Preskočiť na hlavný obsah

Tlačové správy

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 tlačových správ, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Tlačové správy sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam tlačových správ je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 tlačových správach. Celú tlačovú správu si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie tlačové správy môžete nájsť v Archíve tlačových správ.

Finančná správa vrátila preplatky na daniach   (10. 05. 2022)

Finančná správa spracovala viac ako 406-tisíc žiadostí o vrátenie preplatkov na daniach a poukázanie daňového bonusu. Všetky žiadosti boli vybavené a finančné prostriedky v sume 312.694.997 eur boli daňovníkom poukázané v zákonnom stanovenej lehote do 10. mája tohto roka.

Doručili sme už vyše 206-tisíc oznámení o indexe daňovej spoľahlivosti   (04. 05. 2022)

Finančná správa doručila daňovým subjektom už 206.848 oznámení o novom indexe daňovej spoľahlivosti. Celkovo bude rozposlaných postupne takmer 600- tisíc oznámení. Hodnotenie daňových subjektov bude po novom verejne dostupné (v zozname zverejnenom do 30.9.2022) a vzhľadom na zverejnenie kritérií aj transparentnejšie.

Výmaz duplicitných účtov na PFS   (04. 05. 2022)

Na portáli finančnej správy (PFS) existuje takmer 15-tisíc duplicitných účtov, ktoré klienti nevyužívajú. Tento stav im pritom môže komplikovať plnenie daňových povinností. Finančná správa sa preto rozhodla preventívne pristúpiť k výmazu takýchto účtov. Dotknutých používateľov bude v predstihu informovať prostredníctvom softwarningu. Tohto kroku sa daňovníci nemusia obávať. Zrušenie duplicitného účtu nebude mať vplyv na ich autorizácie k subjektom.

Zmena režimu na hraničnom priechode Vyšné Nemecké   (02. 05. 2022)

Cestné hraničné priechody na slovensko–ukrajinskej hranici vo Vyšnom Nemeckom a v Ubli sú v posledných dňoch vystavené zvýšenému náporu ukrajinských cestujúcich, ktorí na Ukrajinu vyvážajú osobné motorové vozidlá zakúpené v štátoch Európskej únie.

Prvý štvrťrok nového roku bol úspešný   (02. 05. 2022)

Príslušníci Colného úradu Nitra v prvom štvrťroku tohto roka nezaháľali. Zaistili viac ako 4000 kusov falzifikátov, pri ktorých je podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva k ochranným známkam rôznych spoločností.

Zvýšené čakacie doby na hraničných priechodoch   (29. 04. 2022)

Cestné hraničné priechody na slovensko–ukrajinskej hranici vo Vyšnom Nemecko a v Ubli sú v posledných dňoch vystavené zvýšenému náporu ukrajinských cestujúcich, ktorí na Ukrajinu vyvážajú osobné autá zakúpené v Európskej únii. Dôvodom je zmena ukrajinskej legislatívy umožňujúca dovoz áut s oslobodením od dovozných platieb. Zdržanie je spôsobené vykonávaním kontrol ukrajinskými colnými orgánmi, finančná správa vybavuje všetky osoby a dopravné prostriedky priebežne.

Kontrolóri preveria používanie registračných pokladníc   (29. 04. 2022)

Finančná správa spúšťa od mája akciu zameranú na kontrolu evidencie tržieb v e-kase a vydávanie pokladničných dokladov. Kontrolóri sa sústredia na prevádzky, ktoré poskytujú zákazníkom stravovacie služby, čiže na jedálne, reštaurácie či pohostinstvá. Okrem toho sa zamerajú aj na kozmetické salóny, kadernícke prevádzky a wellness centrá. Kontrolám sa nevyhnú ani podnikatelia, u ktorých bolo v predchádzajúcom období zistené porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP).

Pravidlá vývozu osobných automobilov na Ukrajinu   (28. 04. 2022)

V prípade vývozu osobných automobilov na prevozných značkách na Ukrajinu je potrebné podať colné vyhlásenie (CV). V prípade občanov ukrajinskej národnosti je možné celý proces urýchliť kontaktovaním akejkoľvek špedičnej organizácie, ktorá môže podať CV na základe splnomocnenia.

Kriminalisti finančnej správy dostali nové vozidlá   (26. 04. 2022)

Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) bude pri odhaľovaní nelegálneho obchodu s tabakovými výrobkami efektívne využívať tri nové výkonné vozidlá, ktoré dostal darom od spoločnosti Philip Morris Slovakia s.r.o.. Ich cena bola 100 tisíc eur. Spolupráca s týmto partnerom sa ukázala ako užitočná aj v roku 2019, kedy kriminalisti finančnej správy dostali do užívania od tabakovej firmy päť nových motorových vozidiel.

Spracovali sme 90% podaných daňových priznaní   (21. 04. 2022)

Finančná správa spracovala už 90% podaných daňových priznaní a postupne klientom poukazuje preplatky na daniach. Tie im prídu najneskôr do 10. mája tohto roka.

