Preskočiť na hlavný obsah

Ďalšie novinky a aktuality

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 noviniek a aktualít, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Novinky a aktuality sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam noviniek a aktualít je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 noviniek. Celú novinku si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie novinky a aktuality môžete nájsť v Archíve noviniek a aktualít.

Obmedzená prevádzka na PCÚ Senica a Stanici CÚ Senica-centrála - 21.02.2023   (15. 02. 2023)

21. februára 2023 v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. bude na Pobočke Colného úradu Senica a Stanici Colného úradu Senica – centrála na adrese Čáčovská cesta 1407/2,  905 01 Senica obmedzená prevádzka z dôvodu odstávky elektrickej energie.

Z predajní stiahli stavebnice a športovú obuv   (14. 02. 2023)

Príslušníci finančnej správy z Trstenej pri kontrole prevádzok v oravskom regióne zaistili napodobeniny stavebníc a športovej obuvi. Nakoľko nespĺňali ani požiadavky na darovanie na humanitárne účely, tovar bude zlikvidovaný.

Obmedzenie prevádzky na slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod v nákladnej doprave - 14.02.2023   (13. 02. 2023)

Na slovensko–ukrajinskom cestnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod, pracovisko nákladná doprava vstup do SR, bude 14.02.2023 čiastočne obmedzená prevádzka. Dôvodom je servis cestnej nápravovej váhy.

Nezabudnite požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie   (13. 02. 2023)

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2022 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže najneskôr do 15. februára tohto roka písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Na podanie tejto žiadosti majú zamestnanci už len posledné dva dni. Nebudú tak potom musieť sami podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A v termíne do 31.03.2023.

Plánovaná odstávka Informačného systému kontrolných známok - 12.02.2023   (10. 02. 2023)

Oznamujeme verejnosti, že 12.02.2023 v čase od 22:00 hod. do 22:30 hod., bude z dôvodu plánovanej údržby vykonaná odstávka informačného systému ISKZ.

Mäsové a mliečne výrobky si z Ukrajiny nedovážajte!   (10. 02. 2023)

Príslušníci finančnej správy z Colného úradu Michalovce takmer denne zaznamenávajú prípady pokusov o dovoz mäsa, mäsových a mliečnych výrobkov. Iba počas januára 2023 bolo na hraničných priechodoch zhabaných viac ako 520 kg rôznych výrobkov živočíšneho pôvodu a cestujúcim boli vymerané náklady na ich likvidáciu vo výške 817,65 eur.

Výsledky 2.polroka 2022 v znamení úspešných zásahov   (10. 02. 2023)

Ozbrojení príslušníci Colného úradu Nitra vykonali v 2. polroku 2022 niekoľko úspešných zásahov voči porušovateľom práv duševného vlastníctva rôznych známych značiek. Ich výsledkom je až 10 000 kusov zaisteného tovaru v hodnote presahujúcej 700.000 eur.

V systéme EMCS je dostupná nová aplikácia „SPD klient“   (09. 02. 2023)

Už budúci týždeň nadobudnú účinnosť nové pravidlá vyplývajúce zo zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Verejnosť k tejto problematike nájde všetky informácie prehľadne na špecializovanej podstránke na portáli finančnej správy. Okrem toho sú im k dispozícii aj inštalačné a používateľské príručky, ktoré používateľom uľahčia používanie systému.

Plánovaná údržba technológie pre komunikáciu s FS - 11.02.2023   (08. 02. 2023)

Oznamujeme verejnosti, že 11.02.2023 (sobota) v čase od 22.00 hod do 23.00 hod. sa uskutoční plánovaná odstávka technológie pre komunikáciu s FS.

Plánovaná údržba Portálu FS – 9.02.2023   (08. 02. 2023)

Oznamujeme verejnosti, že 9.2.2023 od 19:00 hod. do 23:59 hod. sa uskutoční plánovaná údržba Portálu FS. V uvedenom čase nebude dostupný Portál FS, podávanie formulárov, ani podávanie prostredníctvom aplikácie eDane.

