Preskočiť na hlavný obsah

Ďalšie novinky a aktuality

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 noviniek a aktualít, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Novinky a aktuality sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam noviniek a aktualít je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 noviniek. Celú novinku si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie novinky a aktuality môžete nájsť v Archíve noviniek a aktualít.

Už o mesiac nové povinnosti pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebnej dani v systéme EMCS   (16. 01. 2023)

Už o necelý mesiac (13.02.2023) nadobudnú účinnosť nové pravidlá vyplývajúce zo zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Pre podnikateľov sa rozšíria povinnosti používať systém EMCS aj pri preprave pohonných látok v daňovom voľnom obehu v rámci Slovenska. Okrem tejto povinnosti sa súčasne v každom členskom štáte Európskej únie zavádza od 13.02.2023 povinnosť (vyplývajúca z právnych predpisov Európskej únie) používať systém EMCS aj pri preprave ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani v daňovom voľnom obehu medzi členskými štátmi EÚ na podnikateľské účely (do konca roka 2023 prechodne nahraditeľná doterajším „papierovým“ postupom). Z tohto dôvodu finančná správa opätovne pripomína, že za účelom získania prístupu do systému EMCS je potrebné uzatvoriť s Finančným riaditeľstvom SR dohodu.

Colný úrad Nitra ponúka bezodplatne palety na humanitárne účely   (16. 01. 2023)

Colný úrad Nitra zverejňuje informáciu pre humanitárne organizácie a charitatívne združenia o bezodplatnej ponuke drevených paliet. V ponuke je 702 kusov určených na vykurovanie obytných alebo neobytných priestorov.

Psovodi z CÚ Bratislava majú za sebou úspešný rok   (16. 01. 2023)

Psovodom finančnej správy z Colného úradu (CÚ) Bratislava sa za minulý rok podarilo odhaliť viac ako 30 000 ks cigariet, 21,2 kilogramov tabaku, 5 500 g marihuany aj finančnej hotovosti sume takmer 45 000 eur dovážanej na územie Slovenska bez oznámenia. Pričinilo sa o to osem služobných psov, ktorí pomáhali piatim bratislavským psovodom pri záchytoch pašovaného tovaru.

Drogy si u taxikára zabudol zákazník   (11. 01. 2023)

Ozbrojení príslušníci finančnej správy z Colného úradu Košice skontrolovali v Spišskej Novej Vsi počas nočnej služby vozidlo taxislužby a po nasadení služobného psa zistili u taxikára nelegálnu držbu pervitínu.

Plánovaná odstávka informačného systému portál eCommerce (13.1.2023)   (11. 01. 2023)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že dňa 13.1.2023 (piatok) v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. bude vykonaná plánovaná odstávka portálu eCommerce (portál určený pre colné konanie pre zásielky s nízkou hodnotou), z dôvodu realizácie nasadenia zmenových aktualizácií do IS eCommerce v produkčnej prevádzke.

Vianočné predaje sa neobišli bez problémov   (11. 01. 2023)

Viac ako 600 elektronických registračných pokladníc používaných na vianočných trhoch skontrolovali v decembri 2022 príslušníci finančnej správy (FS). Porušenie zákona zistili v približne 200 prípadoch, za čo museli predajcom uložiť sankcie v sume vyššej ako 42.000 eur.

Halucinogénne huby a iné drogy v balíkoch zo zahraničia   (11. 01. 2023)

Žilinskí príslušníci finančnej správy za minulý rok zachytili počas kontrolných akcií 21 prípadov, pri ktorých odhalili výskyt omamných a psychotropných látok. Najviac ich bolo v poštových zásielkach zo zahraničia.

Daňovníkom sme zaslali predvyplnené DP k DzMV   (10. 01. 2023)

Finančná správa už piatykrát zaslala daňovníkom elektronicky vygenerované predvyplnené daňové priznania k dani z motorových vozidiel (DP DzMV) za zdaňovacie obdobie 2022 do elektronickej schránky na portáli finančnej správy.

Novinka: zjednodušená registrácia a pridelenie DIČ   (09. 01. 2023)

Finančná správa má pre svojich klientov novinku. Od 1. januára tohto roka funguje zjednodušená registrácia a pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ) pre osoby zapísané v Živnostenskom registri a Obchodnom registri. Ide o ďalšie nové proklientske opatrenie finančnej správy, ktorým sa zníži administratívne zaťaženie pre daňové subjekty.

Plánovaná údržba Portálu FS - 10.01.2023   (05. 01. 2023)

Oznamujeme verejnosti, že 10.1.2023 od 18:00 hod. do 23:59 hod. sa uskutoční plánovaná údržba Portálu FS.

