Preskočiť na hlavný obsah

Tlačové správy

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 tlačových správ, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Tlačové správy sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam tlačových správ je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 tlačových správach. Celú tlačovú správu si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie tlačové správy môžete nájsť v Archíve tlačových správ.

Colný úrad Michalovce zlikvidoval zaistený alkohol   (06. 06. 2024)

Colný úrad Michalovce zlikvidoval 536 litrov alkoholických nápojov v hodnote 4 511 eur. Likvidáciou tak prispel aj k ochrane trhu, spotrebiteľa a životného prostredia.

Využívajte platbu kartou   (05. 06. 2024)

Už niekoľko mesiacov môžu klienti finančnej správy (FS) uhrádzať 15 druhov daní platobnou kartou cez portál finančnej správy (PFS). Spustením tejto možnosti zvyšuje FS svojim klientom komfort pri plnení si daňových povinností. Tento spôsob platby je maximálne bezpečný, pohodlný a okamžite zrealizovaný.

Blíži sa termín na odložené daňové priznania   (04. 06. 2024)

Daňovníci, ktorí si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania (DP) k dani z príjmov o tri mesiace, musia svoju povinnosť splniť do konca tohto mesiaca. Opätovné predĺženie lehoty na podanie DP už nie je možné. DP je potrebné nielen podať, ale daň aj zaplatiť.

Colný úrad ničil zhabaný tovar   (03. 06. 2024)

Colný úrad Prešov likvidoval tovar, ktorý prepadol v prospech štátu. Tovar ničil v spaľovni odpadov v Košiciach. Časť bola zničená v čističke odpadových vôd v Petrovanoch.

FS prináša ďalšiu novinku, možnosť platiť na vybraných dokumentoch cez QR kód   (27. 05. 2024)

V rámci proklientských opatrení finančná správa postupne zavádza predvypĺňanie platobných informácií v stovke vybraných dokumentov prostredníctvom QR kódov. Klientom sa tak výrazne zjednoduší plnenie záväzkov voči FS a zároveň sa zníži chybovosť pri vypĺňaní platobných príkazov.

Remienok z krokodíla bez povolenia colníci na pošte zadržali   (27. 05. 2024)

Na žilinskú vyclievaciu poštu sa dostala poštová zásielka z Thajska s krokodílím remienkom na hodinky. Príslušníci finančnej správy ju pre „CITES pravidlá“ nemohli prepustiť objednávateľovi.

Cigarety ukryté pod sedadlami aj v podlahe vozidla   (24. 05. 2024)

Príslušníci finančnej správy na hraničnom priechode Ubľa zmarili pokus o nezákonný dovoz 39 020 kusov cigariet, ktoré boli ukryté pred colnou kontrolou v špeciálne vybudovaných úkrytoch na rôznych miestach osobného auta.

Nebezpečné lieky v poštových zásielkach   (14. 05. 2024)

Colný úrad Košice neprepustil v roku 2023 prostredníctvom svojej Pobočky Pošta viac ako 42 tisíc kusov liekov objednaných súkromnými osobami zo štátov mimo Európskej únie a vrátil ich späť odosielateľom. Najčastejšie zadržané medikamenty mali slúžiť

Finančná správa vrátila daňové preplatky   (13. 05. 2024)

Finančná správa spracovala 455 440 žiadostí o vrátenie preplatkov na daniach a poukázanie daňového bonusu. Všetky žiadosti boli vybavené a finančné prostriedky v sume 635 mil. eur boli daňovníkom poukázané v zákonom stanovenej lehote do 10. mája tohto roka.

Colný úrad Trenčín likvidoval „fejky“, tabak a kontrolné známky   (09. 05. 2024)

Trenčianski colníci vykonali likvidáciu zaisteného tovaru, ktorý na svoj osud čakal v skladoch Colného úradu Trenčín. V ohni skončili rôzne druhy falzifikátov v celkovej hodnote 3 234 eur, zabezpečený tabak a tabakové výrobky, ale aj viac ako 66 000 kusov kontrolných známok.

Tisícky zaistených cigariet bez kolkov v Žilinskom kraji   (09. 05. 2024)

Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) zaistili v rámci domovej prehliadky v obci Oščadnica takmer 37 000 kusov spotrebiteľských balení cigariet (SBC) neoznačených slovenskou kontrolnou známkou. Ich predajom by vznikla škoda na spotrebnej dani za viac ako 100 000 eur. Podozrivá osoba nakupovala neoznačené SBC pravdepodobne v Poľsku a distribuovala ich v rámci Žilinského kraja a susedných členských štátov EÚ.

