Preskočiť na hlavný obsah

Ďalšie novinky a aktuality

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 noviniek a aktualít, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Novinky a aktuality sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam noviniek a aktualít je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 noviniek. Celú novinku si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie novinky a aktuality môžete nájsť v Archíve noviniek a aktualít.

ÚVHS sa predstaví svojim novým klientom   (31. 01. 2022)

Úrad pre vybrané hospodárske subjekty (ÚVHS) rozpošle 51 pridelimitovaným daňovým subjektom listy, v ktorých ich oboznámi s činnosťou úradu a predstaví im aj najvýznamnejšie zmeny v daňových zákonoch v tomto roku. Aj týmto spôsobom chce lepšie svojich nových klientov informovať o možnostiach spolupráce so správcom dane.

Posledný deň na podanie DP k dani z motorových vozidiel   (31. 01. 2022)

Dnes je posledný deň na podanie daňového priznania (DP) k dani z motorových vozidiel (DzMV) a daň je potrebné aj zaplatiť. Za nesplnenie tejto povinnosti sa môže daňovníkom vystaviť pokuta vo výške od 30 do 16 000 eur. Finančná správa rozposlala daňovníkom viac ako 186 tisíc predvyplnených daňových priznaní k tejto dani a uľahčila im tak plnenie si tejto povinností.

Na priznanie príjmu z predaja nehnuteľnosti je ešte stále čas   (28. 01. 2022)

Oneskorencom sa pomaly kráti lehota. Fyzické osoby, ktoré nemajú oprávnenie na podnikanie, majú už len do konca februára 2022 čas na to, aby podali riadne alebo dodatočné daňové priznanie za obdobie kalendárnych rokov 2016 až 2020 k dani z príjmov z predaja či prevodu vlastníctva nehnuteľností. Finančná správa upustí od uloženia sankcie za oneskorené zaplatenie dane alebo podanie daňového priznania.

Plánovaná údržba OpenData FS – 31.01.2022   (27. 01. 2022)

Oznamujeme verejnosti, že 31.01.2022 od 20:00 hod. do 23:00 bude prebiehať plánovaná údržba portálu OpenData FS.

Plánovaná odstávka Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk 29.01.2022   (27. 01. 2022)

Oznamujeme verejnosti, že 29.01.2022 od 18:00 hod. do 20:00 hod. bude prebiehať technická odstávka Ústredného portálu verejnej správy. Z tohto dôvodu nebude v uvedenom čase dostupné prihlasovanie na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk, preto sa používatelia Portálu FS nebudú môcť dočasne registrovať na Portál FS a prihlásiť do svojej osobnej internetovej zóny pomocou eID karty. Prihlásenie pomocou ID a hesla a podpisovanie dokumentov EZ bude funkčné.

Nezabudnite požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie   (27. 01. 2022)

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2021 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže najneskôr do 15. februára tohto roka písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Nebude tak potom musieť sám podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A v termíne do 31.03.2022, ak jeho zdaniteľné príjmy za rok 2021 presiahli sumu 2255,72 eura.

Medzinárodný deň colníctva   (26. 01. 2022)

Od roku 1983 si 26. január pripomíname ako Medzinárodný deň colníctva na počesť výročia prvého zasadnutia Rady pre colnú spoluprácu. Každoročne sa k oslavám pridávajú aj príslušníci colnej časti finančnej správy. Generálny tajomník Svetovej colnej organizácie (WCO) Kunio Mikuryia udeľuje čestné uznania tým, ktorí prispeli k naplneniu cieľom určenej témy.

Technické problémy   (25. 01. 2022)

Evidujeme technické problémy, ktoré môžu spôsobiť krátkodobé výpadky na portáli finančnej správy. Pracujeme na ich odstránení, ospravedlňujeme sa za vzniknuté komplikácie. V prípade komplikácií odporúčame používať aplikáciu eDane. Na základe platnej legislatívy platí, že ak daňový subjekt z dôvodov, ktoré sú na strane správcu dane, nemohol doručiť podanie do elektronickej podateľne v posledný deň lehoty, lehota sa považuje za zachovanú, ak je podanie doručené najbližší nasledujúci pracovný deň po odstránení prekážok na strane správcu dane.

Ospravedlňujeme sa za výpadok PFS   (25. 01. 2022)

Finančná správa od pondelka eviduje krátkodobé výpadky portálu finančnej správy, na ktorého odstránení pracuje s výrobcom systému. Klientom sa ospravedlňuje za vzniknuté komplikácie, situáciu dôkladne analyzuje a rieši tak, aby sa problém už nezopakoval.

Vasko odhalil podozrivý obsah v batohu a obale z liekov   (21. 01. 2022)

Služobný pes Vasko zo žilinského colného úradu zaňuchal v batohu aj v obale z liekov drogy. Stalo sa tak pri kontrole dopravného prostriedku na Kysuciach. Predtým tam príslušníci finančnej správy stopli muža, ktorý jazdil na vyradenom vozidle a mal zákaz sedieť za volantom.

