Preskočiť na hlavný obsah

Ďalšie novinky a aktuality

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 noviniek a aktualít, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Novinky a aktuality sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam noviniek a aktualít je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 noviniek. Celú novinku si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie novinky a aktuality môžete nájsť v Archíve noviniek a aktualít.

Kontaktné miesto Dubnica nad Váhom upozorňuje klientov na odstávku el.energie dňa 29.04.2022 od 7:30 - do 15:30 hod.   (28. 04. 2022)

Daňový úrad Trenčín, kontaktné miesto Dubnica nad Váhom, upozorňuje klientov na odstávku el.energie dňa 29.04.2022 v čase od 7:30 - do 15:30 hod. (Oznámenie Stredoslov.energetickej, a.s.). Klientska zóna bude fungovať v obmedzenom režime !

Pravidlá vývozu osobných automobilov na Ukrajinu   (28. 04. 2022)

V prípade vývozu osobných automobilov na prevozných značkách na Ukrajinu je potrebné podať colné vyhlásenie (CV). V prípade občanov ukrajinskej národnosti je možné celý proces urýchliť kontaktovaním akejkoľvek špedičnej organizácie, ktorá môže podať CV na základe splnomocnenia.

Plánovaná údržba Portálu FS – 27.04.2022   (26. 04. 2022)

Oznamujeme verejnosti, že 27.04.2022 od 22:00 hod. do 23:59 hod. sa uskutoční plánovaná údržba Portálu FS. V uvedenom čase nebude dostupný Portál FS, podávanie formulárov, ani podávanie prostredníctvom aplikácie eDane.

Kriminalisti finančnej správy dostali nové vozidlá   (26. 04. 2022)

Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) bude pri odhaľovaní nelegálneho obchodu s tabakovými výrobkami efektívne využívať tri nové výkonné vozidlá, ktoré dostal darom od spoločnosti Philip Morris Slovakia s.r.o.. Ich cena bola 100 tisíc eur. Spolupráca s týmto partnerom sa ukázala ako užitočná aj v roku 2019, kedy kriminalisti finančnej správy dostali do užívania od tabakovej firmy päť nových motorových vozidiel.

Spracovali sme 90% podaných daňových priznaní   (21. 04. 2022)

Finančná správa spracovala už 90% podaných daňových priznaní a postupne klientom poukazuje preplatky na daniach. Tie im prídu najneskôr do 10. mája tohto roka.

Na pošte zadržali balíky so skalpmi chránených vtákov   (21. 04. 2022)

Na žilinskej vyclievacej pošte zaistili príslušníci finančnej správy zásielky so skalpmi chránených vtákov. Prepustenie balíkov adresátom z Kysúc skomplikovalo chýbajúce povolenie nevyhnutné na dovoz tohto tovaru.

Čiastočné obmedzenie prevádzky na PCÚ Dobrá TKD 21.4.2022   (21. 04. 2022)

Na Pobočke colného úradu Dobrá TKD bude dňa 21.04.2022 čiastočne obmedzená prevádzka z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie.

Čiastočné obmedzenie prevádzky na PCÚ Dobrá TKD   (21. 04. 2022)

Na Pobočke colného úradu Dobrá TKD bude dňa 21.04.2022 čiastočne obmedzená prevádzka z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie.

Ako v pálenici „neprepáliť“   (20. 04. 2022)

V územnom obvode Colného úradu Trenčín sa nachádza 59 pestovateľských páleníc, v ktorých si pestovateľ z ovocného kvasu môže dať vypáliť destilát. V súčasnom výrobnom období, ktoré bude končiť 30. júna 2022, využili služby páleníc tisícky pestovateľov. Táto výrobná sezóna v porovnaní s tou predchádzajúcou však nebude taká úspešná. Doteraz spracované doklady nasvedčujú tomu, že produkcia bude len približne 60% v porovnaní s minulou sezónou.

V dodávke našli 18 utečencov   (19. 04. 2022)

Príslušníci finančnej správy z Colného úradu Trnava – SCÚ Senica – centrála odhalili pri kontrole tovaru 18 utečencov. Finančná správa ich následne odovzdala polícii.

