Preskočiť na hlavný obsah

Ďalšie novinky a aktuality

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 noviniek a aktualít, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Novinky a aktuality sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam noviniek a aktualít je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 noviniek. Celú novinku si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie novinky a aktuality môžete nájsť v Archíve noviniek a aktualít.

Dočasné obmedzenie činností na Colnom úrade Trnava   (30. 03. 2020)

Colný úrad Trnava dočasne mení od 1. apríla 2020 úradné hodiny v rámci opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu (COVID-19).

Dočasné obmedzenie činností PCÚ Rožňava   (27. 03. 2020)

Vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky (Uznesenie vlády SR 111/2020) a pandémiou ochorenia COVID-19 vyhlásenej generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie oznamuje Colný úrad Košice obmedzenie výkonu činností na PCÚ Rožňava.

Zmena úradných hodín na Colnom úrade Bratislava   (27. 03. 2020)

Colný úrad Bratislava dočasne mení od 1. apríla 2020 úradné hodiny v rámci opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu (COVID-19).

Informácia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky k oslobodeniu od cla a DPH pri tovare dovážaného v prospech obetí katastrof   (27. 03. 2020)

Slovenská republika dňa 25. marca 2020 požiadala Európsku komisiu o vydanie rozhodnutia využiť oslobodenie od cla podľa článku 74 až článku 80 nariadenia Rady (ES č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla a oslobodenie od dane z pridanej hodnoty podľa článku 51 až článku 57smernice Rady 2009/132/ES z 19. októbra 2009, ktorou sa určuje rozsah platnosti článku 143 písm. b) a c) smernice 2006/112/ES vzhľadom na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty na finálny dovoz určitého tovaru.

Upravené úradne hodiny v čase pandémie koronavírusu   (26. 03. 2020)

Úradné hodiny na daňových úradoch sú skrátené.

Oznámenie o pozastavení vykonávania colného konania na Pobočke colného úradu Ilava   (24. 03. 2020)

Colný úrad Trenčín, Pobočka colného úradu Ilava, oznamuje deklarantskej verejnosti, že v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu sa 25.03.2020 (streda) pozastavuje činnosť na colnej časti PCÚ Ilava.

Odosielateľ z USA poslal v balíku cigarety namiesto šálov   (24. 03. 2020)

Poštovú zásielku z USA zaistili pracovníci žilinskej vyclievacej pošty po tom, ako v nej namiesto deklarovaných šálov našli 760 kusov cigariet bez platných kontrolných známok. Zásielka bola určená pre ženu z Nesluše.

Call centrum dostupné počas rozšírených úradných hodín   (24. 03. 2020)

Finančná správa pre pandémiu koronavírusu výrazne obmedzila osobnú komunikáciu so svojimi klientmi. Snaží sa tak zamedziť jeho šíreniu a zároveň chrániť svojich klientov a zamestnancov. Keďže však chce poskytovať klientom čo najlepšie služby aj naďalej, rozširuje služby svojho call centra. To bude pre podávanie daňových priznaní dostupné dlhšie. Finančná správa dáva zároveň do pozornosti možnosť rôznych ďalších neosobných foriem komunikácie, ktoré sú v súčasnej situácii najbezpečnejšie.

Colná pobočka v Nitre a pobočka v Nových Zámkoch menia úradné hodiny   (23. 03. 2020)

V rámci opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu (COVID-19) Colný úrad Nitra mení odo dňa 30.03.2020 úradné hodiny na colnej pobočke Nitra a na kombinovanej pobočke v Nových Zámkoch (colná časť).

Nová komunikačná služba finančnej správy   (23. 03. 2020)

Finančná správa spustila novú službu pre svojich klientov. Ide o ďalšie proklientske opatrenie, ktorým chce uľahčiť komunikáciu daňovníkov s finančnou správou. Po novom bude call centrum finančnej správy komunikovať s klientmi aj prostredníctvom služby „Skype for business“. Týkať sa bude výlučne technickej podpory pri elektronickom podávaní dokumentov cez portál finančnej správy.

TAXANA reaguje aj na otázky o dôsledku koronavírusu na dane   (21. 03. 2020)

Finančná správa zaktualizovala obsah svojho chatbotu. TAXANA poradí aj pri plnení povinností daňových subjektov v tomto neľahkom období. Podrobnejší informačný obsah, vrátane príkladov životných situácií, doplnila finančná správa aj na svoj portál. Cieľom je poskytnúť daňovníkom čo najviac informácií a usmernení.

Otázky a odpovede – daňové povinnosti a koronavírus   (20. 03. 2020)

Zverejnili sme pre vás odpovede na najčastejšie otázky, ktoré nám v týchto dňoch adresujete. Informácie budeme priebežne aktualizovať.

