Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
3

Ďalšie novinky a aktuality

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 noviniek  a aktualít, ktoré boli  publikované na portáli finančnej správy. Novinky a aktuality sú  zoradené  podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam noviniek a aktualít je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 noviniek.  Celú novinku si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie novinky a aktuality  môžete nájsť  v Archíve noviniek a aktualít.

 

Výzvy finančnej správy subjekty neignorujú   (27. 07. 2018)

Počet subjektov, ktoré prestali poskytovať zakázanú ponuku po zaslaní výzvy a pred zaradením do zoznamu zakázaných webových sídiel s nelegálnym hazardom, sa zvyšuje. Finančná správa v súčasnosti eviduje 183 prevádzkovateľov, ktorí týmto spôsobom ukončili nelegálnu činnosť. Finančná správa kontroluje v tejto súvislosti aj banky.

Likvidovali sa tisícky falzifikátov   (26. 07. 2018)

Falošné výrobky dnes zošrotovali a spálili pod dohľadom colníkov. Ak by sa tento tovar dostal na trh a predával sa ako originálny, majiteľom ochranných známok by vznikla škoda za 700 000 eur.

Servisné organizácie pre registračné pokladnice majú posledný týždeň na zúčtovanie plomb   (25. 07. 2018)

Servisným organizáciám, ktoré vykonávajú opravu a údržbu elektronických registračných pokladníc, sa blíži termín na splnenie povinnosti zo zákona. Do konca tohto mesiaca musia na colnom úrade vykonať zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb za prvý polrok. V Žilinskom kraji sa táto úloha dotýka takmer 100 organizácií.

Všetko o projekte eKasa na jednom mieste   (24. 07. 2018)

Finančná správa rozširuje informácie o svojom najnovšom projekte eKasa. Vytvorila k nemu samostatnú podstránku. Na podstránku sa dostanete z grafického bannera priamo na hlavnej stránke portálu finančnej správy. Na podstránke sú dostupné všetky podrobné informácie o systéme, vrátane popisu integračného rozhrania systému.

Budeme ľahšie odhaľovať rádioaktivitu   (23. 07. 2018)

Vyhľadávanie a odhaľovanie rádioaktívnych materiálov bude efektívnejšie, ochrana občanov sa posilní. Colné úrady v Prešove a v Banskej Bystrici majú totiž nové mobilné detekčné systémy. Detekčné systémy na detekciu rádioaktívneho žiarenia dostala finančná správa ako dar od vlády USA.

Bratislavskí colníci našli „fejky“ Rubikových kociek   (19. 07. 2018)

Bratislavskí colníci kontrolovali v uplynulých dňoch elektronické registračné pokladnice (ERP), autá prepravujúce tovar i skladové priestory. Výsledkom kontrolných akcií bolo zaistenie falzifikátov Rubikových kociek v hodnote viac ako 50 tisíc eur, nájdenie vyše 18 tisíc krabičiek cigariet s únikom na spotrebnej dani takmer 40 tisíc eur, a pokuta 660 eur za porušenie zákona o ERP.

Dajte si pozor na zakázané weby!   (17. 07. 2018)

Finančná správa upozorňuje verejnosť na prevádzkovateľov nelegálneho hazardu na internete. Už rok zverejňuje zoznam zakázaných webových sídiel s nelegálnym hazardom, v ktorom je momentálne 202 webstránok. Klienti nelegálnych webových sídiel riskujú stratu investovaných peňazí.

Zúčtovanie plomb v zmysle zákona o ERP   (17. 07. 2018)

V zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 o správe daní a poplatkov a o zmene v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2018 sú servisné organizácie povinné vykonať zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb za 1. polrok 2018 na colnom úrade najneskôr do 31. júla. Ide o plomby na elektronické registračné pokladnice.

Autorizácia už za pár minút   (16. 07. 2018)

Finančná správa výrazne skrátila čas autorizácie na portáli finančnej správy, a to po nasadení zjednotenia registrácie a autorizácie do jedného kroku pri daňových subjektoch, ktoré konajú sami za seba. Ide o ďalšie proklientske opatrenie. Daňové subjekty registrujúce sa pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) alebo občianskeho preukazu s čipom (eID), získajú potvrdenie o autorizácii okamžite.

V boji proti nezákonnému obchodu inšpirujeme Jordánsko   (13. 07. 2018)

Slovenská finančná správa je v riešeniach zameraných na boj proti nezákonnému obchodu inšpiráciou pre Jordánsko. O fungovaní informačného systému kontrolných známok na Slovensku sa prišli informovať zástupcovia Colnej správy Jordánska, ktorý chcú takýto systém spustiť aj v Jordánsku.

