Preskočiť na hlavný obsah

Ďalšie novinky a aktuality

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 noviniek a aktualít, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Novinky a aktuality sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam noviniek a aktualít je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 noviniek. Celú novinku si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie novinky a aktuality môžete nájsť v Archíve noviniek a aktualít.

Upozornenie na povinnosť ukladania účtovných závierok   (31. 07. 2020)

Finančná správa pokračuje v proklientskych opatreniach. Najnovšie svojich klientov upozorní na správne ukladanie účtovných závierok do Registra účtovných závierok (RÚZ). Finančná správa opäť monitorovala plnenie povinností jednotlivých daňových subjektov pri podávaní účtovných závierok.

Plánovaná odstávka Informačného systému ISKZ – Informačný systém kontrolných známok   (31. 07. 2020)

Oznamujeme verejnosti, že z dôvodu plánovanej údržby na infraštruktúre, bude vykonaná odstávka systému ISKZ dňa 31.07.2020 v čase od 22.00 hod. do 23.50 hod

Akcia „Turista“   (30. 07. 2020)

Kontrolóri finančnej správy vyrazia už počas najbližšieho víkendu do terénu. V rámci kontrolnej akcie „Turista“ zameranej na dodržiavanie zákona o eKase sa sústredia vo zvýšenej miere na prevádzky, ktoré majú počas leta svoju hlavnú sezónu. Totiž až v 60% doteraz kontrolovaných prípadov zistili kontrolóri porušenie zákona o elektronickej registračnej pokladnici. Akcia „Turista“ bude preto trvať celý mesiac august.

Drogy ukryté v palivovej nádrži   (24. 07. 2020)

Na jednej z oravských cestných komunikácií pri vykonávaní colných kontrol zastavili príslušníci finančnej správy vozidlo s poľským evidenčným číslom. Našli v ňom drogy ukryté v palivovej nádrži.

Odklad oznamovacej povinnosti DAC6   (21. 07. 2020)

Finančná správa upozorňuje na odklad povinnosti, ktorá vyplýva z novely zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní. Povinnosť sa týka subjektov využívajúcich cezhraničné schémy s cieľom optimalizovať daň. Subjekty musia nahlasovať finančnej správe informácie o cezhraničných opatreniach, ktoré predstavujú riziko vyhýbania sa daňovým povinnostiam. Povinnosť sa odkladá na 01.01.2021.

Over doklad naberá na popularite   (20. 07. 2020)

Aplikáciu Over doklad využíva čoraz viac klientov finančnej správy, ktorí prostredníctvom nej preverujú pravosť pokladničných dokladov. Finančná správa eviduje k dnešnému dňu takmer 30 000 stiahnutí aplikácie. Od spustenia systému eKasa verejnosť urobila prostredníctvom tejto bezplatnej aplikácie 711 808 overení, čo predstavuje približne 25 000 overení týždenne.

Prerušenie dodávky elektrickej energie   (20. 07. 2020)

Colný úrad Trenčín oznamuje, že dňa 21. júla 2020 (utorok) v čase od 13:00 hod. do 14:00 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie na Pobočke colného úradu Nové Mesto nad Váhom, so sídlom Trenčianska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, z dôvodu vykonávaných prác na distribučnej sieti, čo bude mať za následok nefunkčnosť všetkých počítačových systémov a telefonického spojenia.

Pesticídy určené pre čierny trh na východe Slovenska zaistili   (17. 07. 2020)

Finančná správa spoločne s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym zabránili, aby sa na čierny trh dostali nebezpečné pesticídy. Len za ostatný rok sa im podarilo odhaliť sedem prípadov nezákonného dovozu prípravkov, ktoré mali oficiálne slúžiť na ochranu rastlín. Stovky litrov a kilogramov prípravkov, ktoré však porušovali zákaz dovozu z územia tretích krajín, sa na čierny trh už nedostanú a budú zlikvidované.

Do čela finančnej správy sa dnes postavila Daniela Klučková   (16. 07. 2020)

Minister financií Eduard Heger dnes vymenoval za prezidentku finančnej správy Danielu Klučkovú po tom, čo z tejto funkcie odvolal Lenku Wittenbergerovú.

Prerušenie dodávky elektrickej energie   (13. 07. 2020)

Colný úrad Trenčín oznamuje, že 14. júla 2020 (utorok) v čase od 08:00 hod. do 16:00 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie na Pobočke colného úradu Prievidza, Skladová 7, 971 01 Prievidza z dôvodu vykonávaných prác na distribučnej sieti.