Na pošte zadržali balíky so skalpmi chránených vtákov   (21. 04. 2022)

Na žilinskej vyclievacej pošte zaistili príslušníci finančnej správy zásielky so skalpmi chránených vtákov. Prepustenie balíkov adresátom z Kysúc skomplikovalo chýbajúce povolenie nevyhnutné na dovoz tohto tovaru.

Ako v pálenici „neprepáliť“   (20. 04. 2022)

V územnom obvode Colného úradu Trenčín sa nachádza 59 pestovateľských páleníc, v ktorých si pestovateľ z ovocného kvasu môže dať vypáliť destilát. V súčasnom výrobnom období, ktoré bude končiť 30. júna 2022, využili služby páleníc tisícky pestovateľov. Táto výrobná sezóna v porovnaní s tou predchádzajúcou však nebude taká úspešná. Doteraz spracované doklady nasvedčujú tomu, že produkcia bude len približne 60% v porovnaní s minulou sezónou.

V dodávke našli 18 utečencov   (19. 04. 2022)

Príslušníci finančnej správy z Colného úradu Trnava – SCÚ Senica – centrála odhalili pri kontrole tovaru 18 utečencov. Finančná správa ich následne odovzdala polícii.

Darujte 2 % zo zaplatených daní   (12. 04. 2022)

Ak chcete poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2021 vybranej neziskovej organizácii, nadácii či občianskemu združeniu, ustriehnite si termín. Darovať 2 % alebo 3 % tretiemu sektoru je možné len na predpísanom tlačive v lehote do konca apríla tohto roka. Keďže 30. apríl 2022 pripadá na sobotu, vyhlásenie je potrebné podať najneskôr v pondelok 2. mája 2022.

Najlepší výber DPH od vstupu do Európskej únie   (08. 04. 2022)

Slovensko je vo výbere dane z pridanej hodnoty (DPH) čoraz efektívnejšie. Podľa aktuálneho prvého odhadu finančnej správy dosiahla daňová medzera DPH vlani hodnotu 12,1 % a medziročne klesla o 4,7 percentuálneho bodu. Dostala sa tak na najnižšiu úroveň za ostatných 17 rokov. Pod tento vývoj sa podpísalo najmä zlepšenie boja proti podvodom, ale aj zlepšenie plnenia daňových povinností zo strany daňovníkov.

Aj humanitárna pomoc má svoje pravidlá   (05. 04. 2022)

Poskytovanie humanitárnej pomoci pre Ukrajinu má svoje pravidlá. Tovary, ktoré podliehajú zákazom a obmedzeniam sa môžu vyvážať iba na základe povolení príslušných orgánov (napr. lieky, výrobky obranného priemyslu a pod.) Odporúčame tiež dodržiavať definíciu humanitárnej pomoci na základe medzinárodného práva (Ženevské dohovory). Od toho sa následne odvíjajú aj povinnosti voči colným orgánom.

Akcia Kuriér odhalila ďalšie nelegálne cigarety   (01. 04. 2022)

Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) odhalil v Nitrianskom kraji ďalších pašerákov cigariet. V rámci akcie Kuriér zadržali kriminalisti FS až 42 osôb, z toho päť je v súčasnosti väzobne stíhaných. Predbežne vyčíslená škoda na úniku spotrebnej dane z tabakových výrobkov dosiahla 3,3 milióna eur.

V prevádzkach s občerstvením vydávali zákazníkom falošné doklady   (01. 04. 2022)

Žilinskí príslušníci finančnej správy zaistili v dvoch prevádzkach s občerstvením štyri registračné pokladnice. Časť pokladničných dokladov, ktoré na predajných miestach odovzdávali klientom, neprechádzala do evidencie registrovaných dokladov, čím dochádzalo ku kráteniu daní.

Posledný deň na podanie daňového priznania   (31. 03. 2022)

Na podanie daňového priznania k dani z príjmov ako aj zaplatenie dane za rok 2021 zostávajú posledné hodiny. Finančná správa zatiaľ prijala 725.100 daňových priznaní, čo predstavuje už viac 60 % z očakávaného počtu. Pre tých, ktorí si túto povinnosť nechali na posledný deň sú daňové úrady otvorené do 18.00 hod.. Konzultanti call centra sú na linkách do dnešnej polnoci, klientom pomáhajú aj v rámci online poradne.

Colný úrad Trenčín hľadá nových kolegov   (31. 03. 2022)

Colný úrad Trenčín oznamuje, že v dňoch 20.04.2022 – 26.04.2022 sa uskutočnia výberové konania na viaceré voľné pracovné pozície pre jeho pracoviská v Trenčíne. Dávame do pozornosti zverejnené informácie o voľných miestach, ktoré nájdete na portáli finančnej správy v časti Kariéra.