Preskočiť na hlavný obsah

Tlačové správy

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 tlačových správ, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Tlačové správy sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam tlačových správ je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 tlačových správach. Celú tlačovú správu si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie tlačové správy môžete nájsť v Archíve tlačových správ.

Odhalili sme falošného policajta   (09. 03. 2022)

Ozbrojeným príslušníkom finančnej správy sa podarilo odhaliť falošného policajta. Na diaľnici R7 vo vysokej rýchlosti predbiehal autá, pričom si vynucoval právo prednostnej jazdy s použitím svetelnej signalizácie červeno-modrej farby. Vzhľad vozidla však nenaznačoval, že by malo ísť o služobné vozidlo niektorého z ozbrojených zborov SR.

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu   (07. 03. 2022)

Cez hraničné priechody vo Vyšnom Nemeckom a v Ubli bolo na Ukrajinu prepravených už viac ako 3 085 ton humanitárnej pomoci.

Na preplatkoch k DzMV sme vyplatili už 2,14 milióna eur   (07. 03. 2022)

Finančná správa (FS) už spracovala takmer všetky podané daňové priznania (DP) k dani z motorových vozidiel (DzMV) za zdaňovacie obdobie roka 2021. Daňovníkom vrátila na preplatkoch z tejto dani 2,14 milióna eur. Počet podaných DP k DzMV v tomto roku medziročne vzrástol o 5 280.

Daňovníkov upozorníme na nesprávny odpočet daňovej straty   (04. 03. 2022)

Finančná správa prichádza s ďalším proklientskym opatrením. Bude kontaktovať daňovníkov, ktorí si nesprávne uplatnili zníženú sadzbu dane z príjmov, či odpočet daňovej straty. Daňovníci totiž majú možnosť tieto chyby ešte napraviť a v lehote do konca marca tohto roka podať dodatočné daňové priznanie a zároveň sa vyvarovať podobných chýb pri podávaní daňového priznania za rok 2021.

Humanitárna pomoc môže smerovať od polnoci aj cez HP Ubľa   (03. 03. 2022)

Humanitárna pomoc na Ukrajinu bude môcť od dnešnej polnoci smerovať aj cez hraničný priechod Ubľa- Malyj Bereznyj, nielen HP Vyšné Nemecké. Naďalej platí, že pre potreby ukrajinských colných orgánov je potrebné, aby organizácie pripravili súpis prepravovaného tovaru, ktorý je potrebné riadne precliť na Ukrajine.

Na východnej hranici robíme maximum   (03. 03. 2022)

Finančná správa od vypuknutia vojenského konfliktu na Ukrajine vyvíja maximálne úsilie, aby bol zabezpečený plynulý prechod štátnej hranice pre cestujúcich aj humanitárny tovar. Vďaka koordinovanému postupu všetkých zložiek sa len od 1.3.2022 do 11-tej hodiny dnešného dňa cez hraničný priechod Vyšné Nemecké podarilo prepustiť na ukrajinskú stranu 282 vozidiel s humanitárnou pomocou. Pomocnú ruku verejnosti podáva finančná správa aj prostredníctvom informačnej kampane na sociálnych sieťach, ale aj na portáli finančnej správy, kde bola sprístupnená špeciálna podstránka k situácii na Ukrajine a kde nájdu ľudia všetky dôležité informácie prehľadne na jednom mieste.

Daňové priznanie je potrebné podať do konca marca   (03. 03. 2022)

Daňové priznanie (DP) k dani z príjmov za rok 2021 je potrebné podať do konca marca tohto roka a do tohto termínu je potrebné daň aj zaplatiť. Možné je tak urobiť aj z pohodlia domova, potrebné je mať len zriadenú elektronickú komunikáciu s finančnou správou.

Upozorňujeme na povinnosť priznať príjem z predaja nehnuteľností   (01. 03. 2022)

Finančná správa v týchto dňoch rozposiela 5678 daňovníkom listy, v ktorých ich upozorňuje na povinnosť podať daňové priznanie k príjmu z predaja nehnuteľností a zaplatenie dane. Týka sa to daňovníkov, ktorí v rokoch 2019, 2020 a 2021 predali rodinné domy alebo byty. Ide o preventívnu akciu, ktorú finančná správa zrealizovala aj v minulom roku a prostredníctvom ktorej chce zlepšiť dobrovoľné plnenie daňových povinností.

Preprava humanitárnej pomoci na Ukrajinu   (28. 02. 2022)

Humanitárna pomoc na Ukrajinu bude od pondelka smerovať výhradne cez hraničný priechod Vyšné Nemecké. Pre potreby kontroly ukrajinských colných orgánov je potrebné, aby organizácie pripravili súpis prepravovaného tovaru, ktorý je potrebný riadne precliť na Ukrajine. V záujme finančnej správy je, aby bol humanitárny tovar Ukrajine doručený čo najskôr a čo s najhladším priebehom.

Aplikácia Over doklad bude dočasne nedostupná   (25. 02. 2022)

Finančná správa oznamuje verejnosti, že mobilná aplikácia Over doklad bude z technických príčin od utorka 1.3.2022 nedostupná pre operačné systémy Android a iOS. Pravosť pokladničných dokladov si môže verejnosť overovať prostredníctvom webovej služby. Na opätovnom sprístupnení intenzívne pracujeme.