Plánovaná odstávka Informačného systému ISKZ – Informačný systém kontrolných známok   (13. 07. 2020)

Oznamujeme verejnosti, že dňa 13.07.2020 v čase od 14.00 hod. do 15.00 hod., bude z dôvodu plánovanej údržby na infraštruktúre vykonaná odstávka systému ISKZ

Plánovaná údržba Portálu FS – 13.07.2020   (10. 07. 2020)

Oznamujeme verejnosti, že 13.07.2020 v čase od 17:00 hod. do 22:00 hod. bude prebiehať plánovaná údržba Portálu FS.

eKasa na úrovni spred pandémie   (10. 07. 2020)

V systéme eKasa zaevidovala finančná správa od začiatku tohto roka viac ako 800 miliónov pokladničných dokladov v hodnote približne 12 miliárd eur. Stagnácia ekonomiky v dôsledku koronakrízy sa najviac prejavila v apríli, keď systém zaznamenal okolo 90 miliónov bločkov v sume iba 1,75 miliardy eur. Ostatné týždne ukazujú, že situácia sa vrátila do normálu.

Prerušenie distribúcie elektriny v budovách DÚ Trenčín - 23.07.2020   (08. 07. 2020)

Daňový úrad Trenčín oznamuje, že 23.07.2020 v čase od 11:00 hod. do 19:00 hod. bude v budovách DÚ Trenčín, K dolnej stanici 22 a Legionárska 14 prerušená distribúcia elektriny.

Finančná správa zasahuje pre daňové úniky a podvodné konanie   (08. 07. 2020)

Finančná správa vykonáva v týchto dňoch akciu s názvom Jastrab. Zameraná je na firmy, ktoré sú podozrivé z porušovania daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH). Finančná správa upozorňuje, že takéto podvody vidí. Aktuálne identifikovala takmer 40 daňových subjektov, ktoré sú podozrivé z podvodného konania a daňových únikov. Zaisťuje doklady po celom Slovensku.

Plánovaná odstávka Ústredného portálu verejnenej správy www.slovensko.sk – 09.07.2020   (07. 07. 2020)

Oznamujeme verejnosti, že 09.07.2020 od 00:00 hod. do 06:00 hod. bude prebiehať technická odstávka Ústredného portálu verejnej správy.

Zaistili sme 1,5 tony drog z Mexika! Záchyt, aký na Slovensku nemá obdobu   (07. 07. 2020)

Úlovok drog, aký nemá v histórii Slovenska obdobu! Príslušníci finančnej správy z Colného úradu Nitra zabránili, aby sa na čierny trh dostalo 1,5 tony drog. Skrýšu drog dovážaných z Mexika objavili príslušníci finančnej správy aj za pomoci služobného psa finančnej správy vycvičeného na vyhľadávanie drog. Prípad z hľadiska vecnej príslušnosti postúpila finančná správa polícii.

Colné konanie či kontroly na hraniciach zabezpečené aj počas obdobia pandémie   (03. 07. 2020)

Príslušníci finančnej správy z daňovej aj colnej časti pracovali počas koronakrízy v prvej línii. Participovali na príprave daňovej legislatívy pomáhajúcej podnikateľom a občanom, intenzívne oboznamovali daňové subjekty o prijatých opatreniach, k dispozícii boli na klientskych zónach daňových a colných úradov. Vykonávali kontrolnú činnosť na hraniciach s Ukrajinou, prevádzkovali karanténne centrá a, samozrejme, poskytovali súčinnosť polícii na vnútorných hraniciach EÚ. Vybavovali tiež colné vyhlásenia. Napriek citeľnému vplyvu koronakrízy na dovoz a vývoz tovarov sa situácia postupne vracia do normálneho režimu.

Múzeum colníctva a finančnej správy pre vás aj cez víkend   (02. 07. 2020)

Vďaka Múzeu colníctva a finančnej správy majú deti cez prázdniny viac kultúrnych možností ako stráviť voľné dni. Finančná správa počas letných mesiacov rozšírila otváracie hodiny svojho múzea. Múzeum je k dispozícii počas celého leta aj cez víkend od 10.00 hod. do 18.00 hod.

Softwarningové upozornenia prinášajú výsledky   (02. 07. 2020)

Pravidelné softwarningové upozornenia finančnej správy majú svoje opodstatnenie. Nielenže pomáhajú daňovým subjektom vysporiadať si svoje povinnosti bez pokutovania, ale pozitívny vplyv majú aj na štátny rozpočet. Takýto benefit finančnej správy pre klientov priniesol do štátnej pokladnice za ostatné tri roky viac o minimálne 1,2 mil. eur.