Preskočiť na hlavný obsah

Tlačové správy

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 tlačových správ, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Tlačové správy sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam tlačových správ je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 tlačových správach. Celú tlačovú správu si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie tlačové správy môžete nájsť v Archíve tlačových správ.

Finančná správa súčasťou medzinárodného seminára zameraného na ilegálny obchod s pesticídmi   (21. 02. 2022)

Príslušníci finančnej správy majú za sebou medzinárodný seminár zameraný na nelegálny obchod s prípravkami na ochranu rastlín. Informácie a skúsenosti z tejto oblasti si vymenilo 77 expertov až z 21 krajín. Finančná správa predviedla praktické ukážky výkonu colných kontrol s využitím špeciálnych technológií, ukážky služobnej kynológie, ako aj samotný rozbor vzoriek prepravovaného tovaru. Významnou mierou tak prispela do diskusie ako tento nelegálny obchod potláčať.

Účtovné závierky musia "neziskovky" ukladať v elektronickej podobe   (16. 02. 2022)

Neziskové organizácie musia od 1. januára 2022 ukladať účtovné závierky a ostatné účtovné dokumenty iba v elektronickej podobe. Do registra účtovných závierok ich je potrebné ukladať prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (FR SR) alebo systému štátnej pokladnice (v prípade subjektov verejnej správy). Bližšie informácie o postupe registrácie na elektronickú komunikáciu a autorizáciu používateľa nájde osoba oprávnená konať za právnickú osobu na portáli finančnej správy v časti Elektronická komunikácia – praktické informácie.

Daňové priznanie môžete vybaviť aj z pohodlia domova   (16. 02. 2022)

Daňové priznanie k dani z príjmov za minulý rok je možné podať aj z pohodlia domova. Ktokoľvek totiž môže s finančnou správou komunikovať elektronicky. Potrebné je k tomu sa len zaregistrovať na portáli finančnej správy, alebo s daňovým úradom uzatvoriť tzv. dohodu o elektronickom doručovaní v prípade fyzických osôb.

Tabak v igelitových vreciach v predajni potravín   (14. 02. 2022)

Colný úrad Prešov pri kontrole dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice v predajni potravín odhalil takmer 9 kg tabaku a zistil aj ďalšie porušenia zákonov.

Pozor na dovoz prípravkov na ochranu rastlín z tretích krajín   (14. 02. 2022)

Prípravky na ochranu rastlín sa v poslednom období stávajú ďalšou záujmovou komoditou nelegálneho medzinárodného obchodu. Colný úrad Michalovce v minulom roku zaznamenal nárast počtu prípadov ich nezákonného dovozu na naše územie. So zámerom odhaľovania nezákonného obchodovania s týmito prípravkami a vzájomnej výmeny informácií a poznatkov z praxe sa vo Vyšnom Nemeckom uskutoční medzinárodný seminár „Identifikácia ilegálneho obchodovania s pesticídmi a prípadové štúdie“.

Pozor na zákon pri nákupe pohonných látok v zahraničí   (09. 02. 2022)

Nižšie ceny pohonných látok v zahraničí lákajú v týchto dňoch viacerých motoristov. Nemali by však zabúdať na dodržiavanie zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Okrem natankovania do bežnej nádrže vlastného dopravného prostriedku si môže fyzická osoba na súkromné účely bez vzniku daňovej povinnosti na území Slovenska natankovať pohonné látky ešte do jednej prenosnej nádrže maximálneho objemu 10 litrov.

Falzifikáty známych značiek stále „v kurze“   (09. 02. 2022)

Colný úrad Prešov v mesiaci január tohto roka zaistil pri kontrolách falzifikáty známych značiek. Napodobeniny textilu, obuvi a parfumov zaistil v celkovom počte 1 390 kusov.

Lepšie funkcionality pre užívateľov PFS   (09. 02. 2022)

Finančná správa prichádza na svojom portáli s viacerými novinkami, ktoré klientom prinesú vyšší komfort. Po novom sa zjednodušilo vyhľadávanie v zozname bankových účtov. Informácie o registrovanom platiteľovi DPH sú zverejnené kompletne. Aj týmto krokom chce finančná správa uľahčiť daňovým subjektom plnenie ich povinností.

Vylepšili sme náš OpenData portál   (08. 02. 2022)

OpenData portál finančnej správy má viaceré novinky. Okrem nových datasetov pribudla aj anglická verzia portálu a na úvodnej strane sú návštevníkom k dispozícii nové grafy so zaujímavými štatistikami. Nejde však o posledné zmeny, finančná správa pripravuje aj ďalšie vylepšenia s cieľom priniesť, čo najviac dostupných dát pre verejnosť.

Vyšší záujem o daňový bonus na zaplatené úroky   (07. 02. 2022)

Čoraz viac daňovníkov s hypotékou si uplatňuje daňový bonus na zaplatené úroky. Vlani za zdaňovacie obdobie roku 2020 tak urobilo 23.581 daňových subjektov v celkovej výške 5,6 milióna eur, čo medziročne predstavuje nárast o 1,7 milióna eur. Využiť túto nepriamu formu podpory od štátu v oblasti bývania môžu daňovníci aj v tomto roku. Potrebné je však predložiť potrebné dokumenty k ročnému zúčtovaniu dane, prípadne k daňovému priznaniu.