Darujte 2 % zo zaplatených daní   (12. 04. 2022)

Ak chcete poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2021 vybranej neziskovej organizácii, nadácii či občianskemu združeniu, ustriehnite si termín. Darovať 2 % alebo 3 % tretiemu sektoru je možné len na predpísanom tlačive v lehote do konca apríla tohto roka. Keďže 30. apríl 2022 pripadá na sobotu, vyhlásenie je potrebné podať najneskôr v pondelok 2. mája 2022.

Obmedzenie prevádzka na PCÚ Trebišov - 12.04.2022   (11. 04. 2022)

Na Pobočke colného úradu Trebišov bude dňa 12.04.2022 čiastočne obmedzená prevádzka z dôvodu odstávky elektrickej energie.

Najlepší výber DPH od vstupu do Európskej únie   (08. 04. 2022)

Slovensko je vo výbere dane z pridanej hodnoty (DPH) čoraz efektívnejšie. Podľa aktuálneho prvého odhadu finančnej správy dosiahla daňová medzera DPH vlani hodnotu 12,1 % a medziročne klesla o 4,7 percentuálneho bodu. Dostala sa tak na najnižšiu úroveň za ostatných 17 rokov. Pod tento vývoj sa podpísalo najmä zlepšenie boja proti podvodom, ale aj zlepšenie plnenia daňových povinností zo strany daňovníkov.

Plánovaná údržba Portálu FS – 07.04.2022   (06. 04. 2022)

Oznamujeme verejnosti, že dňa 07.04.2022 od 22:00 hod. do 23:59 hod. bude prebiehať plánovaná údržba Portálu FS. FS. V uvedenom čase nebude dostupný Portál FS, podávanie formulárov, ani podávanie prostredníctvom aplikácie eDane.

Aj humanitárna pomoc má svoje pravidlá   (05. 04. 2022)

Poskytovanie humanitárnej pomoci pre Ukrajinu má svoje pravidlá. Tovary, ktoré podliehajú zákazom a obmedzeniam sa môžu vyvážať iba na základe povolení príslušných orgánov (napr. lieky, výrobky obranného priemyslu a pod.) Odporúčame tiež dodržiavať definíciu humanitárnej pomoci na základe medzinárodného práva (Ženevské dohovory). Od toho sa následne odvíjajú aj povinnosti voči colným orgánom.

Čiastočné obmedzenie prevádzky na slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod v nákladnej doprave   (04. 04. 2022)

Na slovensko–ukrajinskom cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod pracovisko nákladná doprava bude čiastočne obmedzená prevádzka. Dôvodom je údržba a úradné overenie váh. Za obmedzenie sa vopred ospravedlňujeme.

Plánovaná údržba OpenData FS – 04.04.2022   (04. 04. 2022)

Oznamujeme verejnosti, že dňa 04.04.2022 od 18:00 hod. do 23:00 hod. bude prebiehať plánovaná údržba portálu OpenData FS. V uvedenom čase nebude dostupný portál ani API rozhranie. Ospravedlňujeme sa za prípadné komplikácie.

Akcia Kuriér odhalila ďalšie nelegálne cigarety   (01. 04. 2022)

Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) odhalil v Nitrianskom kraji ďalších pašerákov cigariet. V rámci akcie Kuriér zadržali kriminalisti FS až 42 osôb, z toho päť je v súčasnosti väzobne stíhaných. Predbežne vyčíslená škoda na úniku spotrebnej dane z tabakových výrobkov dosiahla 3,3 milióna eur.

V prevádzkach s občerstvením vydávali zákazníkom falošné doklady   (01. 04. 2022)

Žilinskí príslušníci finančnej správy zaistili v dvoch prevádzkach s občerstvením štyri registračné pokladnice. Časť pokladničných dokladov, ktoré na predajných miestach odovzdávali klientom, neprechádzala do evidencie registrovaných dokladov, čím dochádzalo ku kráteniu daní.

Posledný deň na podanie daňového priznania   (31. 03. 2022)

Na podanie daňového priznania k dani z príjmov ako aj zaplatenie dane za rok 2021 zostávajú posledné hodiny. Finančná správa zatiaľ prijala 725.100 daňových priznaní, čo predstavuje už viac 60 % z očakávaného počtu. Pre tých, ktorí si túto povinnosť nechali na posledný deň sú daňové úrady otvorené do 18.00 hod.. Konzultanti call centra sú na linkách do dnešnej polnoci, klientom pomáhajú aj v rámci online poradne.