Preskočiť na hlavný obsah

Ďalšie novinky a aktuality

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 noviniek a aktualít, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Novinky a aktuality sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam noviniek a aktualít je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 noviniek. Celú novinku si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie novinky a aktuality môžete nájsť v Archíve noviniek a aktualít.

Stanovisko k medializovaným informáciám o vývoze tovarov do Ruska   (04. 11. 2022)

Finančná správa si dovoľuje uviesť dnes medializované informácie v Denníku N na pravú mieru. Finančná správa odmieta tvrdenia, že zo Slovenska idú do Ruska nezákonne tovary, ktoré sú využívané na výrobu zbraní a je tak zásobárňou ruskej armády. Colné orgány striktne pri kontrole tovarov dodržiavajú reštriktívne opatrenia a platnú legislatívu Európskej únie. V súčasnosti vyvážané tovary do Ruska, ktoré uvádza Denník N, nie sú tovarmi dvojakého použitia ani vojenským materiálom. Finančná správa je pripravená tieto skutočnosti podložiť relevantnými dôkazmi.

Odstávka elektrickej energie na PDÚ Ružomberok   (03. 11. 2022)

Daňový úrad Žilina oznamuje, že na PDÚ Ružomberok bude 11.11.2022 prerušená distribúcia elektrickej energie a činnosť v klientskej zóne sa bude zabezpečovať v obmedzenom režime.

Aplikáciu VRP 2 využíva vyše 80 tisíc podnikateľov   (03. 11. 2022)

Novú aplikáciu VRP 2 (webovú a Android verziu) od finančnej správy na evidovanie tržieb využíva už 81.124 podnikateľov. Na stiahnutie je bezplatne dostupná v Google play a z hľadiska funkcionalít plne nahradila starú aplikáciu Pokladnica, ktorá bola odstavená z prevádzky 17. októbra tohto roka.

Colný úrad Michalovce ponúka bezodplatne palety na humanitárne účely   (03. 11. 2022)

Humanitárne organizácie a charitatívne združenia môžu bezodplatne získať drevené palety. Ponúka ich Colný úrad Michalovce. K dispozícii je celkovo 812 kusov drevených paliet, ktoré môžu byť poskytnuté na humanitárne účely.

Kontrolóri odhalili podvod na DPH za 1,8 milióna eur   (03. 11. 2022)

Kontrolóri finančnej správy odhalili daňového podvodníka, ktorý obchodoval s mobilnými telefónmi. Pri odpočítaní dane pri nadobudnutí tovaru si chcel nezákonne uplatniť sumu takmer 1,8 milióna eur. Na tento podvod však prišli kontrolóri finančnej správy. Počas daňovej kontroly zistili, že dodanie tovaru na územie Slovenskej republiky bolo vedené „len na papieri“.

Plánované technické práce na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk - 03.11.2022   (03. 11. 2022)

Oznamujeme verejnosti, že 03.11.2022 (štvrtok) po 22:00 hod. môže dochádzať ku krátkodobým výpadkom Ústredného portálu verejnej správy (slovensko.sk) z dôvodu vykonávania technických prác.

Úspešná akcia Kuriér   (02. 11. 2022)

Ozbrojeným príslušníkom Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) sa podarilo odhaliť nelegálnu výrobňu cigariet. V rámci akcie Kuriér v Košickom kraji zaistili zariadenie na spracovanie a výrobu tabaku, stovky kusov cigariet bez kontrolnej známky či iných komponentov súvisiacich s trestnou činnosťou. Škoda na spotrebnej dani z tabaku predstavuje 210 000 eur. Päť osôb je väzobne stíhaných.

Organizačné zmeny na Colnom úrade Michalovce   (31. 10. 2022)

Colný úrad Michalovce oznamuje podnikateľskej verejnosti, že s účinnosťou od 1.11.2022 dochádza k organizačnej zmene colného úradu, a to k zrušeniu Pobočky colného úradu Dobrá Terminál kombinovanej dopravy.

Organizačné zmeny na Colnom úrade Trenčín   (27. 10. 2022)

Colný úrad Trenčín oznamuje, že dňom 01. novembra 2022 sa Pobočka colného úradu Ilava (SK6671) organizačne zmení na výhradne daňovú pobočku a nebude možné na tejto pobočke viesť colné konanie. Zároveň od 01. novembra 2022 sa Pobočka colného úradu Púchov (SK6665) organizačne zmení na výhradne colnú pobočku a nebude už vykonávať správu spotrebných daní.

Odhalili sme nelegálne cigarety   (26. 10. 2022)

Príslušníkom finančnej správy z Colného úradu Nitra sa podarilo odhaliť nelegálne pašované cigarety. V rámci zvýšeného dozoru na hraniciach zaistili celkovo 6000 kusov.