Múzeum colníctva oslavuje dvanásť rokov   (03. 05. 2024)

V nedeľu 5. mája si pripomenieme 12. výročie otvorenia Múzea colníctva. Pôvodné múzeum sídlilo v jednom z dvoch mýtnych domčekov pri bratislavskom Starom moste. Na jar 2014 bolo múzeum zatvorené pre rekonštrukciu mosta a pre administratívno-technické prekážky sa už do pôvodných priestorov nevrátilo.

Pazúry medveďa baribal a remienok z aligátora v poštovej zásielke   (03. 05. 2024)

Pazúry medveďa baribal a kožené remienky na hodinky z aligátora našli príslušníci finančnej správy Pobočky colného úradu Košice Pošta v poštových zásielkach smerujúcich z tretích krajín na územie Slovenskej republiky. V obidvoch prípadoch sa dovážaný tovar nachádza v prílohe „Dohovoru CITES“ o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín a na ich dovoz na naše územie im chýbali potrebné povolenia.

Historicky najväčší záchyt falzifikátov elektronických cigariet   (30. 04. 2024)

Množstvo škatúľ s umelými kvetmi a 23 250 kusmi falzifikátov elektronických cigariet objavili príslušníci finančnej správy v obci Novoť v dodávke smerujúcej do Poľska. Vodič čínskej národnosti nevedel poskytnúť k tovaru žiadne informácie ani doklady o jeho nadobudnutí. Ide o doteraz najväčší záchyt tohto druhu na Slovensku.

Finančná správa súčasťou medzinárodnej aktivity k problematike falšovaných a ilegálne dovážaných prípravkov na ochranu rastlín   (26. 04. 2024)

Príslušníci finančnej správy participovali na medzinárodnom seminári krajín Vyšehradskej skupiny a Litvy k problematike falšovaných a ilegálne dovážaných prípravkov na ochranu rastlín. Na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom počas praktickej časti seminára predviedli ukážky výkonu colných kontrol s využitím špeciálnych technológií.

Informácie o príjemcoch cezhraničných platieb čakáme do konca mesiaca   (26. 04. 2024)

Poskytovatelia platobných služieb majú do konca apríla povinnosť zaslať finančnej správe (FS) informácie o príjemcoch cezhraničných platieb, ktorí prijímajú štvrťročne viac ako 25 cezhraničných platieb. Predložiť požadované údaje musia prostredníctvom vzorového elektronického formulára, jednotného pre celú EÚ, ktorý nájdu na portáli FS (PFS).

„Modrý“ pondelok bol skutočne modrý   (24. 04. 2024)

Ozbrojení príslušníci Colného úradu Nitra počas pondelkového rána vykonávali kontrolu na cestách v okolí Štúrova a podarilo sa im zachytiť falzifikáty tovaru svetoznámej značky v rámci ochrany duševného vlastníctva. O osude zaisteného tovaru teraz rozhodne držiteľ ochrannej známky.

Posledné dni na darovanie 2 percent   (23. 04. 2024)

Ak chcete poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2023 vybranej neziskovej organizácii, nadácii či občianskemu združeniu, máte čas do konca mesiaca. Darovať 2 % alebo 3 % tretiemu sektoru je možné len na predpísanom tlačive v lehote do 30. apríla.

Nová technika na odhaľovanie rádioaktívnych materiálov   (19. 04. 2024)

Prezident finančnej správy Jozef Kiss prevzal v Bratislave od Ministerstva energetiky Spojených štátov amerických technické zariadenia na odhaľovanie rádioaktívnych materiálov. Išlo dokopy o 102 kusov techniky rôzneho druhu a štyri automobily s príslušenstvom v hodnote takmer jeden milión eur. Táto technika bude pomáhať ozbrojeným príslušníkom finančnej správy pri výkone colných kontrol v danej oblasti.

V rámci registrácie z úradnej moci FS eviduje už 102 914 subjektov   (17. 04. 2024)

Finančná správa (FS) tento mesiac uľahčí registráciu ďalším daňovým subjektom. Registráciu z úradnej moci, jednoducho povedané automaticky, vykonáva FS od januára 2023 na základe legislatívnej úpravy. Registrácia z úradnej moci sa týka fyzických a právnických osôb, ktoré sú zapísané do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), zo zdrojových registrov - Obchodný register a Živnostenský register.