Call centrum vlani pomohlo vyše 400 tisíc klientom   (04. 02. 2022)

Call centrum finančnej správy ročne pomáha státisícom klientov. Svedčia o tom štatistiky dopytov za minulý rok. Prostredníctvom telefonických hovorov, e-mailov a online chatu pomohli odborní konzultanti call centra v 409.914 prípadoch. V minulom roku dominovali otázky ku koronaopatreniam, zavádzaniu e-commerce pravidiel, ale aj obojsmernej elektronickej komunikácii v daňovej oblasti. Konzultanti zvládli tiež nápor dopytov k očkovacej lotérii.

Takmer 100 tisíc odoslaných elektronických dokumentov na ÚPVS   (03. 02. 2022)

Finančná správa už mesiac komunikuje s daňovými subjektami kompletne elektronicky. Od 1. januára 2022 odoslala 157.797 zásielok, resp. úradných dokumentov, z toho 97.955 išlo na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS).

Jedna kontrola – viacero porušení predpisov   (02. 02. 2022)

Kontrola, ktorú vykonali príslušníci finančnej správy z trenčianskeho colného úradu koncom januára, nedopadla pre prevádzkovateľa novinového stánku dobre: dopustil sa hneď viacerých porušení predpisov. Jednak tých, ktoré sa uplatňujú v oblasti používania registračnej pokladnice ako aj tých, ktoré upravujú predaj tabaku a tabakových výrobkov.

Bratislavskí colníci na čele rebríčka výberu cla a daní   (01. 02. 2022)

Príslušníci finančnej správy z Colného úradu (CÚ) Bratislava za rok 2021 odviedli do štátneho rozpočtu viac ako 2,6 miliardy eur. Z tejto sumy predstavoval výber spotrebných daní 1,7 miliardy, výber DPH bol asi 885 miliónov a cla na úrovni 7,2 milióna eur. Plán plnenia príjmov do štátneho rozpočtu prekročili o takmer 170 miliónov eur.

Emailové odklady daňových priznaní v tomto roku neplatia   (01. 02. 2022)

Odklad daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 je potrebné finančnej správe oznámiť štandardným zákonným spôsobom, a to buď elektronicky alebo v papierovej forme. Emailové odklady finančná správa v tomto roku neakceptuje. Išlo o opatrenie, ktoré bolo platné iba v minulom roku.

ÚVHS sa predstaví svojim novým klientom   (31. 01. 2022)

Úrad pre vybrané hospodárske subjekty (ÚVHS) rozpošle 51 pridelimitovaným daňovým subjektom listy, v ktorých ich oboznámi s činnosťou úradu a predstaví im aj najvýznamnejšie zmeny v daňových zákonoch v tomto roku. Aj týmto spôsobom chce lepšie svojich nových klientov informovať o možnostiach spolupráce so správcom dane.

Posledný deň na podanie DP k dani z motorových vozidiel   (31. 01. 2022)

Dnes je posledný deň na podanie daňového priznania (DP) k dani z motorových vozidiel (DzMV) a daň je potrebné aj zaplatiť. Za nesplnenie tejto povinnosti sa môže daňovníkom vystaviť pokuta vo výške od 30 do 16 000 eur. Finančná správa rozposlala daňovníkom viac ako 186 tisíc predvyplnených daňových priznaní k tejto dani a uľahčila im tak plnenie si tejto povinností.

Na priznanie príjmu z predaja nehnuteľnosti je ešte stále čas   (28. 01. 2022)

Oneskorencom sa pomaly kráti lehota. Fyzické osoby, ktoré nemajú oprávnenie na podnikanie, majú už len do konca februára 2022 čas na to, aby podali riadne alebo dodatočné daňové priznanie za obdobie kalendárnych rokov 2016 až 2020 k dani z príjmov z predaja či prevodu vlastníctva nehnuteľností. Finančná správa upustí od uloženia sankcie za oneskorené zaplatenie dane alebo podanie daňového priznania.

Nezabudnite požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie   (27. 01. 2022)

Zamestnanec, ktorý mal v roku 2021 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže najneskôr do 15. februára tohto roka písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Nebude tak potom musieť sám podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A v termíne do 31.03.2022, ak jeho zdaniteľné príjmy za rok 2021 presiahli sumu 2255,72 eura.

Medzinárodný deň colníctva   (26. 01. 2022)

Od roku 1983 si 26. január pripomíname ako Medzinárodný deň colníctva na počesť výročia prvého zasadnutia Rady pre colnú spoluprácu. Každoročne sa k oslavám pridávajú aj príslušníci colnej časti finančnej správy. Generálny tajomník Svetovej colnej organizácie (WCO) Kunio Mikuryia udeľuje čestné uznania tým, ktorí prispeli k naplneniu cieľom určenej témy.