Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie a registrácia používateľa Vyhľadávanie na portáli Aktuálne: dane a clá Ponuka obsahu pre skupiny používateľov Ľavé menu stránky Informačný obsah Pätička stránky

Tlačové správy

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 tlačových správ, ktoré boli  publikované na portáli finančnej správy. Tlačové správy sú zoradené  podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam tlačových správ je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 tlačových správach.  Celú tlačovú správu si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie tlačové správy môžete nájsť  v Archíve tlačových správ.

 

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 29. 5. 2014
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 29. 5. 2014

Spustili sme nový colný automatizovaný informačný systém pre dovoz   (11. 07. 2016)

S cieľom urýchliť a zvýšiť efektivitu colného konania pri importe tovaru z tretích krajín za pomoci automatizácie colných procesov spustila dnes finančná správa do prevádzky nový colný informačný systém pre dovoz. Systémom eDovoz sa tak rozširuje možnosť elektronickej komunikácie na všetky režimy – tranzit, vývoz, predbežné colné vyhlásenia (PCV) i dovoz.

Zjednodušené colné postupy po prijatí Colného kódexu únie (UCC)   (08. 07. 2016)

Povolenia na zjednodušené postupy vydané pred 1. májom 2016, ktorých platnosť nebola ukončená, sa môžu aj naďalej uplatňovať do doby ukončenia ich platnosti, prípadne do doby ich opätovného prehodnotenia, podľa toho čo nastane skôr. Opätovné prehodnotenie musí príslušný colný úrad vykonať najneskôr do 1. mája 2019.

Úloha finančnej správy počas predsedníctva v EU   (07. 07. 2016)

1. júla sa oficiálne začalo polročné slovenské predsedníctvo v Rade EÚ. Zástupcovia finančnej správy sú súčasťou rezortného tímu Ministerstva financií SR. Budú však predsedať skupine pre colnú spoluprácu.

Alex vyňuchal nelegálne cigarety   (06. 07. 2016)

Počas uplynulej noci skúšal ukrajinský vodič pozornosť colníkov na Vyšnom Nemeckom. Výsledkom bolo odhalenie úkrytu nelegálnych cigariet v palivovej nádrži a únik na daniach takmer 6 000 eur.

Nelegálne prekročenie štátnej hranice   (04. 07. 2016)

Vysileného muža našli michalovskí colníci počas víkendu v lese. Nelegálne prekročil štátne hranice a colníci ho odovzdali polícii.

Vyššia daň v Grécku   (04. 07. 2016)

Podnikatelia z oblasti telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania či elektronických služieb pozor. Pri využívaní služieb cez Mini one stop shop (MOSS) platia pre Grécko nové pravidlá. V súvislosti s podávaním daňových priznaní pre za zdaňovacie obdobie II.Q/2016 platí, že od 1.6.2016 došlo v Grécku k zmene uplatňovanej štandardnej sadzby DPH z 23% na 24%.

Viac bločkov pre všetkých   (01. 07. 2016)

Finančná správa automaticky navýšila všetkým používateľom virtuálnej registračnej pokladnice kapacitu bločkov. Kým doteraz mohol podnikateľ vydať maximálne 1 000 bločkov, od dnes je to už 3 000. Pre všetkých je aplikácia k dispozícií bezplatne.

Taxikári neevidujú tržby   (01. 07. 2016)

Colníci colného úradu vykonali dňa 29.06.2016 vo svojom regióne kontrolnú akciu pod názvom „taxíky“, zameranú na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zo strany taxislužieb. Colníci vykonali 6 kontrol, pričom nedodržiavanie zákona zistili až v piatich prípadoch. Za tieto porušenia udelili pokuty vo výške 1 650 €.

Krycí názov OVCA   (30. 06. 2016)

Tisícky litrov minerálneho oleja bez dokladov o nadobudnutí odhalili colníci zo žilinského colného úradu v spolupráci s colníkmi z Kriminálneho úradu finančnej správy (KUFS) počas uplynulých dní v žilinskom kraji. Škoda môže dosiahnuť takmer 10 000 eur.