Testujeme platbu kartou aj pri úhrade dane z príjmov a spotrebných daní   (08. 02. 2023)

Finančná správa po úspešnom otestovaní úhrady dane z pridanej hodnoty platobnou kartou spúšťa pre verejnosť aj pilotné testovanie úhrady dane z príjmov a spotrebných daní. Daňové subjekty si môžu túto novinku opäť vyskúšať v predstihu. Stačí len, ak sa nahlásia call centru finančnej správy, ktoré im následne zašle manuál ako platbu kartou uskutočniť.

Nedostupnosť systému EMCS - 12.02.2023   (07. 02. 2023)

Oznamujeme verejnosti, že v čase od 12.02.2023 22:00 hod. do 13.02.2023 02:00 hod., bude nedostupnosť systému EMCS z dôvodu inštalácie novej verzie systému EMCS.

Informácia o dostupnosti novej klientskej aplikácie SPD v2 pre systém EMCS   (07. 02. 2023)

Oznamujeme verejnosti, že na webovom sídle finančnej správy www.financnasprava.sk v časti Technické špecifikácie systému EMCS je dostupná nová klientska aplikácia SPD Klient v2, ktorá od 13.02.2023 umožní súčasným a aj novým používateľom elektronickej služby vytvárať, odosielať a prijímať elektronické správy pre prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v rámci systému EMCS v predpísanej forme a štruktúre.

Obchodovať s SHS obchodným partnerom je bezpečné   (06. 02. 2023)

Schválený hospodársky subjekt (slovenská skratka SHS, anglická verzia AEO - Authorised Economic Operators) je prestížne označenie subjektu, ktoré preukazuje, že jeho držiteľ je v medzinárodnom obchode bezpečným článkom medzinárodného dodávateľského reťazca. K vydávaniu tohto osvedčenia sa pristúpilo na základe potreby zlepšenia bezpečnosti medzinárodného obchodu v súvislosti s bojom proti terorizmu a proti praniu špinavých peňazí. So statusom SHS sú spojené výhody, ktoré ich držiteľom poskytujú colné správy v Európskej únii.

Výmena podpisového certifikátu dátových správ odpovedí systéme eKasa   (06. 02. 2023)

Oznamujeme verejnosti, že 06.02.2023 v čase od 23:00 do 07.02.2023 01:00 dôjde k výmene podpisového certifikátu dátových správ odpovedí systému eKasa.

Plánovaná odstávka IS VAT REFUND - 04.02.2023   (03. 02. 2023)

Oznamujeme verejnosti, že 04.02. v čase 06:00-18:00 hod. bude plánovaná odstávka IS VAT REFUND.

Plánovaná odstávka Informačného systému ISKZ – Informačný systém kontrolných známok.   (02. 02. 2023)

Oznamujeme verejnosti, že od 03.02.2023 v čase od 16:00 hod. do 04.02.2023 do 13:00 hod., bude z dôvodu plánovanej údržby vykonaná odstávka informačného systému ISKZ.

Nelegálny alkohol skončil v rukách hliadky   (02. 02. 2023)

Takmer 3 000 spotrebiteľských balení liehu zabezpečili ozbrojení príslušníci Colného úradu Trnava na diaľničnom hraničnom priechode Brodské. Našli ich pri kontrole nákladného priestoru dodávky prichádzajúcej z Českej republiky. Alkohol nebol označený platnou slovenskou kontrolnou známkou.

Nové povinnosti pri preprave tovarov v systéme EMCS   (02. 02. 2023)

Už 13.02.2023 nadobudnú účinnosť nové pravidlá vyplývajúce zo zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Pre podnikateľov sa rozšíria povinnosti používať systém EMCS aj pri preprave pohonných látok v daňovom voľnom obehu v rámci Slovenska. Okrem tejto povinnosti sa súčasne v každom členskom štáte Európskej únie (EÚ) zavádza od tohto dátumu povinnosť (vyplývajúca z právnych predpisov EÚ) používať systém EMCS aj pri preprave ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani v daňovom voľnom obehu medzi členskými štátmi EÚ na podnikateľské účely.

Colný úrad Michalovce ponúka bezodplatne palety na humanitárne účely   (01. 02. 2023)

Humanitárne organizácie a charitatívne združenia môžu bezodplatne získať drevené palety. Ponúka ich Colný úrad Michalovce. K dispozícii je celkovo 728 kusov drevených paliet, ktoré môžu byť poskytnuté na humanitárne účely.