Preskočiť na hlavný obsah

Ďalšie novinky a aktuality

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 noviniek a aktualít, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Novinky a aktuality sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam noviniek a aktualít je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 noviniek. Celú novinku si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie novinky a aktuality môžete nájsť v Archíve noviniek a aktualít.

Likvidácia tabaku aj registračných pokladníc   (20. 02. 2024)

Colný úrad (CÚ) Prešov zlikvidoval v spaľovni odpadov viac ako 5,6 ton tabaku, ktorý prepadol v prospech štátu. Zničil aj tri registračné pokladnice, ktoré zabezpečil pri kontrolách zameraných na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP).

Zavedenie nových colných systémov v druhej polovici roka   (19. 02. 2024)

Finančná správa (FS) upozorňuje obchodnú verejnosť, že sa nemení súčasný stav a postupy v colných systémoch pre vývoz a tranzit. Zavedenie nových colných informačných systémov do prevádzky sa posúva na druhú polovicu roka 2024.

Balíky s napodobeninami emblémov na automobily   (19. 02. 2024)

Príslušníci finančnej správy na žilinskej vyclievacej pošte zadržali dva balíky z Číny, ktoré sa mali dostať adresátovi na Liptov. Nachádzalo sa v nich celkovo 200 ks emblémov na automobily. Boli to falzifikáty.

Zo stolárskej dielne bola výrobňa cigariet   (15. 02. 2024)

Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) objavili v priestoroch bývalého jednotného roľníckeho družstva v Nitrianskom kraji nelegálnu výrobňu cigariet. Zadržali v nej 11 osôb ukrajinskej, bieloruskej a gruzínskej národnosti. Hodnota zaistených tabakových výrobkov predstavuje sumu viac ako 2,6 milióna eur.

Plánovaná výmena SSL certifikátu   (14. 02. 2024)

Oznamujeme verejnosti, že dňa 19.2.2024 o 8:30 hod dôjde k výmene SSL certifikátu (komunikačný certifikát) pre domény eplatbyas.financnasprava.sk a eplatbyks.financnasprava.sk v produkčnom prostredí systému spracovania správnych poplatkov.

Plánovaná výmena SSL certifikátu   (14. 02. 2024)

Oznamujeme výrobcom deklaranských APV a verejnosti, že dňa 19.2.2024 o 8:30 hod dôjde k výmene SSL certifikátu (komunikačný certifikát) pre ekrcis.financnasprava.sk v produkčnom prostredí CIS (colné informačné systémy) a pre intrastat.financasprava.sk systému INTRASTAT.

Plánovaná výmena SSL certifikátu   (14. 02. 2024)

Oznamujeme výrobcom ORP a verejnosti, že dňa 15.02.2024 v čase 08:30 hod. dôjde k výmene SSL certifikátu (komunikačný certifikát) pre ekasa.financnasprava.sk a ekasazona.financnasprava.sk.

Finančná správa implementovala EMCS 4.1   (13. 02. 2024)

Finančná správa (FS) v súlade so Smernicou Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní (SPD) a špecifikáciami Európskej komisie pre „Elektronický systém na kontrolu pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (EMCS), implementovala fázu 4.1., ktorá obsahuje zmeny týkajúce sa vývozných operácií.

Plánovaná odstávka Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk 14.02.2024-15.02.2024   (12. 02. 2024)

Oznamujeme verejnosti, že od 14.02.2024 od 22:00 hod. do 15.02.2024 do 04:00 hod. sa uskutoční technická odstávka Ústredného portálu verejnej správy. Z tohto dôvodu nebude v uvedenom čase dostupné prihlasovanie na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk, preto sa používatelia Portálu FS nebudú môcť dočasne registrovať na Portál FS a prihlásiť do svojej osobnej internetovej zóny pomocou portálu www.slovensko.sk

Oznam o plánovanej odstávke služieb 11.02.2024   (10. 02. 2024)

Oznamujeme verejnosti, že dňa 11.02.2024 od 08:00 hod. do 12:00 hod. v súvislosti s bezpečnostnými aktualizáciami výrobcov technológií

Podnikateľ sa „nepoučil“   (09. 02. 2024)

Podnikateľ aj napriek opakovanej nezaplatenej pokute a uloženému zákazu predaja tovaru, naďalej predával tovar, čím porušoval zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Colný úrad za takéto konanie uložil podnikateľovi ďalšiu pokutu, a to vo výške 2 000 eur. Dokonca mu hrozí aj zrušenie živnostenského oprávnenia.

