Preskočiť na hlavný obsah

Ďalšie novinky a aktuality

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 noviniek a aktualít, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Novinky a aktuality sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam noviniek a aktualít je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 noviniek. Celú novinku si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie novinky a aktuality môžete nájsť v Archíve noviniek a aktualít.

Plánovaná odstávka služieb certifikačnej autority I.CA - 10.2.2024   (08. 02. 2024)

Oznamujeme verejnosti, že dňa 10.2.2024 v čase od 08:00 hod. do 09:00 hod. dôjde ku krátkodobému výpadku služieb FS, pri ktorých v rámci elektronickej komunikácie je vyžadovaný kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) a to v dôsledku plánovanej realizácie odstávky služieb certifikačnej autority I.CA .

O ročné zúčtovanie dane treba požiadať   (08. 02. 2024)

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2023 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže najneskôr do 15. februára tohto roka písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Ak oň nepožiada alebo nepredloží požadované doklady v tomto termíne, má povinnosť podať daňové priznanie typu A v termíne do 2. apríla 2024.

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS (10.2.2024)   (07. 02. 2024)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že dňa 10.2.2024 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS CEP (Centrálny elektronický priečinok - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov) a portál eCommerce (portál určený pre elektronické colné konanie pre zásielky s nízkou hodnotou), z dôvodu realizácie inštalácie novej verzie integrovaných systémov do produkčnej prevádzky.

Prerušenie dodávky elektrickej energie na KM Dubnica nad Váhom - 08.02.2024   (07. 02. 2024)

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny budú 08.02.2024 (štvrtok) služby KM Dubnica n/V nedostupné, podateľňa a klientska zóna budú zatvorené.

Fľaše vaječného likéru predávali „načierno“   (07. 02. 2024)

V cukrárenskej prevádzke našli príslušníci finančnej správy Colného úradu (CÚ) Bratislava 746 fliaš vaječného koňaku, ktoré neboli označené kontrolnou známkou. Prevádzkovateľ výrobne nemal ani zákonné povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu (SBL).

Nezákonný dovoz nebezpečných pesticídov sa nevypláca   (05. 02. 2024)

Príslušníci finančnej správy z Colného úradu Michalovce odhalili na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom pokus o nezákonný dovoz nebezpečných chemických prípravkov na ochranu rastlín. V troch papierových vreciach sa nachádzalo 44,6 kg zakázaného herbicídu simazín.

Realizácia prác na infraštruktúre FS - 05.02.2024   (02. 02. 2024)

Oznamujeme verejnosti, že dňa 05.02.2024 budú v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod. realizované práce na infraštruktúre IS FS. V uvedenom čase môže dôjsť ku krátkodobým výpadkom dostupnosti niektorých elektronických služieb Portálu FS.
V rámci komunikácie s IS CEP odposielanie rozhodnutí do schránky na portáli slovensko.sk môže byť oneskorené.

Plánovaná odstávka informačných systémov Ministerstva vnútra SR - 02.02.2024   (01. 02. 2024)

Oznamujeme verejnosti, že 2.2.2024 od 18:00 hod. do 21:00 hod. sa uskutoční technická odstávka informačných systémov Ministerstva vnútra SR.

Plánovaná odstávka Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk 3.2.2024   (01. 02. 2024)

Oznamujeme verejnosti, že dňa 3.2.2024 od 08:00 hod. do 12:00 hod. sa uskutoční technická odstávka Ústredného portálu verejnej správy. Z tohto dôvodu nebude v uvedenom čase dostupné prihlasovanie na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk, preto sa používatelia Portálu FS nebudú môcť dočasne registrovať na Portál FS a prihlásiť do svojej osobnej internetovej zóny pomocou portálu www.slovensko.sk. Prihlásenie pomocou ID a hesla a podpisovanie dokumentov EZ bude funkčné. Obmedzené bude aj podanie a spracovanie podaní podliehajúcich správnemu poplatku.

Plánovaná údržba Portálu FS – 1.2.2024   (01. 02. 2024)

Oznamujeme verejnosti, že dňa 1.2.2024 od 15:00 hod. do 16:00 hod. sa uskutoční plánovaná údržba Portálu FS. V uvedenom čase môže dochádzať ku krátkodobým výpadkom portálu.

