Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Ďalšie novinky a aktuality

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 noviniek a aktualít, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Novinky a aktuality sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam noviniek a aktualít je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 noviniek. Celú novinku si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie novinky a aktuality môžete nájsť v Archíve noviniek a aktualít.

Plánovaná odstávka Informačného systému ISKZ – Informačný systém kontrolných známok   (13. 07. 2020)

Oznamujeme verejnosti, že dňa 13.07.2020 v čase od 14.00 hod. do 15.00 hod., bude z dôvodu plánovanej údržby na infraštruktúre vykonaná odstávka systému ISKZ

Plánovaná údržba Portálu FS – 13.07.2020   (10. 07. 2020)

Oznamujeme verejnosti, že 13.07.2020 v čase od 17:00 hod. do 22:00 hod. bude prebiehať plánovaná údržba Portálu FS.

eKasa na úrovni spred pandémie   (10. 07. 2020)

V systéme eKasa zaevidovala finančná správa od začiatku tohto roka viac ako 800 miliónov pokladničných dokladov v hodnote približne 12 miliárd eur. Stagnácia ekonomiky v dôsledku koronakrízy sa najviac prejavila v apríli, keď systém zaznamenal okolo 90 miliónov bločkov v sume iba 1,75 miliardy eur. Ostatné týždne ukazujú, že situácia sa vrátila do normálu.

Prerušenie distribúcie elektriny v budovách DÚ Trenčín - 23.07.2020   (08. 07. 2020)

Daňový úrad Trenčín oznamuje, že 23.07.2020 v čase od 11:00 hod. do 19:00 hod. bude v budovách DÚ Trenčín, K dolnej stanici 22 a Legionárska 14 prerušená distribúcia elektriny.

Finančná správa zasahuje pre daňové úniky a podvodné konanie   (08. 07. 2020)

Finančná správa vykonáva v týchto dňoch akciu s názvom Jastrab. Zameraná je na firmy, ktoré sú podozrivé z porušovania daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH). Finančná správa upozorňuje, že takéto podvody vidí. Aktuálne identifikovala takmer 40 daňových subjektov, ktoré sú podozrivé z podvodného konania a daňových únikov. Zaisťuje doklady po celom Slovensku.

Plánovaná odstávka Ústredného portálu verejnenej správy www.slovensko.sk – 09.07.2020   (07. 07. 2020)

Oznamujeme verejnosti, že 09.07.2020 od 00:00 hod. do 06:00 hod. bude prebiehať technická odstávka Ústredného portálu verejnej správy.

Zaistili sme 1,5 tony drog z Mexika! Záchyt, aký na Slovensku nemá obdobu   (07. 07. 2020)

Úlovok drog, aký nemá v histórii Slovenska obdobu! Príslušníci finančnej správy z Colného úradu Nitra zabránili, aby sa na čierny trh dostalo 1,5 tony drog. Skrýšu drog dovážaných z Mexika objavili príslušníci finančnej správy aj za pomoci služobného psa finančnej správy vycvičeného na vyhľadávanie drog. Prípad z hľadiska vecnej príslušnosti postúpila finančná správa polícii.

Colné konanie či kontroly na hraniciach zabezpečené aj počas obdobia pandémie   (03. 07. 2020)

Príslušníci finančnej správy z daňovej aj colnej časti pracovali počas koronakrízy v prvej línii. Participovali na príprave daňovej legislatívy pomáhajúcej podnikateľom a občanom, intenzívne oboznamovali daňové subjekty o prijatých opatreniach, k dispozícii boli na klientskych zónach daňových a colných úradov. Vykonávali kontrolnú činnosť na hraniciach s Ukrajinou, prevádzkovali karanténne centrá a, samozrejme, poskytovali súčinnosť polícii na vnútorných hraniciach EÚ. Vybavovali tiež colné vyhlásenia. Napriek citeľnému vplyvu koronakrízy na dovoz a vývoz tovarov sa situácia postupne vracia do normálneho režimu.

Múzeum colníctva a finančnej správy pre vás aj cez víkend   (02. 07. 2020)

Vďaka Múzeu colníctva a finančnej správy majú deti cez prázdniny viac kultúrnych možností ako stráviť voľné dni. Finančná správa počas letných mesiacov rozšírila otváracie hodiny svojho múzea. Múzeum je k dispozícii počas celého leta aj cez víkend od 10.00 hod. do 18.00 hod.