Skončením roka sa výrobné obdobie v páleniciach neskončilo   (20. 01. 2022)

Výroba destilátov pre pestovateľov v páleniciach Trnavského kraja je v plnom prúde. Svedčí o tom množstvo doposiaľ vypáleného alkoholu a výška spotrebnej dane odvedená do štátneho rozpočtu. Od začiatku výrobného obdobia bolo doposiaľ v páleniciach Trnavského kraja vyrobených takmer 100 000 litrov čistého alkoholu a do štátneho rozpočtu odvedených vyše pol milióna eur. V južných častiach kraja prevláda marhuľovica, smerom na sever je to skôr slivovica.

Nelegálna preprava rezaného tabaku   (19. 01. 2022)

Viac ako 1,2 milióna eur sa podarilo zachrániť kriminalistom finančnej správy, ktorí v poľskom kamióne objavili 95 kartónových krabíc s rezaným tabakom. Jeho hmotnosť bola 15 666 kg. Nelegálnu prepravu sa Kriminálnemu úradu finančnej správy podarilo odhaliť v súvislosti so zrealizovanou akciou v Partizánskom v závere minulého roka.

Oznámenie o možnosti pripomienkovania pravidiel e-commerce   (19. 01. 2022)

Projekt e-commerce je stále aktuálnou témou v EÚ a na podnet Európskej komisie sa uskutočňuje v týchto dňoch „Štúdia o integrovanom a inovatívnom prepracovaní pravidiel EÚ upravujúcich transakcie elektronického obchodu z tretích krajín z colného a daňového hľadiska“. V rámci nej sa vedú aj verejné konzultácie.

Už vyše 42 tisíc odoslaných elektronických dokumentov   (18. 01. 2022)

18.01.2022: Komunikácia s finančnou správou sa pre daňové subjekty od 1. januára tohto roka zjednodušila. Finančná správa od spustenia obojsmernej elektronickej komunikácie (OBK) v daňovej oblasti odoslala daňovým subjektom 42.584 zásielok, resp. úradných dokumentov na Ústredný portál verejnej správy. Pripomíname, že základnou podmienkou pre úspešné doručenie je, aby mali klienti na ÚPVS aktivovanú schránku na doručovanie. Všetky dôležité informácie sú dostupné na špeciálnej podstránke k OBK-OD, ktorá bola aktualizovaná aj o najčastejšie otázky a odpovede.

Zlikvidovali sme falzifikáty, lieh aj tabak   (18. 01. 2022)

Príslušníci finančnej správy z trenčianskeho colného úradu v uplynulých dňoch likvidovali tovar, ktorý z rôznych dôvodov prepadol v prospech štátu, či už išlo o lieh, falzifikáty alebo tabak. V spaľovni skončili napríklad detské rúška s motívmi Minions alebo Pikachu.

Nielen cigarety a alkohol, ale aj mäso, pesticídy či drogy   (17. 01. 2022)

Príslušníci finančnej správy z Colného úradu Michalovce v roku 2021 len na hraničných priechodoch na našej východnej hranici odhalili 1 326 prípadov porušení právnych predpisov a udelili 712 blokových pokút v celkovej výške 103 250 eur. Zabránili tak nelegálnemu dovozu tovaru, únikom na cle a daniach a zároveň prispeli k ochrane trhu, spotrebiteľa aj životného prostredia.

Snímka obrazovky pri preverovaní bankových účtov nie je potrebná   (17. 01. 2022)

Podnikatelia si pri preverovaní bankových účtov na portáli finančnej správy (PFS) nemusia robiť snímku obrazovky, tzv. printscreen. Finančná správa totiž eviduje dátum začatia používania bankového účtu používaného na podnikanie. Samotné vyhľadávanie v zozname uľahčuje aj dostupné API rozhranie. Finančná správa prostredníctvom neho eviduje už takmer 200 tisíc prístupov zo strany používateľov rôznych ekonomických softvérov.

Colný úrad Prešov odviedol v roku 2021 do rozpočtu vyše 134 miliónov eur   (14. 01. 2022)

Colný úrad Prešov odviedol na cle, DPH a spotrebných daniach za minulý rok do štátneho rozpočtu SR finančné prostriedky vo výške 134 415 862,22 eur. V porovnaní s minulým rokom ide o nárast vo výbere finančných prostriedkov o takmer 2,9 milióna eur.

Neziskovky pozor: Účtovné závierky je potrebné ukladať elektronicky   (14. 01. 2022)

Finančná správa (FS) upozorňuje neziskové organizácie, že od 1. januára 2022 im vznikla zákonná povinnosť ukladať účtovné závierky a ostatné účtovné dokumenty iba v elektronickej podobe. Do registra účtovných závierok ich je potrebné ukladať prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (FR SR) alebo systému štátnej pokladnice (v prípade subjektov verejnej správy).

Rozsiahla akcia KÚFS na odhalenie colných podvodov   (13. 01. 2022)

Viac ako 60 príslušníkov Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) sa zapojilo do európskej akcie zameranej na odhalenie únikov na cle a daniach. Podarilo sa im zaistiť viacero listín a údajov súvisiacich s podozrivými colnými konaniami.