Pravidlá pri dovoze tovaru z tretích krajín   (25. 02. 2022)

Na tovar dovážaný, resp. prinesený v osobnej batožine z tretích krajín a určený na vlastnú spotrebu sa vzťahujú množstevné limity pre oslobodenie od cla a dovozných platieb. Týka sa to napríklad tabakových výrobkov, alkoholických nápojov, pravidlá sa vzťahujú aj na prenos domácich zvierat.

Posledné dni na priznanie príjmu z predaja nehnuteľnosti   (24. 02. 2022)

Fyzické osoby, ktoré nemajú oprávnenie na podnikanie, majú posledné dni na to, aby podali riadne alebo dodatočné daňové priznanie za obdobie kalendárnych rokov 2016 až 2020 k dani z príjmov z predaja či prevodu vlastníctva nehnuteľností. Finančná správa upustí od uloženia sankcie za oneskorené zaplatenie dane alebo podanie daňového priznania, ak tak daňovníci urobia do 28. februára tohto roka.

Efektívnejšie kontroly transakcií so závislými osobami   (24. 02. 2022)

Úrad pre vybrané hospodárske subjekty (ÚVHS) sa pri daňových kontrolách viac zameria na transferové ceny. S týmto cieľom rozposlal ÚVHS 889 daňovým subjektom v rámci softwarningu dotazník zameraný práve na transakcie so závislými osobami. Vyplnenie dotazníka je dobrovoľné.

Lehota na zaslanie oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti sa posúva   (23. 02. 2022)

Daňové subjekty dostanú oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti najneskôr do 30. júna tohto roka namiesto pôvodného termínu 28. februára 2022. Lehoty na zaslanie oznámenia o indexe a na zverejnenie zoznamu sa posúvajú na základe nedávno schválenej novely zákona o finančnej kontrole a audite, ktorá novelizovala aj daňový poriadok. Po novom bude index daňovej spoľahlivosti verejný, transparentný a hodnotiť sa bude aj plnenie ekonomických ukazovateľov.

Finančná správa súčasťou medzinárodného seminára zameraného na ilegálny obchod s pesticídmi   (21. 02. 2022)

Príslušníci finančnej správy majú za sebou medzinárodný seminár zameraný na nelegálny obchod s prípravkami na ochranu rastlín. Informácie a skúsenosti z tejto oblasti si vymenilo 77 expertov až z 21 krajín. Finančná správa predviedla praktické ukážky výkonu colných kontrol s využitím špeciálnych technológií, ukážky služobnej kynológie, ako aj samotný rozbor vzoriek prepravovaného tovaru. Významnou mierou tak prispela do diskusie ako tento nelegálny obchod potláčať.

Účtovné závierky musia "neziskovky" ukladať v elektronickej podobe   (16. 02. 2022)

Neziskové organizácie musia od 1. januára 2022 ukladať účtovné závierky a ostatné účtovné dokumenty iba v elektronickej podobe. Do registra účtovných závierok ich je potrebné ukladať prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (FR SR) alebo systému štátnej pokladnice (v prípade subjektov verejnej správy). Bližšie informácie o postupe registrácie na elektronickú komunikáciu a autorizáciu používateľa nájde osoba oprávnená konať za právnickú osobu na portáli finančnej správy v časti Elektronická komunikácia – praktické informácie.

Daňové priznanie môžete vybaviť aj z pohodlia domova   (16. 02. 2022)

Daňové priznanie k dani z príjmov za minulý rok je možné podať aj z pohodlia domova. Ktokoľvek totiž môže s finančnou správou komunikovať elektronicky. Potrebné je k tomu sa len zaregistrovať na portáli finančnej správy, alebo s daňovým úradom uzatvoriť tzv. dohodu o elektronickom doručovaní v prípade fyzických osôb.

Tabak v igelitových vreciach v predajni potravín   (14. 02. 2022)

Colný úrad Prešov pri kontrole dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice v predajni potravín odhalil takmer 9 kg tabaku a zistil aj ďalšie porušenia zákonov.

Pozor na dovoz prípravkov na ochranu rastlín z tretích krajín   (14. 02. 2022)

Prípravky na ochranu rastlín sa v poslednom období stávajú ďalšou záujmovou komoditou nelegálneho medzinárodného obchodu. Colný úrad Michalovce v minulom roku zaznamenal nárast počtu prípadov ich nezákonného dovozu na naše územie. So zámerom odhaľovania nezákonného obchodovania s týmito prípravkami a vzájomnej výmeny informácií a poznatkov z praxe sa vo Vyšnom Nemeckom uskutoční medzinárodný seminár „Identifikácia ilegálneho obchodovania s pesticídmi a prípadové štúdie“.

Pozor na zákon pri nákupe pohonných látok v zahraničí   (09. 02. 2022)

Nižšie ceny pohonných látok v zahraničí lákajú v týchto dňoch viacerých motoristov. Nemali by však zabúdať na dodržiavanie zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Okrem natankovania do bežnej nádrže vlastného dopravného prostriedku si môže fyzická osoba na súkromné účely bez vzniku daňovej povinnosti na území Slovenska natankovať pohonné látky ešte do jednej prenosnej nádrže maximálneho objemu 10 litrov.