Súčasnú situáciu sa niektorí podvodníci snažia zneužívať   (19. 03. 2020)

Podvodníci chcú využiť koronavírus na zavádzanie občanov. Napríklad v Banskej Bystrici a okolí sa neznáma osoba vydáva za riaditeľku banskobystrického daňového úradu a vybraným podnikateľom zasiela informácie o začatí daňovej kontroly. Finančná správa upozorňuje svojich klientov, aby sa nenechali takýmto konaním nachytať a akékoľvek podozrivé konanie si overili priamo na finančnej správe.

Opatrenie kvôli COVID-19 na hraniciach s Ukrajinou   (19. 03. 2020)

Štátna pohraničná služba Ukrajiny na základe aktuálne vzniknutej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 (koronavírus) prijala mimoriadne opatrenia. 

Z tohto dôvodu sú hraničné priechody: Veľké Slemence/ Malí Selmenci, Čierna nad Tisou/Chop a Ubľa/Malyj Bereznyj uzavreté pre peších cestujúcich až do odvolania. 

Peší cestujúci, ktorí majú trvalý pobyt na území Ukrajiny, môžu v termíne do 22.03.2020 18:00 SEČ využívať na výstup z územia Slovenskej republiky hraničný priechod Vyšné Nemecké/Užhorod.

Plánovaná odstávka informačných systémov CIS - 21.3.2020.   (19. 03. 2020)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že dňa 21.3.2020 (sobota) bude v čase od 22:00 hod. do 00:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčných systémov finančnej správy v oblasti colnej - IS DS / eDovoz (Deklaračný systém), TIS (Tranzitný systém) a IS CEP (EKR-CEP - Elektronické komunikačné rozhranie pre vybrané služby v rámci colných systémov) z dôvodu inštalácie nových verzií systémov do prevádzky.

Finančná správa vyjde daňovníkom maximálne v ústrety – odklad daňového priznania   (18. 03. 2020)

Finančná správa v spolupráci s Ministerstvom financií SR pripravuje návrhy úprav legislatívy, ako vyjsť daňovníkom v tejto neľahkej situácii čo najviac v ústrety pri plnení ich daňových povinností. Finančná správa neuplatní sankcie v prípade nedodržania zákonných lehôt na podanie daňových priznaní dane z príjmov fyzických a právnických osôb, ak si daňový subjekt splní túto povinnosť do 30. júna 2020. Finančná správa nebude uplatňovať ani sankcie za oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane a za neodvedenie tejto dane v ustanovenej lehote, ak si ich daňový subjekt splní do 30. júna 2020. Cieľom ďalších pripravovaných opatrení, na ktoré je potrebná legislatívna zmena, je docieliť neuplatnenie sankcií v prípade zmeškania stanovených lehôt na podanie daňových priznaní a neuplatnenie sankcií v prípade nezaplatenia dane v stanovených lehotách.

Plánovaná odstávka Informačného systému ISKZ   (17. 03. 2020)

Oznamujeme verejnosti, že z dôvodu plánovanej údržby na infraštruktúre, bude vykonaná odstávka systému ISKZ (Informačný systém kontrolných známok) 20.03.2020 v čase od 15.45 hod. do 22.00 hod.

Podávanie daňových priznaní k DPH   (16. 03. 2020)

Finančná správa vníma, že okrem termínu na podanie daňových priznaní k dani z príjmu sa blíži termín na podanie daňového priznania na DPH. Všetci platitelia DPH sú povinní komunikovať s finančnou správou elektronicky. Nie je teda nutný osobný kontakt s finančnou správou. Ak však nejaký daňovník vníma, že by lehotu nemusel stihnúť alebo vníma iné prekážky vzhľadom na súčasnú situáciu, má možnosť požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty. Situáciu denne sledujeme, vyhodnocujeme a prijímame rozhodnutia na základe aktuálnej situácie. Sledujte náš portál. Ďakujeme Vaša finančná správa

Upravené úradné hodiny, používanie ochranných pomôcok aj mobilné kancelárie   (16. 03. 2020)

Finančná správa pripomína, že v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu prijala na pracoviskách finančnej správy viaceré opatrenia. Úradné hodiny na klientskych zónach a podateľniach finančná správa upravila. Klienti vstupujúci do úradov by sa mali chrániť ochrannými pomôckami, napríklad rúškami. Na najväčšom daňovom úrade na Slovensku je pristavená aj mobilná kancelária.

Úradné hodiny na úradoch finančnej správy sa upravia   (13. 03. 2020)

Finančná správa upozorňuje, že rozširuje preventívne opatrenia v snahe zamedziť šíreniu koronavírusu. Úradné hodiny na klientskych zónach a podateľniach finančná správa upravuje, vybavovať sa bude len nevyhnutná agenda.