Preskočiť na hlavný obsah

Tlačové správy

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 tlačových správ, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Tlačové správy sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam tlačových správ je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 tlačových správach. Celú tlačovú správu si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie tlačové správy môžete nájsť v Archíve tlačových správ.

Výsledky 2.polroka 2022 v znamení úspešných zásahov   (10. 02. 2023)

Ozbrojení príslušníci Colného úradu Nitra vykonali v 2. polroku 2022 niekoľko úspešných zásahov voči porušovateľom práv duševného vlastníctva rôznych známych značiek. Ich výsledkom je až 10 000 kusov zaisteného tovaru v hodnote presahujúcej 700.000 eur.

V systéme EMCS je dostupná nová aplikácia „SPD klient“   (09. 02. 2023)

Už budúci týždeň nadobudnú účinnosť nové pravidlá vyplývajúce zo zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Verejnosť k tejto problematike nájde všetky informácie prehľadne na špecializovanej podstránke na portáli finančnej správy. Okrem toho sú im k dispozícii aj inštalačné a používateľské príručky, ktoré používateľom uľahčia používanie systému.

Testujeme platbu kartou aj pri úhrade dane z príjmov a spotrebných daní   (08. 02. 2023)

Finančná správa po úspešnom otestovaní úhrady dane z pridanej hodnoty platobnou kartou spúšťa pre verejnosť aj pilotné testovanie úhrady dane z príjmov a spotrebných daní. Daňové subjekty si môžu túto novinku opäť vyskúšať v predstihu. Stačí len, ak sa nahlásia call centru finančnej správy, ktoré im následne zašle manuál ako platbu kartou uskutočniť.

Obchodovať s SHS obchodným partnerom je bezpečné   (06. 02. 2023)

Schválený hospodársky subjekt (slovenská skratka SHS, anglická verzia AEO - Authorised Economic Operators) je prestížne označenie subjektu, ktoré preukazuje, že jeho držiteľ je v medzinárodnom obchode bezpečným článkom medzinárodného dodávateľského reťazca. K vydávaniu tohto osvedčenia sa pristúpilo na základe potreby zlepšenia bezpečnosti medzinárodného obchodu v súvislosti s bojom proti terorizmu a proti praniu špinavých peňazí. So statusom SHS sú spojené výhody, ktoré ich držiteľom poskytujú colné správy v Európskej únii.

Nelegálny alkohol skončil v rukách hliadky   (02. 02. 2023)

Takmer 3 000 spotrebiteľských balení liehu zabezpečili ozbrojení príslušníci Colného úradu Trnava na diaľničnom hraničnom priechode Brodské. Našli ich pri kontrole nákladného priestoru dodávky prichádzajúcej z Českej republiky. Alkohol nebol označený platnou slovenskou kontrolnou známkou.

Nové povinnosti pri preprave tovarov v systéme EMCS   (02. 02. 2023)

Už 13.02.2023 nadobudnú účinnosť nové pravidlá vyplývajúce zo zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Pre podnikateľov sa rozšíria povinnosti používať systém EMCS aj pri preprave pohonných látok v daňovom voľnom obehu v rámci Slovenska. Okrem tejto povinnosti sa súčasne v každom členskom štáte Európskej únie (EÚ) zavádza od tohto dátumu povinnosť (vyplývajúca z právnych predpisov EÚ) používať systém EMCS aj pri preprave ostatných tovarov podliehajúcich spotrebnej dani v daňovom voľnom obehu medzi členskými štátmi EÚ na podnikateľské účely.

Colný úrad Michalovce ponúka bezodplatne palety na humanitárne účely   (01. 02. 2023)

Humanitárne organizácie a charitatívne združenia môžu bezodplatne získať drevené palety. Ponúka ich Colný úrad Michalovce. K dispozícii je celkovo 728 kusov drevených paliet, ktoré môžu byť poskytnuté na humanitárne účely.

Pomáhame Ukrajincom zorientovať sa v daňových povinnostiach v SR   (01. 02. 2023)

Finančná správa chce pomôcť Ukrajincom zorientovať sa v daňových povinnostiach na Slovensku. Pre odídencov pripravila špecializovanú podstránka na portáli finančnej správy, kde nájdu všetky dôležité informácie. Dozvedia sa napr. aké majú daňové povinnosti, ak začali pracovať na Slovensku, ako sa posudzuje daňová rezidencia, ale aj to, kto má nárok na daňový bonus na vyživované dieťa.

Vymohli sme rekordnú sumu, viac ako 305 miliónov eur   (31. 01. 2023)

Vďaka daňovým exekútorom finančnej správy (FS) za rok 2022 do štátneho rozpočtu pritieklo rekordných 305,9 milióna eur. Podpísala sa pod to najmä dobre nastavená stratégia vymáhania, či efektívnejšie využívanie analytických nástrojov. Finančná správa prostredníctvom daňových exekútorov realizuje jeden zo svojich základných cieľov, a to napĺňanie príjmovej časti štátneho rozpočtu, z ktorej je potom štát schopný financovať služby občanom, poskytované v rámci verejného sektora, napr. v oblasti zdravotníctva, či školstva.

Kontroly nočných klubov na Záhorí   (30. 01. 2023)

Ozbrojení príslušníci finančnej správy z Colného úradu Trnava počas piatkovej kontroly v dvoch nočných kluboch na Záhorí zistili porušenia predpisov. Predávajúci ani v jednom prípade nepoužili na evidenciu tržby pokladnicu e- kasa klient. Majiteľom prevádzok hrozí pokuta od 330 do 3300 €.

