepustenia tovaru do colného režimu vývoz alebo pasívny zušľachťovací styk   (23. 02. 2018)

Dňa 1. januára 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 272/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Colný zákon“). Predmetná novela Colného zákona okrem iného mení a dopĺňa ustanovenie § 19, ktorý upravuje predloženie tovaru, a ustanovenie § 26, ktorý upravuje colnú kontrolu tovaru predloženého v colnom priestore, na mieste určenom colným orgánom alebo na mieste schválenom colným orgánom.

Nelegálny internetový hazard stále pod drobnohľadom   (23. 02. 2018)

Finančná správa neustále aktívne vyhľadáva nelegálne hazardné stránky a upozorňuje na ne všetkých občanov. Počet zakázaných webových sídiel neustále stúpa, momentálne sa v zozname zakázaných webových stránok nachádza už 150 webstránok. Súd doteraz vydal 13 príkazov na zamedzenie vykonania platieb v prospech účtov nelegálnych prevádzkovateľov a 44 príkazov na úplne zablokovanie prístupu na webstránky.

Vo vozidle pohrebnej služby odhalili colníci nelegálny tabak   (23. 02. 2018)

Colníci Stanice colného úradu Senica - centrála zaistili pri obci Zeleneč pohrebné vozidlo naložené tabakovou surovinou, ku ktorej nemal vodič žiadne doklady. Finančný únik bol predbežne vyčíslený na takmer 6 000 eur.

Aké zmeny nájdete v nových vzoroch tlačív?   (21. 02. 2018)

Do 3. apríla 2018 sú daňové subjekty povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov. Finančná správa preto upozorňuje verejnosť, aby si pri plnení tejto povinnosti dala pozor na zmeny v predpísaných daňových tlačivách. Na nových vzoroch tlačív platných pre rok 2018 totiž podávajú daňové priznanie fyzické (DP DPFO B) aj právnické osoby (DP DPPO). Nové je aj tlačivo daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (DP DPH), ale napríklad aj tlačivo vyhlásenia pri poukázaní podielu zaplatenej dane.

Bratislavskí colníci odviedli do rozpočtu najvyššiu sumu   (21. 02. 2018)

Colný úrad Bratislava odviedol za rok 2017 do štátneho rozpočtu najväčšiu sumu spomedzi všetkých deviatich colných úradov. Išlo o viac ako 2,4 miliardy eur, čo je o 94 miliónov eur viac ako v roku 2016. Tento výsledok tvorí z celkového odvodu colných a daňových príjmov všetkých colných úradov 49,1%.

Slovensko boduje s Indexom daňovej spoľahlivosti   (20. 02. 2018)

Index daňovej spoľahlivosti na Slovensku ocenili aj na pôde OSN. Na medzinárodnej konferencii venovanej spolupráci v daňovej oblasti predstavil slovenské opatrenie na posilnenie dobrovoľného plnenia daňových povinností prezident finančnej správy František Imrecze. Išlo o jedinečnú príležitosť ako odprezentovať aktivity Slovenska v daňovej oblasti na celosvetovom fóre.