Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Ďalšie novinky a aktuality

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 noviniek  a aktualít, ktoré boli  publikované na portáli finančnej správy. Novinky a aktuality sú  zoradené  podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam noviniek a aktualít je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 noviniek.  Celú novinku si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie novinky a aktuality  môžete nájsť  v Archíve noviniek a aktualít.

 

Colný úrad Nitra odviedol prvýkrát viac ako 500 miliónov eur   (12. 01. 2018)

Nitrianski colníci zaznamenali rekordný výber cla a daní od vstupu SR do EÚ. V roku 2017 vybrali na cle, DPH a spotrebných daniach prvýkrát v histórii viac ako 500 miliónov eur. Ide o finančné prostriedky, ktoré sú určené do štátneho rozpočtu SR a časť z nich (80 % z cla) do rozpočtu EÚ.

Inštalácia novej verzie systému ISKZ   (12. 01. 2018)

Oznamujeme verejnosti, že dňa 12.01.2018, medzi 19:00 hod. a 20:00 hod., bude realizovaná inštalácia novej verzie systému ISKZ. Počas tejto doby môžete zaznamenať nedostupnosť služieb ISKZ.

Plánovaná odstávka systémov MOSS, VAT REFUND a VIES   (11. 01. 2018)

Oznamujeme verejnosti, že v termíne od 12.01.2018 20:00 hod do 14.01.2018 22:00 hod. bude vykonaná plánovaná odstávka systémov MOSS, VAT REFUNG a VIES z dôvodu aktivít súvisiacich s údržbou technologickej infraštruktúry systémov pre medzinárodnú výmenu informácií.

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS a IS CEP   (11. 01. 2018)

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS a IS CEP

Colný úrad Michalovce ponúka bezodplatne tovar na humanitárne účely   (11. 01. 2018)

Colný úrad Michalovce zverejňuje informáciu pre humanitárne organizácie a charitatívne združenia o bezodplatnej ponuke drevených paliet. V ponuke je 566 kusov drevených paliet, ktoré môžu byť poskytnuté na humanitárne účely.

Pozor! Zakázaných webstránok je momentálne vyše 130   (10. 01. 2018)

Finančná správa zakázala už 133 webstránok. Ich počet  sa vďaka kontrole zo strany finančnej správy neustále zvyšuje. Kontrolu nelegálneho hazardu na internete vykonáva finančná správa od júla 2017 na základe novely zákona o hazardných hrách.

Kusový predaj niektorých cigár sa skončil   (09. 01. 2018)

Kusový predaj cigár je možný už len v prípade cigár s krycím listom výlučne z prírodného tabaku. Vyplýva to z novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorá začala platiť od 1. januára tohto roku. Ide o opatrenie, ktoré má zamedziť daňovým únikom.

Doručené predvyplnené daňové priznania k dani z motorových vozidiel   (08. 01. 2018)

Vypĺňanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel je pre približne 130 000 daňovníkov jednoduchšie. Finančná správa im rozposlala predvyplnené daňové priznania k tejto dani. Dostali ho daňové subjekty, ktoré daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podali už minulý rok elektronicky. Daňové priznanie je potrebné podať a daň zaplatiť do 31.januára 2018.

Príslušnosť PCÚ na predloženie určitých druhov tovarov   (08. 01. 2018)

Dňa 1. januára 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 272/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V zmysle § 29 a 31 uvedeného novelizovaného zákona Finančné riaditeľstvo SR určuje zoznam pobočiek colných úradov príslušných na predloženie tovaru a podanie colného vyhlásenia pri určitých druhoch tovaru a na podanie žiadosti o vyplatenie vývoznej náhrady.

Štyri milióny nelegálnych cigariet pre Veľkú Britániu   (07. 01. 2018)

Finančnej správe sa podaril veľký úlovok. Colníci z jej Kriminálneho úradu zaistili počas kontrolnej akcie viac ako 4 mil. cigariet. Vodič ich prevážal v kamióne imatrikulovanom v Maďarsku. Podľa predbežných záverov z vyšetrovania smerovali na britský trh. Únik na spotrebnej dani z tabakových výrobkov finančná správa vyčíslila na 371 280 eur.