Posledné dva dni na podanie DP k dani motorových vozidiel   (30. 01. 2023)

Daňovníkom zostávajú posledné dva dni na podanie daňového priznania (DP) k dani z motorových vozidiel (DzMV). Daň je potrebné v lehote do 31.01.2023 aj zaplatiť. Finančná správa rozposlala daňovníkom viac ako 189 tisíc predvyplnených daňových priznaní k tejto dani, aby im uľahčila plnenie si tejto povinností.

Cielený softwarning priniesol milióny do rozpočtu   (27. 01. 2023)

Zasielanie softwarningových správ sa vypláca. Pomáhajú nielen daňovým subjektom, ale aj finančnej správe v lepšom výbere daní. Finančná správa koncom vlaňajška týmto spôsobom upozornila 696 daňových subjektov na to, že výsledok daňovej kontroly môže mať vplyv na výšku ich dane z príjmov za kontrolované zdaňovacie obdobie. Na základe týchto upozornení subjekty dobrovoľne dodatočne priznali dva milióny eur a znížili vykázanú daňovú stratu o viac ako 1,1 milióna eur.

Objednávateľovi poslali z Číny stovky napodobenín emblémov na automobily   (27. 01. 2023)

Stovky emblémov na automobily, ktoré si z Číny objednal muž z oravského regiónu, skončili v rukách príslušníkov finančnej správy na žilinskej vyclievacej pošte. Zaistili ich po tom ako pri kontrole zistili, že vykazujú znaky falzifikátov.

Neohlásenú hotovosť za viac ako 1,5 mil. EUR zaistili od začiatku roka colníci na Letisku Praha   (26. 01. 2023)

Počas prvých troch týždňov zistili príslušníci Colnej správy ČR na medzinárodnom Letisku Václava Havla v Prahe takmer tri desiatky prípadov neohláseného cezhraničného prevozu finančnej hotovosti. Súhrnne tak zaistili rôzne platobné meny (prevažne české koruny, americké doláre, eurá, vietnamské dongy) v prepočte za 1 534 819 EUR.

Finančná správa odovzdala ceny Merkúr 2022   (26. 01. 2023)

Finančná správa ocenila najväčších platiteľov dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2021. Spolu deväť spoločností získalo ocenenie Merkúr 2022 za najvyššiu zaplatenú daň z príjmov zo všetkých spoločností registrovaných na daňových úradoch v jednotlivých krajoch, ako aj v rámci Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty (DÚ VDS). Finančná správa udelila aj ďalšiu cenu - Skokan roka.

ÚVHS sa predstaví svojim novým klientom   (26. 01. 2023)

Úrad pre vybrané hospodárske subjekty (ÚVHS) sa predstaví svojim novým klientom. Dnes 26. januára sa uskutoční Deň otvorených dverí, počas ktorého oboznámi spoločnosti, ktoré sa dostali pod jeho správu, s činnosťou úradu a predstaví im aj vybrané zmeny v daňových zákonoch v tomto roku. Aj týmto spôsobom chce ÚVHS informovať svojich nových klientov o možnostiach spolupráce so správcom dane.

Medzinárodný deň colníctva   (26. 01. 2023)

Od roku 1983 si 26. január pripomíname ako Medzinárodný deň colníctva na počesť výročia prvého zasadnutia Rady pre colnú spoluprácu. Každoročne sa k oslavám pridávajú aj príslušníci colnej časti finančnej správy. Generálny tajomník Svetovej colnej organizácie (WCO) Kunio Mikuryia udeľuje čestné uznania tým, ktorí prispeli k naplneniu cieľom určenej témy.

Automatický výpočet daňového bonusu   (25. 01. 2023)

Vypĺňanie daňového priznania (DP) za rok 2022 elektronickou formou na portáli finančnej správy (PFS) tento rok privítajú predovšetkým daňovníci, ktorým vzniká nárok na daňový bonus na dieťa. Finančná správa zapracovala legislatívne podmienky vzniku nároku na daňový bonus v rámci vecných a logických kontrol pre vyplnenie elektronického dokumentu. Na základe príjmu, počtu detí, ich veku a ďalších vstupných údajov po dvojkliku na príslušnom riadku majú automaticky predvyplnenú sumu daňového bonusu.

Pozor na podpisovanie občianskym preukazom vydaným do 20. júna 2021   (23. 01. 2023)

Vzhľadom na blížiace sa prvé daňové povinnosti v tomto roku finančná správa dáva opätovne do pozornosti zmeny v prípade občianskych preukazov s čipom vydaných do 20. júna 2021. Platnosť certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis uložených na čipe z dôvodu bezpečnosti vypršala 31.12.2022. V prípade, ak si daňovník nevymenil občiansky preukaz za nový, je potrebné, aby si na starý OP nahral nový typ certifikátu.

Cigarety aj alkohol sa cez hranice nedostali   (20. 01. 2023)

Viac ako 170 spotrebiteľských balení cigariet a 120 fliaš alkoholu zadržali príslušníci Colného úradu (CÚ) Bratislava na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo – Rajka. Našli ich pri kontrole batožinového priestoru dodávky prichádzajúcej z Moldavska. Posádka vozidla nevedela preukázať pôvod a spôsob ich nadobudnutia, preto skončili v rukách colníkov.