Daňový kalendár na rok 2023   (05. 01. 2023)

Klientom finančnej správy už nemusia ujsť žiadne dôležité termíny. Finančná správa aktualizovala na svojom portáli Daňový kalendár na rok 2023. Vďaka nemu budú mať daňovníci prehľad o všetkých dôležitých termínoch.

Subjektom sme odoslali elektronicky vyše tri milióny dokumentov   (04. 01. 2023)

Už rok naplno funguje obojsmerná komunikácia pre oblasť daňovú (OBK-OD). Finančná správa od 1. januára 2022 odoslala daňovým subjektom (DS) viac ako 3,1 milióna dokumentov, z čoho bolo 2,5 milióna cez Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS). Na poštovnom sme tak ušetrili v rozmedzí od 4,6 do 7,5 milióna eur.

Súkromnú výrobu piva je potrebné oznámiť   (02. 01. 2023)

Súkromných výrobcov piva od 1. januára 2023 čakajú nové povinnosti. Každý, kto si vyrába pivo pre svoju vlastnú spotrebu, musí túto skutočnosť oznámiť miestne príslušnému colnému úradu. V opačnom prípade sa vystavuje sankcii.

Formuláre daňových priznaní dostupné od 1. januára   (31. 12. 2022)

Klientom budú od 1. januára 2023 k dispozícii viaceré elektronické formuláre daňových priznaní. Finančná správa k tomuto dátumu zverejní formuláre pre daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A aj B, ako aj daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby.

Oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti očakávajte do konca januára   (30. 12. 2022)

Finančná správa (FS) zašle daňovým subjektom (DS) najneskôr do 31. januára 2023 oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti. Všetky dôležité informácie k detailom kritérií nájde verejnosť na špecializovanej podstránke k indexu na portáli finančnej správy.

Certifikáty na OP vydaných do 20. júna 2021 v závere roka vypršia   (29. 12. 2022)

Finančná správa pripomína klientom, ktorí aktívne používajú kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) a ich občiansky preukaz (OP) bol vydaný do 20. júna 2021, že platnosť certifikátov pre KEP uložených na čipe ich dokladu končí 31. decembra 2022. V tejto súvislosti upozorňujeme majiteľov takýchto dokladov, že zneplatnenie certifikátov začne už 31. decembra 2022 napoludnie, čo môže mať vplyv na podpisovanie niektorých dokumentov.

Slovenskú firmu chceli zneužiť na neoprávnenú daňovú výhodu   (27. 12. 2022)

Medzinárodná spolupráca medzi daňovými správami v rámci preverovania transakcií v členských štátoch EÚ prináša výsledky. Dôkazom toho je prípad slovenského daňového subjektu, ktorého obchodné meno bolo zneužité v zahraničí. Odhalili to kontrolóri finančnej správy, ktorí zistili, že v susednom Rakúsku došlo k pokusu zneužitím údajov slovenskej firmy získať cez ňu neoprávnené daňové výhody.

Pre používateľov služieb eGovernmentu ministerstvo vnútra sprístupnilo novú verziu aplikácie eID klient   (23. 12. 2022)

V súvislosti s pripravovanou vyhláškou MIRRI SR o uznaných spôsoboch autorizácie, na základe ktorej môžu niektoré úkony v rámci eGovernmentu podpisovať aj držitelia občianskych preukazov vydaných pred 20. júnom 2021, sprístupnilo ministerstvo vnútra aktualizovanú verziu aplikácie eID klient. Tá umožní od 1. januára 2023 získať kvalifikovaný certifikát pre uznaný spôsob autorizácie (tzv. zdokonalený e-podpis).

Nezákonná preprava odpadu   (22. 12. 2022)

Vývoz, dovoz či tranzit odpadov cez územie Slovenska má jasné pravidlá. Príslušníci finančnej správy z Colného úradu (CÚ) Bratislava zachytili koncom roka na hraničných priechodoch Jarovce-Kittsee a Čunovo-Rajka dva prípady nezákonnej cehraničnej prepravy odpadu. V obidvoch prepravujúci deklarovali dovoz čistého plastového odpadu či gumy. Kontrola však ukázala, že odpad obsahoval aj zložky, ktoré v ňom nemali čo hľadať.

Jantár, alkohol, cigarety, ale aj elektro odpad, padáky či tetovacie strojčeky   (21. 12. 2022)

Za jedenásť mesiacov tohto roka príslušníci finančnej správy z Colného úradu Michalovce len na našej východnej hranici odhalili 2 673 prípadov porušení právnych predpisov a udelili 915 blokových pokút v celkovej výške 62.373 eur. Zabránili tak nezákonnému dovozu tovaru, únikom na cle a daniach a zároveň prispeli k ochrane trhu, spotrebiteľa aj životného prostredia.