Preskočiť na hlavný obsah

Tlačové správy

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 tlačových správ, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Tlačové správy sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam tlačových správ je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 tlačových správach. Celú tlačovú správu si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie tlačové správy môžete nájsť v Archíve tlačových správ.

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu na OpenData   (14. 03. 2022)

Cez hraničné priechody vo Vyšnom Nemeckom a v Ubli bolo na Ukrajinu prepravených už 6.566.270 kilogramov humanitárnej pomoci. Od dnešného dňa nájde verejnosť tieto štatistiky na transparentnom OpenData portáli finančnej správy. Údaje budú aktualizované na dennej báze.

Nezabudnite si inštalovať aktualizovanú verziu VRP   (14. 03. 2022)

Používateľom virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) na mobilnom operačnom systéme Android pripomíname, že je potrebné, aby si do 16. marca tohto roka nainštalovali aktualizovanú verziu aplikácie. Dostupná je na portáli finančnej správy. Dôvodom je vypršanie platnosti komunikačného certifikátu 17. marca tohto roka a jeho aktualizácia. Zároveň informujeme, že od tohto dátumu nebude možné využívať aplikáciu VRP pre mobilné operačné systémy iOS. Webovej verzie aplikácie VRP sa zmena nedotkne.

Ako si vybaviť EORI číslo   (11. 03. 2022)

Vývoz humanitárnej pomoci na Ukrajinu nepodlieha množstevným obmedzeniam, potrebné je však podať colné vyhlásenie (CV). To má niekoľko foriem a pre colné konanie je dôležité aj registračné číslo alebo EORI číslo. Odporúčame, aby si poskytovatelia pomoci pre Ukrajinu tieto povinnosti vybavili ešte pred príchodom na hraničný priechod, alebo tovar odovzdali humanitárnej organizácii, ktorá má už pridelené EORI číslo.

Zapájame sa do pilotného projektu ETACA   (11. 03. 2022)

Finančná správa sa zapája do pilotného projektu Európskej komisie s názvom ETACA (European Trust and Cooperation Approach), ktorý sa spúšťa v marci tohto roka. Cieľom tejto medzinárodnej iniciatívy je zjednodušiť a podporiť vzájomnú spoluprácu založenú na väčšej dôvere a transparentnosti medzi daňovníkmi a daňovými správami, ako aj medzi daňovými správami navzájom.

Aktualizácia aplikácie VRP   (10. 03. 2022)

Používanie bezplatnej aplikácie virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) prostredníctvom operačného systému Android bude možné len po nainštalovaní si aktualizovanej verzie. Dostupná je od dnešného dňa na portáli finančnej správy. Dôvodom je vypršanie platnosti certifikátu 17. marca tohto roka. Výmenu certifikátu uskutoční finančná správa 16. marca. Zároveň informujeme, že od tohto dátumu nebude možné využívať aplikáciu VRP pre mobilné operačné systémy iOS. Webovej verzia aplikácie VRP sa zmena nedotkne.

S vojnovými utečencami z Ukrajiny k nám prichádzajú aj spoločenské zvieratá   (10. 03. 2022)

Od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine bolo cez cestné hraničné priechody na slovensko-ukrajinskej hranici prepravených 408 spoločenských zvierat. V prípade ich dovozu bola zo strany Európskej únie udelená výnimka, ak existujú nedostatky v dokladoch zvierat.

Odhalili sme falošného policajta   (09. 03. 2022)

Ozbrojeným príslušníkom finančnej správy sa podarilo odhaliť falošného policajta. Na diaľnici R7 vo vysokej rýchlosti predbiehal autá, pričom si vynucoval právo prednostnej jazdy s použitím svetelnej signalizácie červeno-modrej farby. Vzhľad vozidla však nenaznačoval, že by malo ísť o služobné vozidlo niektorého z ozbrojených zborov SR.

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu   (07. 03. 2022)

Cez hraničné priechody vo Vyšnom Nemeckom a v Ubli bolo na Ukrajinu prepravených už viac ako 3 085 ton humanitárnej pomoci.

Na preplatkoch k DzMV sme vyplatili už 2,14 milióna eur   (07. 03. 2022)

Finančná správa (FS) už spracovala takmer všetky podané daňové priznania (DP) k dani z motorových vozidiel (DzMV) za zdaňovacie obdobie roka 2021. Daňovníkom vrátila na preplatkoch z tejto dani 2,14 milióna eur. Počet podaných DP k DzMV v tomto roku medziročne vzrástol o 5 280.

Daňovníkov upozorníme na nesprávny odpočet daňovej straty   (04. 03. 2022)

Finančná správa prichádza s ďalším proklientskym opatrením. Bude kontaktovať daňovníkov, ktorí si nesprávne uplatnili zníženú sadzbu dane z príjmov, či odpočet daňovej straty. Daňovníci totiž majú možnosť tieto chyby ešte napraviť a v lehote do konca marca tohto roka podať dodatočné daňové priznanie a zároveň sa vyvarovať podobných chýb pri podávaní daňového priznania za rok 2021.