FS zvládla očakávaný januárový nápor, daniari na call centre boli posledné dni k dispozícii do polnoci   (01. 02. 2024)

Finančná správa (FS) v uplynulých dňoch (24.-25. januára 2024) očakávala kulmináciu počtov podaných daňových priznaní za mesiac január, nakoľko sa v týchto termínoch zbehli podania mesačných a štvrťročných platiteľov DPH a zároveň január je termínom na podanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel.

Pobočka colného úradu v Štúrove končí dňa 29.02.2024   (01. 02. 2024)

Colný úrad Nitra informuje deklarantskú a podnikateľskú verejnosť, že dňom 29.02.2024 je zmenou organizačného poriadku colných úradov zrušené pracovisko Pobočky colného úradu Štúrovo, Nám. Slobody 9, 943 01 Štúrovo.

Deň otvorených dverí na ÚVHS   (31. 01. 2024)

Každoročne v januári sa v priestoroch sídla Úradu pre vybrané hospodárske subjekty (ÚVHS) v Bratislave koná Deň otvorených dverí. Inak tomu nebolo ani tento rok a 30. januára 2024 sa pomyselné brány úradu otvorili pre širšiu verejnosť, presnejšie pre zástupcov daňových subjektov, ktoré prešli od 1. januára tohto roku pod jeho správu.

Daňový bonus na dieťa si neoprávnene uplatnili tisíce daňovníkov   (30. 01. 2024)

Takmer 6.000 daňovníkov dostane v nadchádzajúcich dňoch listy, v ktorých ich finančná správa upozorní na nesprávne uplatnený daňový bonus (DB) na vyživované dieťa za rok 2022. V prípade nezrovnalostí majú do konca februára čas na podanie daňového priznania (DP) a zaplatenie vzniknutého rozdielu na dani z príjmov. Finančná správa týmto pokračuje v listových kampaniach zameraných na podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností.

Praktické informácie potrebné k podpisovaniu elektronických podaní pre FS kvalifikovaným certifikátom na eID karte v roku 2024   (30. 01. 2024)

17.10.2023 bolo zverejnené aktualizované výkladové stanovisko MIRRI SR k Vyhláške č. 511/2022 Z. z. [.pdf; 406 kB; nové okno] o uznaných spôsoboch autorizácie, na základe ktorej je možné s použitím občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte s čipom, vydanom do 20. júna 2021, platne autorizovať (elektronicky podpisovať) vybrané úkony aj po 31. decembri 2023 bez nutnosti výmeny dokladu.

Posledné dni na podanie a zaplatenie dane z motorových vozidiel   (29. 01. 2024)

Na podanie daňového priznania (DP) k dani z motorových vozidiel (DzMV) zostávajú posledné dni. DP je potrebné podať a daň zaplatiť do 31. januára 2024. Za nesplnenie tejto povinnosti sa môže daňovníkom vystaviť pokuta vo výške od 30 do 16 000 eur. Finančná správa (FS) rozposlala daňovníkom viac ako 194 tisíc predvyplnených DP k tejto dani a uľahčila im tak plnenie si tejto povinností.

Informácia pre hospodárske subjekty v súvislosti s Mechanizmom kompenzácie uhlíka na hraniciach: CBAM   (29. 01. 2024)

Colný úrad Trenčín dáva do pozornosti informáciu pre hospodárske subjekty v súvislosti s plnením oznamovacích povinností v zmysle článkov 34 a 35 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/956 z 10. mája 2023.

Aktualizácia pokladnice   (26. 01. 2024)

Žiadame používateľov pokladníc typ EFOX a všetky typy EURO (spoločnosť Elcom), aby vykonali bezodkladne aktualizáciu svojej pokladnice, ktorú spoločnosť vydala dňa 25.01.2024.

Prekvapenie v dámskej kabelke   (26. 01. 2024)

Ani sklenená dóza nezabránila služobnému psovi vycvičenému na vyhľadávanie omamných a psychotropných látok (OPL) k nájdeniu podozrivej bielej kryštalickej látky v dámskej kabelke. Príslušníci Colného úradu (CÚ) Bratislava ho nasadili v rámci kontroly prevádzok v centre hlavného mesta.

Oslavujeme Medzinárodný deň colníctva   (26. 01. 2024)

Príslušníci finančnej správy sa pripájajú k dnešným oslavám Medzinárodného dňa colníctva. Ten bol vyhlásený na počesť výročia prvého inauguračného zasadnutia Rady pre colnú spoluprácu, ktoré sa konalo 26. januára 1953. Náročnú prácu mužov a žien v colnej sfére každoročne oslavujeme na celom svete od roku 1983.