V uplynulom roku prijala finančná správa viac ako 7,5 mil. elektronických podaní   (04. 01. 2018)

Finančná správa sa z roka na rok stále viac elektronizuje. Dokazujú to aj počty elektronických podaní. Daňové subjekty doručili v roku 2017 prostredníctvom portálu finančnej správe viac ako 7,5 mil. elektronických podaní. Najviac z nich - takmer 1 mil. - podali daňové subjekty v marci 2017.

Plánovaná odstávka Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk   (04. 01. 2018)

Oznamujeme verejnosti, že v dňoch 05.01.2018 od 22:00 hod. do 06.01.2018 do 17:15 hod. bude prebiehať plánovaná technická odstávka Ústredného portálu verejnej správy.

Upozornenie pre verejnosť – Call centrum finančnej správy   (03. 01. 2018)

Call centrum finančnej správy momentálne nie je dostupné. Zaznamenali sme krátkodobý incident na strane externého dodávateľa, na jeho odstránení intenzívne pracujeme.

Finančná správa eviduje 127 zakázaných webstránok   (03. 01. 2018)

Finančná správa do konca uplynulého roka zverejnila v zozname zakázaných webových sídiel až 127 webstránok. Kontrolu nelegálneho hazardu na internete vykonáva od júla 2017 na základe novely zákona o hazardných hrách.

Stovky dopytov, tisíce nových registrácií pre elektronickú komunikáciu   (02. 01. 2018)

Všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri musia s finančnou správou komunikovať už iba elektronicky. V posledných dňoch končiaceho sa roku preto call centrum finančnej správy zažívalo poriadny nával – na operátorov call centra sa obrátilo viac ako 1700 klientov, ktorých zaujímali odpovede na otázky týkajúce sa elektronických služieb.

Colníci v Ružomberku zadržali falzifikáty detskej plastovej stavebnice známej značky   (02. 01. 2018)

Colníci v Ružomberku pri colnom konaní zadržali 104 sád stavebnicových hračiek z plastov známej značky pre podozrenie, že došlo k porušeniu práv duševného vlastníctva.

Tlačivá platné od 1.1.2018   (29. 12. 2017)

Niektoré tlačivá čakajú zmeny. Elektronicky komunikujúci klienti s finančnou správou dostanú predvyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel už počas prvých dvoch januárových týždňov. Nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov pre právnické a fyzické osoby (typ B) budú k dispozícii počas januára. Pre verejnosť ich finančná správa sprístupní na portáli finančnej správy ako aj v tlačenej podobe na daňových úradoch v druhej polovici januára.

Finančná správa posilňuje call centrum, dôvodom je elektronická komunikácia   (28. 12. 2017)

Už od januára sa výrazne zvýši počet elektronicky komunikujúcich klientov finančnej správy. Finančná správa je na to pripravená a už od októbra podnikla viaceré kroky s cieľom zabezpečiť informovanosť klientov finančnej správy o zmenách po 1.1.2018. Najnovšie posilňuje kapacitu call centra, ktoré je v týchto dňoch najviac vyťažené otázkami o registrácii a autorizácii používateľov elektronických služieb.

Plánovaná odstávka Portálu FS   (28. 12. 2017)

Oznamujeme verejnosti, že dňa 28.12.2017, v čase od 21:00 hod. do 23:59 hod., bude realizovaná plánovaná odstávka Portálu FS a elektronickej podateľne. V uvedenom čase nebude možné prihlasovanie ani podávanie.

 

Pestovatelia ovocia pozor! Lieh vyrobený v pestovateľskej pálenici nemožno predávať   (27. 12. 2017)

V priebehu tohto roku zaznamenali nitrianski colníci viaceré prípady ponúkania liehu vyrobeného v pestovateľskej pálenici na predaj, ktorý je však podľa zákona výhradne určený pre osobnú spotrebu pestovateľa ovocia a jeho domácnosti. Len v predvianočnom období zaznamenali 7 takýchto prípadov. Najnižšia pokuta za nelegálne nakladanie s liehom vyrobeným v pestovateľskej pálenici je 332 eur.

Tlač obsahu Opýtať sa k téme Nahlásiť problém
Návrat hore