Oznam o plánovanej nedostupnosti systému EMCS - 12. až 13.02.2024   (08. 02. 2024)

Oznamujeme verejnosti, že od 12.02.2024 od 22:00 hod. do 13.02.2024 do 02:00 hod. bude nedostupný systém EMCS z dôvodu inštalácie novej verzie systému EMCS.ver. 4.1 a nasadenia aktualizácie klientskej verzie aplikácie SPD klient.

Plánovaná odstávka služieb certifikačnej autority I.CA - 10.2.2024   (08. 02. 2024)

Oznamujeme verejnosti, že dňa 10.2.2024 v čase od 08:00 hod. do 09:00 hod. dôjde ku krátkodobému výpadku služieb FS, pri ktorých v rámci elektronickej komunikácie je vyžadovaný kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) a to v dôsledku plánovanej realizácie odstávky služieb certifikačnej autority I.CA .

O ročné zúčtovanie dane treba požiadať   (08. 02. 2024)

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2023 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže najneskôr do 15. februára tohto roka písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Ak oň nepožiada alebo nepredloží požadované doklady v tomto termíne, má povinnosť podať daňové priznanie typu A v termíne do 2. apríla 2024.

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS (10.2.2024)   (07. 02. 2024)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že dňa 10.2.2024 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS CEP (Centrálny elektronický priečinok - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov) a portál eCommerce (portál určený pre elektronické colné konanie pre zásielky s nízkou hodnotou), z dôvodu realizácie inštalácie novej verzie integrovaných systémov do produkčnej prevádzky.

Prerušenie dodávky elektrickej energie na KM Dubnica nad Váhom - 08.02.2024   (07. 02. 2024)

Z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny budú 08.02.2024 (štvrtok) služby KM Dubnica n/V nedostupné, podateľňa a klientska zóna budú zatvorené.

Fľaše vaječného likéru predávali „načierno“   (07. 02. 2024)

V cukrárenskej prevádzke našli príslušníci finančnej správy Colného úradu (CÚ) Bratislava 746 fliaš vaječného koňaku, ktoré neboli označené kontrolnou známkou. Prevádzkovateľ výrobne nemal ani zákonné povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu (SBL).

Nezákonný dovoz nebezpečných pesticídov sa nevypláca   (05. 02. 2024)

Príslušníci finančnej správy z Colného úradu Michalovce odhalili na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom pokus o nezákonný dovoz nebezpečných chemických prípravkov na ochranu rastlín. V troch papierových vreciach sa nachádzalo 44,6 kg zakázaného herbicídu simazín.

Realizácia prác na infraštruktúre FS - 05.02.2024   (02. 02. 2024)

Oznamujeme verejnosti, že dňa 05.02.2024 budú v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod. realizované práce na infraštruktúre IS FS. V uvedenom čase môže dôjsť ku krátkodobým výpadkom dostupnosti niektorých elektronických služieb Portálu FS.
V rámci komunikácie s IS CEP odposielanie rozhodnutí do schránky na portáli slovensko.sk môže byť oneskorené.

Plánovaná odstávka informačných systémov Ministerstva vnútra SR - 02.02.2024   (01. 02. 2024)

Oznamujeme verejnosti, že 2.2.2024 od 18:00 hod. do 21:00 hod. sa uskutoční technická odstávka informačných systémov Ministerstva vnútra SR.