Softwarningové upozornenia prinášajú výsledky   (02. 07. 2020)

Pravidelné softwarningové upozornenia finančnej správy majú svoje opodstatnenie. Nielenže pomáhajú daňovým subjektom vysporiadať si svoje povinnosti bez pokutovania, ale pozitívny vplyv majú aj na štátny rozpočet. Takýto benefit finančnej správy pre klientov priniesol do štátnej pokladnice za ostatné tri roky viac o minimálne 1,2 mil. eur.

Najvyťaženejšia colná pobočka na Slovensku   (01. 07. 2020)

Prvé miesto medzi colnými pobočkami v rámci odvodov do štátneho rozpočtu drží v ostatných rokoch Pobočka Colného úradu (PCÚ) Bratislava Prístav. V roku 2019 odviedla do rozpočtu SR 600 miliónov eur, v tomto roku je to zatiaľ približne 200 miliónov eur. Koronakríza zapríčinila pokles dovozov, vývozov a výber colného dlhu.

O školenia finančnej správy je veľký záujem   (30. 06. 2020)

Finančná správa, v snahe pomôcť svojim klientom v čase koronakrízy, zrealizovala viaceré bezplatné školenia. Školenia boli špecificky zamerané na firmy a na zmeny, ktoré sa ich týkajú v čase pandémie. V júni školila 160 klientov počas šiestich termínov. V školeniach na rôzne ďalšie témy bude pokračovať už v septembri.

Daňové priznanie k dani z príjmov stále môžete podať   (30. 06. 2020)

Podať daňové priznanie k dani z príjmov a daň zaplatiť môžu daňovníci aj naďalej. Mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou stále trvá a preto ešte nie je určený presný termín/deň na podanie daňového priznania a zaplatenie dane. Spraviť tak môžu až mesiac po skončení pandémie, ktorá sa, zatiaľ, neskončila. Rovnaký postup platí aj v prípade daňovníkov, ktorí podali oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

Od 1. júla 2020 nové číslo účtu na skladanie peňažných prostriedkov za kontrolné známky   (26. 06. 2020)

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky oznamuje odberateľom kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu, tabakových výrobkov a bezdymového tabakového výrobku (ďalej len „kontrolné známky“), že s účinnosťou od 1. júla 2020 sa mení číslo účtu, na ktorý je odberateľ kontrolných známok povinný pred prevzatím kontrolných známok zložiť peňažné prostriedky zodpovedajúce cene kontrolných známok, ktoré môže odobrať, a ktoré mu oznámi colný úrad.

Plánovaná údržba Portálu FS – 26.06.2020   (26. 06. 2020)

Oznamujeme verejnosti, že 26.06.2020 v čase od 20:00 hod. do 20:30 hod. bude prebiehať plánovaná údržba Portálu FS.

Prerušenie distribúcie elektriny na KMDÚ Levoča - 26.06.2020   (23. 06. 2020)

Daňový úrad Prešov oznamuje, že 26. júna 2020 od 12:00 hod. do 15:30 hod. bude na DÚ Prešov, KMDÚ Levoča prerušená distribúcia elektriny.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny na PCU Martin – 29.06.2020   (23. 06. 2020)

Colný úrad Žilina oznamuje, že dňa 29.06.2020 v čase od 07:45 do 16:00 bude do objektu PCÚ Martin, Na bystričku 36, Bystrička prerušená distribúcia elektriny. Z uvedeného dôvodu bude chod pobočky zabezpečený v obmedzenom režime.

Zaistené filtre do respirátorov   (23. 06. 2020)

Pri colnej kontrole zásielok na pošte v Žiline odhalili príslušníci finančnej správy desiatky kusov filtrov do respirátorov, ktoré javili znaky falzifikátov. Výrobky zaistili - pre spotrebiteľa predstavujú potencionálne riziko, keďže ich kvalita a bezpečnosť nie je zaručená.

Služobný pes našiel v aute nelegálne cigarety   (23. 06. 2020)

Na hraničnom priechode Čunovo zaistili príslušníci finančnej správy z Colného úradu Bratislava viac ako 33 000 kusov cigariet viacerých značiek. V batožinovom priestore osobného auta smerujúceho z Rumunska do Anglicka ich vyňuchal služobný pes Jena.

Pobočka colného úradu Humenné je už presťahovaná   (18. 06. 2020)

Colný úrad Prešov informuje verejnosť, že presťahovaná Pobočka colného úradu Humenné už sídli na novej adrese.