Colníci deťom   (30. 06. 2016)

V prvom polroku tohto roku prezentovali trenčianski colníci svoju činnosť deťom a študentom na 8 akciách. Najväčší záujem prejavili deti o služobného psa Huga, zbrane a ďalšie technické prostriedky používané pri služobných zákrokoch, ale aj o fotografovanie v colníckej uniforme.

Posledný deň na odložené dane   (30. 06. 2016)

Pre takmer 160 000 ľudí a firiem zostávajú posledné hodiny na podanie daňového priznania. Trojmesačný odklad uplynie práve dnes 30. júna. Daňové úrady sú dnes otvorené dlhšie. Daňové priznanie treba nie len podať, ale daň aj zaplatiť.

Kontroly pokladníc v lete aj na športových a kultúrnych podujatiach   (29. 06. 2016)

Colníci počas letnej sezóny budú vykonávať intenzívne kontroly zamerané na používanie elektronických registračných pokladníc v územnom obvode okresov Michalovce, Sobrance, Trebišov a Snina aj na športových a kultúrnych podujatiach.

V mikrobuse smerujúcom na diskotéku našli colníci marihuanu   (29. 06. 2016)

Colníci z Veľkého Medera pri bežnej kontrole pri obci Medveďov našli v mikrobuse, ktorý mal namierené na diskotéku do Győru, marihuanu. Upozornil na ňu nervóznym správaním jeden z cestujúcich.

Stovky colníkov on-line   (29. 06. 2016)

Tisíce litrov nelegálneho alkoholu, marihuanu, kokaín či nelegálnu naftu. Všetko zadržali colníci počas uplynulého týždňa. Na prepravu tovaru si posvietili v piatich krajinách.

Plastové meče skončili v rukách colníkov   (28. 06. 2016)

Colníci v Brodskom pri dovoze tovaru odhalili takmer 6 000 falošných hračiek. Odhadovaná škoda týchto falzifikátov bola vyčíslená na 100 000 eur.

Tisícky dávok marihuany   (23. 06. 2016)

Osem kíl drogy zadržali colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy (KUFS) počas utorkového večera na Brodskom. Marihuanu vyňuchal špeciálne vycvičený pes.

V kamióne bez tovaru sa pokúsili prepašovať takmer pol milióna kusov cigariet   (23. 06. 2016)

Colníci Colného úradu Michalovce odhalili v doobedňajších hodinách vo Vyšnom Nemeckom 456 760 kusov pašovaných cigariet v kamióne s návesom, ktorý neprepravoval žiaden tovar. Cigarety označené ukrajinskými kontrolnými známkami boli ukryté v palivových nádržiach vozidla, špeciálne upravenej podlahe návesu a v rezervných pneumatikách. Finančný únik na cle a daniach predstavuje 62 090,127 eur.

Finančná správa zriadila colnícku nonstop linku pre verejnosť   (22. 06. 2016)

Aktuálne zmeny colných predpisov a elektronizácia colných procesov znamenajú aj zvýšené množstvo otázok z tejto oblasti. V prípade akýchkoľvek problémov s uplatňovaním colných predpisov a predpisov pri správe spotrebných daní, vrátane technických problémov týkajúcich sa colných informačných systémov, sa deklarantská verejnosť môže obrátiť na call centrum finančnej správy.

Prvá automatická výmena informácií   (21. 06. 2016)

Finančné inštitúcie, ktorých sa týkajú povinnosti podľa Zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní čaká ďalší medzník v plnení si povinností. Do konca júna, teda do 30.6.2016 sú povinné prvý krát zaslať finančnej správe (FS) FATCA report za rok 2014 a 2015. Na tento účel môžu využiť formulár umiestnený na Portáli FS (FATCA XML Report).

Daňové povinnosti pre brigádnikov   (20. 06. 2016)

Študent, ktorý počas leta brigáduje napr. na základe dohody o brigádnickej práci študentov, dosahuje podľa zákona o dani z príjmov príjmy zo závislej činnosti. Výplatu zdaňuje študentovi zamestnávateľ preddavkovým spôsobom. Ak ale študent podpíše u zamestnávateľa „Vyhlásenie k zdaneniu príjmov“, uplatní si týmto spôsobom mesačne nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a zvýši tak svoj čistý príjem.

Tlač obsahu
Návrat hore