Preskočiť na hlavný obsah

Tlačové správy

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 tlačových správ, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Tlačové správy sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam tlačových správ je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 tlačových správach. Celú tlačovú správu si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie tlačové správy môžete nájsť v Archíve tlačových správ.

Odhalený drogový biznis   (19. 11. 2022)

Namiesto oblečenia sa v balíkoch z USA nachádzali drogy. Takýto počin sa nevyplatil príjemcovi balíka, na ktorého si posvietili príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy v spolupráci s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Bratislave. V rámci akcie Kebab sa kriminalistom podarilo zadržať občana Turecka, ktorý na Slovensko takýmto spôsobom dovážal omamné a psychotropné látky (OPL). Celkovo kriminalisti zaistili až 15 kilogramov drog. Ak by páchateľ niektoré z nich predal na čiernom trhu, mohol by zinkasovať viac ako 56 tisíc eur.

Počas októbra sme zistili 180 porušení zákona o e-kase   (18. 11. 2022)

Kontrolóri finančnej správy v októbri tohto roka preverili 676 podnikateľských subjektov, z toho 444 formou online monitorovania na mieste a 286 formou kontrolných nákupov. Porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zistili v 180 prípadoch. Najčastejšie sa subjekty dopustili porušenia zákona tým, že neevidovali tržby.

Colné a pasové kontroly pred rokom 1989   (17. 11. 2022)

Dnes je to presne 33 rokov od pádu tzv. železnej opony, imaginárnej hranice, ktorá rozdeľovala krajiny na západný a východný blok. Koniec totalitného režimu priniesol aj významné zmeny a slobodu v cestovaní, vrátane zmien v colných a pasových kontrolách na hraničných priechodoch. Pri každej ceste do zahraničia bolo treba vyplniť colné a devízové vyhlásenie. Pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie sme z archívu Múzea colníctva a finančnej správy vybrali niekoľko zaujímavých prípadov pokusov o pašovanie, ktoré boli počas vtedajšieho režimu zaznamenané pri kontrolách na hranici.

Zmeny na kontaktných miestach daňových úradov   (16. 11. 2022)

K 1. decembru tohto roka finančná správa pristupuje k optimalizácii 15 kontaktných miest daňových úradov (KM DÚ) po celom Slovensku. Ich agenda bude spolu so zamestnancami presunutá v rámci kraja do väčšej pobočky daňového úradu. Klientom bude naďalej plne zabezpečený komfort poskytovaných služieb.

Kontroly na cestách odhalili nedostatky   (15. 11. 2022)

Príslušníci finančnej správy Colného úradu Prešov v mesiaci jún až október 2022 zamerali svoju kontrolnú činnosť na cestné komunikácie vo svojom územnom obvode. Kontroly priniesli viaceré zistenia. Colný úrad plánuje pokračovať v týchto kontrolách aj v najbližšom období.

Nové povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb   (15. 11. 2022)

Poskytovatelia platobných služieb sa musia pripraviť na nové pravidlá, ktoré prijala Európska komisia (EK). Od 1. januára 2024 budú mať povinnosť monitorovať príjemcov cezhraničných platieb a zasielať informácie finančnej správe.

Hlásime sa k úspore energií   (11. 11. 2022)

„Nebuď spotrebič, buď šetrič.“ Pod týmto heslom finančná správa už začiatkom októbra tohto roka spustila internú eko- kampaň zameranú na úsporu energií. Energetická kríza v súčasnosti totiž zasahuje nielen domácnosti, ale aj inštitúcie. Finančná správa nie je výnimkou. V rámci internej kampane preto vyzvala zamestnancov a príslušníkov k spoločnému úsiliu znížiť spotrebu zemného plynu a elektrickej energie. Viaceré interné aktivity priniesli už aj prvé výsledky v podobe úspor zemného plynu na vybraných pracoviskách za mesiac október.

Akcia „Účtovníčka“ zameraná na daňový podvod za 2,6 milióna eur   (11. 11. 2022)

Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy majú za sebou ďalšiu úspešnú akciu. Tentokrát sa im pod krycím názvom „Účtovníčka“ podarilo zaistiť viaceré materiály vrátane účtovníctva, ktoré budú slúžiť ako dôkaz pri vyšetrovaní daňového podvodu vo výške najmenej 2,6 milióna eur. Prípad je dozorovaný Európskou prokuratúrou.

Aktualizácia k medializovaným informáciám o vývozoch tovarov dvojakého použitia   (09. 11. 2022)

Na základe medializácie o vývozoch tovarov dvojakého použitia preverila finančná správa všetky medializované prípady dovozu a vývozu tovaru. Každý z týchto tovarov bol kontrolovaný fyzicky aj papierovo, k porušeniam sankcií nedošlo. Prečítajte si celú analýzu:

Spoločné akčné dni v spolupráci s políciou   (09. 11. 2022)

Počas minulého októbra realizovali príslušníci NAKA PPZ a finančnej správy v súčinnosti s KR PZ Žilina spoločné akčné dni, ktoré boli zamerané na odhalenie sofistikovaných úkrytov vo vozidlách a pašovanie omamných a psychotropných látok, odhaľovanie nelegálnej migrácie, či kontroly osôb a vozidiel na hraničných priechodoch Slovenskej republiky.