Humanitárna pomoc môže smerovať od polnoci aj cez HP Ubľa   (03. 03. 2022)

Humanitárna pomoc na Ukrajinu bude môcť od dnešnej polnoci smerovať aj cez hraničný priechod Ubľa- Malyj Bereznyj, nielen HP Vyšné Nemecké. Naďalej platí, že pre potreby ukrajinských colných orgánov je potrebné, aby organizácie pripravili súpis prepravovaného tovaru, ktorý je potrebné riadne precliť na Ukrajine.

Na východnej hranici robíme maximum   (03. 03. 2022)

Finančná správa od vypuknutia vojenského konfliktu na Ukrajine vyvíja maximálne úsilie, aby bol zabezpečený plynulý prechod štátnej hranice pre cestujúcich aj humanitárny tovar. Vďaka koordinovanému postupu všetkých zložiek sa len od 1.3.2022 do 11-tej hodiny dnešného dňa cez hraničný priechod Vyšné Nemecké podarilo prepustiť na ukrajinskú stranu 282 vozidiel s humanitárnou pomocou. Pomocnú ruku verejnosti podáva finančná správa aj prostredníctvom informačnej kampane na sociálnych sieťach, ale aj na portáli finančnej správy, kde bola sprístupnená špeciálna podstránka k situácii na Ukrajine a kde nájdu ľudia všetky dôležité informácie prehľadne na jednom mieste.

Daňové priznanie je potrebné podať do konca marca   (03. 03. 2022)

Daňové priznanie (DP) k dani z príjmov za rok 2021 je potrebné podať do konca marca tohto roka a do tohto termínu je potrebné daň aj zaplatiť. Možné je tak urobiť aj z pohodlia domova, potrebné je mať len zriadenú elektronickú komunikáciu s finančnou správou.

Upozorňujeme na povinnosť priznať príjem z predaja nehnuteľností   (01. 03. 2022)

Finančná správa v týchto dňoch rozposiela 5678 daňovníkom listy, v ktorých ich upozorňuje na povinnosť podať daňové priznanie k príjmu z predaja nehnuteľností a zaplatenie dane. Týka sa to daňovníkov, ktorí v rokoch 2019, 2020 a 2021 predali rodinné domy alebo byty. Ide o preventívnu akciu, ktorú finančná správa zrealizovala aj v minulom roku a prostredníctvom ktorej chce zlepšiť dobrovoľné plnenie daňových povinností.

Preprava humanitárnej pomoci na Ukrajinu   (28. 02. 2022)

Humanitárna pomoc na Ukrajinu bude od pondelka smerovať výhradne cez hraničný priechod Vyšné Nemecké. Pre potreby kontroly ukrajinských colných orgánov je potrebné, aby organizácie pripravili súpis prepravovaného tovaru, ktorý je potrebný riadne precliť na Ukrajine. V záujme finančnej správy je, aby bol humanitárny tovar Ukrajine doručený čo najskôr a čo s najhladším priebehom.

Aplikácia Over doklad bude dočasne nedostupná   (25. 02. 2022)

Finančná správa oznamuje verejnosti, že mobilná aplikácia Over doklad bude z technických príčin od utorka 1.3.2022 nedostupná pre operačné systémy Android a iOS. Pravosť pokladničných dokladov si môže verejnosť overovať prostredníctvom webovej služby. Na opätovnom sprístupnení intenzívne pracujeme.

Pravidlá pri dovoze tovaru z tretích krajín   (25. 02. 2022)

Na tovar dovážaný, resp. prinesený v osobnej batožine z tretích krajín a určený na vlastnú spotrebu sa vzťahujú množstevné limity pre oslobodenie od cla a dovozných platieb. Týka sa to napríklad tabakových výrobkov, alkoholických nápojov, pravidlá sa vzťahujú aj na prenos domácich zvierat.

Posledné dni na priznanie príjmu z predaja nehnuteľnosti   (24. 02. 2022)

Fyzické osoby, ktoré nemajú oprávnenie na podnikanie, majú posledné dni na to, aby podali riadne alebo dodatočné daňové priznanie za obdobie kalendárnych rokov 2016 až 2020 k dani z príjmov z predaja či prevodu vlastníctva nehnuteľností. Finančná správa upustí od uloženia sankcie za oneskorené zaplatenie dane alebo podanie daňového priznania, ak tak daňovníci urobia do 28. februára tohto roka.

Efektívnejšie kontroly transakcií so závislými osobami   (24. 02. 2022)

Úrad pre vybrané hospodárske subjekty (ÚVHS) sa pri daňových kontrolách viac zameria na transferové ceny. S týmto cieľom rozposlal ÚVHS 889 daňovým subjektom v rámci softwarningu dotazník zameraný práve na transakcie so závislými osobami. Vyplnenie dotazníka je dobrovoľné.

Lehota na zaslanie oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti sa posúva   (23. 02. 2022)

Daňové subjekty dostanú oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti najneskôr do 30. júna tohto roka namiesto pôvodného termínu 28. februára 2022. Lehoty na zaslanie oznámenia o indexe a na zverejnenie zoznamu sa posúvajú na základe nedávno schválenej novely zákona o finančnej kontrole a audite, ktorá novelizovala aj daňový poriadok. Po novom bude index daňovej spoľahlivosti verejný, transparentný a hodnotiť sa bude aj plnenie ekonomických ukazovateľov.