Zrušenie Pobočky colného úradu Rimavská Sobota   (26. 10. 2022)

Colný úrad Banská Bystrica týmto oznamuje podnikateľskej verejnosti, že s účinnosťou od 1.11.2022 dochádza k organizačnej zmene na Colnom úrade Banská Bystrica – zrušenie Pobočky colného úradu Rimavská Sobota.

V krčme na Orave načierno predávali Hafirovicu   (26. 10. 2022)

Príslušníci finančnej správy odhalili v pohostinstve na Orave nezákonný predaj podomácky vyrobenej Hafirovice. Fľašky s miešaným nápojom v množstve 272 kusov zabezpečili a voči osobe, ktorá konala protiprávne, vedú ďalšie konanie.

Zrušenie Pobočky colného úradu Piešťany   (26. 10. 2022)

Colný úrad Trnava oznamuje podnikateľskej verejnosti, že v rámci racionalizácie s účinnosťou od 01.11.2022 dochádza k zrušeniu Pobočky Colného úradu Piešťany.

Nové povinnosti pri monitorovaní prepravy zdaneného tovaru podliehajúceho spotrebnej dani na podnikateľské účely prostredníctvom systému EMCS od 13.02.2023 na území EÚ   (24. 10. 2022)

Systém EMCS (Excise Movement and Control System) ako celoeurópsky elektronický systém, ktorý sa od 1. januára 2011 používa na monitorovanie prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane na území Európskej únie, resp. na daňovom území a oslobodeného od dane na daňovom území, sa v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/263 o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani a smernicou Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní (ďalej len „smernica 2020/262“), bude od 13. februára 2023 používať aj na monitorovanie prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu (ďalej len „DVO“) na území jedného členského štátu a prepravuje sa na územie iného členského štátu na podnikateľské účely.

Nové povinnosti pre distribútorov, predajcov a spotrebiteľov pohonných látok pri monitorovaní prepravy nafty a benzínu v daňovom voľnom obehu prostredníctvom systému EMCS od 13.02.2023 na území SR   (24. 10. 2022)

Zákonom č. 387/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z. (ďalej len „zákon č. 387/2020 Z. z.“), sa s účinnosťou od 13. februára 2023 zavádza povinnosť pri preprave plynového oleja (motorová nafta) a motorového benzínu v daňovom voľnom obehu (pohonné látky už zdanené spotrebnou daňou) na daňovom území (územie Slovenskej republiky) na podnikateľské účely používať na monitorovanie takejto prepravy systém EMCS. Uvedená povinnosť sa dotkne všetkých distribútorov pohonných látok, predajcov pohonných látok a spotrebiteľov pohonných látok, resp. v niektorých prípadoch aj užívateľských podnikov a prevádzkovateľov daňových skladov.

Prerušenie dodávky elektrickej energie   (21. 10. 2022)

Colný úrad Trenčín oznamuje, že v dňoch 24. októbra 2022 (pondelok) v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod. a 08. novembra 2022 (utorok) v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie na Pobočke colného úradu Prievidza so sídlom Sebedražská 7, 971 01 Prievidza. Dôvodom sú plánované práce na zariadeniach distribučnej sústavy, čo bude mať za následok nefunkčnosť všetkých počítačových systémov a telefonického spojenia.

Počas septembra sme zistili 234 porušení zákona o e-kase   (19. 10. 2022)

Kontrolóri finančnej správy v septembri tohto roka preverili 769 podnikateľských subjektov, z toho 454 formou online monitorovania na mieste a 381 formou kontrolných nákupov. Porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zistili v 234 prípadoch. Najčastejšie sa subjekty dopustili porušenia zákona tým, že neevidovali tržby.

Oznámenie o neočakávanom výpadku systému ISKZ (Informačný systém kontrolných známok)   (18. 10. 2022)
Aplikácia Pokladnica dnes o polnoci končí   (17. 10. 2022)

Aplikácia na evidovanie tržieb Pokladnica bude v prevádzke už len do dnešnej polnoci. Podnikateľom je k dispozícii nová webová a mobilná aplikácia VRP 2. Na stiahnutie je dostupná v Google play a ponúka všetky funkcie ako predošlá aplikácia Pokladnica vrátane novej funkcie zaokrúhľovania súm.

Odstavenie aplikácie Pokladnica   (17. 10. 2022)

Vážení klienti,

aplikácia Pokladnica bola 17.10.2022 natrvalo odstavená z prevádzky. K dispozícii je Vám nová aplikácia VRP 2.