Novinka proti daňovým podvodníkom   (12. 07. 2018)

Od apríla budúceho roka budú musieť všetky hotely, reštaurácie, kaviarne a čerpacie stanice na Slovensku používať registračné pokladnice s online napojením na portál finančnej správy. Následne od júla 2019 sa táto povinnosť dotkne všetkých ostatných podnikateľských subjektov. Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, podľa ktorého budú mať podnikatelia povinnosť napojiť svoje registračné pokladnice online  na centrálne úložisko finančnej správy. Ide o projekt e-Kasa.

Plánovaná odstávka Ústredného portálu verejnenej správy www.slovensko.sk – 14.07.2018   (12. 07. 2018)

Oznamujeme verejnosti, že dňa 14.07.2018, v čase od 0:00 hod. do 2:00 hod. bude prebiehať technická odstávka Ústredného portálu verejnej správy. Z tohto dôvodu nebude v uvedenom čase dostupné prihlasovanie na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk, preto sa používatelia Portálu FS nebudú môcť dočasne registrovať na Portál FS a prihlásiť do svojej osobnej internetovej zóny pomocou eID karty. Prihlásenie pomocou ID a KEP bude funkčné.

 

Finančná správa a NASES spájajú svoje sily   (12. 07. 2018)

Finančná správa a Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) posilňujú spoluprácu s cieľom skvalitniť služby pre klientov. Prepojili svoje call centrá. Klienti tak môžu získať informácie týkajúce sa procesov na portáli slovensko.sk jednoduchšie.

Zo zoznamu zakázaných webov sme vyradili 42 subjektov   (11. 07. 2018)

Finančná správa už vyradila zo zoznamu zakázaných webových sídiel s nelegálnym hazardom 42 subjektov, pretože ukončili svoju činnosť. Kontrola nad poskytovaním internetových hazardných hier prináša výsledky. Momentálne sa v zozname zakázaných webových sídiel nachádza 197 webstránok.

Viac ako pol milióna elektronicky komunikujúcich   (10. 07. 2018)

S finančnou správou elektronicky komunikuje už vyše 530 000 klientov. Oproti koncu roka 2017 sa počet elektronicky komunikujúcich subjektov zvýšil o približne 170 000.

Festivaly pod drobnohľadom   (10. 07. 2018)

Na festivaloch v Trenčianskom samosprávnom kraji počas uplynulých dvoch víkendov nechýbali ani colníci. Pri kontrolách zistili porušenia len v niekoľkých prípadoch. Vďaka pravidelným kontrolám sa totiž disciplína predajcov na obľúbených festivaloch z roka na rok zlepšuje, a to aj vďaka súčinnosti organizátorov.

Kontroly trenčianskych colníkov   (09. 07. 2018)

Za prvý polrok tohto roku trenčianski colníci kontrolovali najmä registračné pokladnice a tovar, ktorý podlieha právam duševného vlastníctva. Najhoršie dopadli taxikári – čo kontrola, to pokuta.

Neziskovky dostali už takmer 35 miliónov eur   (09. 07. 2018)

Tisícky neziskoviek majú už na svojich účtoch približne 35 miliónov eur. Je to časť z peňazí, ktoré sa im rozhodli poukázať občania a podnikatelia z dane z príjmu za rok 2017. Finančná správa pokračuje v spracovávaní daňových priznaní, ktoré obsahujú aj vyhlásenia na poukázanie 2% dane  a tiež samostatných vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane. Spracovávanie v niektorých prípadoch komplikujú nesprávne či nečitateľne vyplnené tlačivá.

Colníci zaistili zásielku s dekoráciami do akvária z chránených kaktusov   (06. 07. 2018)

Colníci na žilinskej pošte odhalili v zásielke prichádzajúcej z USA časti chránených kaktusov. Tovar, ktorý bol deklarovaný ako dekorácie do akvária, podliehal zákazom a obmedzeniam a chýbali k nemu potrebné doklady na prepustenie do voľného obehu, zaistili. Jeho spoločenská hodnota bola vyčíslená na 4 580 eur.

Prerušenie dodávky elektrickej energie   (04. 07. 2018)

Colný úrad Trenčín oznamuje, že dňa 06. júla 2018 v čase od 07:30 hod. do 13:00 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie na Pobočke colného úradu Trenčín Kasárenská,  Kasárenská 8, 911 05 Trenčín z dôvodu vykonávaných prác na elektrozariadení.