Dlh vymohli z dražby zaisteného vrtuľníka   (07. 11. 2022)

Daňovým exekútorom finančnej správy sa podarilo od dlžníka vymôcť sumu 148.442,70 eur netradičným spôsobom. Vďaka promptnej spolupráci s českými kolegami dlh vymohli vďaka dražbe zaisteného vrtuľníka.

Stanovisko k medializovaným informáciám o vývoze tovarov do Ruska   (04. 11. 2022)

Finančná správa si dovoľuje uviesť dnes medializované informácie v Denníku N na pravú mieru. Finančná správa odmieta tvrdenia, že zo Slovenska idú do Ruska nezákonne tovary, ktoré sú využívané na výrobu zbraní a je tak zásobárňou ruskej armády. Colné orgány striktne pri kontrole tovarov dodržiavajú reštriktívne opatrenia a platnú legislatívu Európskej únie. V súčasnosti vyvážané tovary do Ruska, ktoré uvádza Denník N, nie sú tovarmi dvojakého použitia ani vojenským materiálom. Finančná správa je pripravená tieto skutočnosti podložiť relevantnými dôkazmi.

Aplikáciu VRP 2 využíva vyše 80 tisíc podnikateľov   (03. 11. 2022)

Novú aplikáciu VRP 2 (webovú a Android verziu) od finančnej správy na evidovanie tržieb využíva už 81.124 podnikateľov. Na stiahnutie je bezplatne dostupná v Google play a z hľadiska funkcionalít plne nahradila starú aplikáciu Pokladnica, ktorá bola odstavená z prevádzky 17. októbra tohto roka.

Colný úrad Michalovce ponúka bezodplatne palety na humanitárne účely   (03. 11. 2022)

Humanitárne organizácie a charitatívne združenia môžu bezodplatne získať drevené palety. Ponúka ich Colný úrad Michalovce. K dispozícii je celkovo 812 kusov drevených paliet, ktoré môžu byť poskytnuté na humanitárne účely.

Kontrolóri odhalili podvod na DPH za 1,8 milióna eur   (03. 11. 2022)

Kontrolóri finančnej správy odhalili daňového podvodníka, ktorý obchodoval s mobilnými telefónmi. Pri odpočítaní dane pri nadobudnutí tovaru si chcel nezákonne uplatniť sumu takmer 1,8 milióna eur. Na tento podvod však prišli kontrolóri finančnej správy. Počas daňovej kontroly zistili, že dodanie tovaru na územie Slovenskej republiky bolo vedené „len na papieri“.

Úspešná akcia Kuriér   (02. 11. 2022)

Ozbrojeným príslušníkom Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) sa podarilo odhaliť nelegálnu výrobňu cigariet. V rámci akcie Kuriér v Košickom kraji zaistili zariadenie na spracovanie a výrobu tabaku, stovky kusov cigariet bez kontrolnej známky či iných komponentov súvisiacich s trestnou činnosťou. Škoda na spotrebnej dani z tabaku predstavuje 210 000 eur. Päť osôb je väzobne stíhaných.

Organizačné zmeny na Colnom úrade Michalovce   (31. 10. 2022)

Colný úrad Michalovce oznamuje podnikateľskej verejnosti, že s účinnosťou od 1.11.2022 dochádza k organizačnej zmene colného úradu, a to k zrušeniu Pobočky colného úradu Dobrá Terminál kombinovanej dopravy.

Organizačné zmeny na Colnom úrade Trenčín   (27. 10. 2022)

Colný úrad Trenčín oznamuje, že dňom 01. novembra 2022 sa Pobočka colného úradu Ilava (SK6671) organizačne zmení na výhradne daňovú pobočku a nebude možné na tejto pobočke viesť colné konanie. Zároveň od 01. novembra 2022 sa Pobočka colného úradu Púchov (SK6665) organizačne zmení na výhradne colnú pobočku a nebude už vykonávať správu spotrebných daní.

Odhalili sme nelegálne cigarety   (26. 10. 2022)

Príslušníkom finančnej správy z Colného úradu Nitra sa podarilo odhaliť nelegálne pašované cigarety. V rámci zvýšeného dozoru na hraniciach zaistili celkovo 6000 kusov.

Zrušenie Pobočky colného úradu Rimavská Sobota   (26. 10. 2022)

Colný úrad Banská Bystrica týmto oznamuje podnikateľskej verejnosti, že s účinnosťou od 1.11.2022 dochádza k organizačnej zmene na Colnom úrade Banská Bystrica – zrušenie Pobočky colného úradu Rimavská Sobota.