Preskočiť na hlavný obsah

Ďalšie novinky a aktuality

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 noviniek a aktualít, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Novinky a aktuality sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam noviniek a aktualít je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 noviniek. Celú novinku si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie novinky a aktuality môžete nájsť v Archíve noviniek a aktualít.

Colníci v tuneli   (28. 07. 2016)

Colníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KUFS) a colného úradu Žilina úradovali v rozostavanom tuneli. Ide o prípad podozrenia úniku na spotrebnej dani z minerálnych olejov. Vzorky pohonných látok skončili na analýze v colnom laboratóriu.

Falzifikáty náhradných dielov   (27. 07. 2016)

Colníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KUFS) takmer 6 mesiacov tajne vyšetrovali obchod s falošnými náhradnými dielmi do automobilov. Akcia dostala krycí názov „DETTO“ a škoda sa odhaduje na cca 50 000 eur.

Taxikári sú nepoučiteľní   (26. 07. 2016)

Colníci Colného úradu Prešov vykonali vo svojom regióne opakovane kontrolnú akciu zameranú na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zo strany taxislužieb. Vykonali 7 kontrol, pričom nedodržiavanie zákona zistili až v šiestich prípadoch. Za tieto porušenia zákona udelili pokuty vo výške 2 050 eur.

V kinder vajíčku objavili colníci marihuanu   (25. 07. 2016)

Colníci z Veľkého Medera pri bežnej kontrole pri obci Medveďov objavili u vodiča luxusného automobilu marihuanu. Ukrýval ju v plastovom obale od „kinder vajíčka“. Takmer v rovnakom čase odhalili i senickí colníci omamné a psychotropné látky v Holíči a v Brodskom.

Zdaňovanie príležitostných príjmov   (22. 07. 2016)

Leto je spravidla obdobím príležitostných príjmov. Aj zberači lesných plodov musia za určitých podmienok svoj príjem zdaniť. Podľa zákona o dani z príjmov je od dane oslobodený príjem z príležitostných činností, ak suma týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur. Ak vaša výplata presiahne 500 eur, do základu dane sa zahrnú len to, čo ste zarobili navyše.

Elektronický dovoz funguje naplno   (21. 07. 2016)

Od spustenia nového colného automatizovaného informačného systému pre dovoz prijala finančná správa elektronicky viac ako 350 dovozných colných vyhlásení. Podnikateľské subjekty môžu využívať výhody systému eDovoz pre oblasť štandardných postupov od 11. júla 2016.

Colníci skontrolujú vaše suveníry z dovoleniek   (19. 07. 2016)

Pokuta alebo trest odňatia slobody na dobu od šesť mesiacov do troch rokov hrozí tomu, kto sa pokúša previezť cez hranice ohrozené druhy rastlín a živočíchov, prípadne výrobkov z nich. V súčasnosti je obchod s viac ako 900 druhmi živočíchov a rastlín úplne zakázaný a s viac ako 33 000 je pod kontrolou Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). Slovenskí colníci zaznamenali v minulom roku 12 prípadov nelegálneho dovozu.

Odstávka systému ISKZ   (18. 07. 2016)

Oznamujeme verejnosti, že dňa 18.7.2016, medzi 21:00h a 23:30h, bude realizovaná pravidelná údržba systému ISKZ.

Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu   (18. 07. 2016)

430 eur je maximálna možná hodnota tovaru, ktorú si môžu občania priviezť z dovolenky z krajiny mimo EÚ a neplatiť pritom dane a clo. Obmedzené množstvá platia aj pre cigarety či alkohol.

Neziskovky dostali takmer 31 miliónov eur   (15. 07. 2016)

Tisícky neziskoviek majú už na svojich účtoch takmer 31 miliónov eur. Sú to peniaze, ktoré sa im rozhodli poukázať občania a podnikatelia v daňových priznaniach podaných do konca marca.

Elektronické schránky podľa zákona o e-Governmente   (14. 07. 2016)

Finančná správa zatiaľ nebude doručovať dokumenty do elektronických schránok daňovníkov na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk. Občania aj podnikatelia majú plnohodnotný servis v podobe portálu finančnej správy www.financnasprava.sk.

20 rokov medzinárodnej spolupráce   (13. 07. 2016)

Daňové správy z celej Európy oslavujú 20 rokov spolupráce. Pri tejto príležitosti sa Slovensko opäť dostáva do vedenia organizácie. Spolu s ďalšími ôsmimi krajinami budeme veliť medzinárodnej spolupráci finančných správ počas nasledujúcich 12tich mesiacov.

Rumunka v aute prevážala dve veľké tašky falzifikátov mobilných telefónov   (12. 07. 2016)

Občianka rumunskej národnosti chcela koncom minulého týždňa cez Slovensko do Poľska previesť 101 kusov top modelov mobilných telefónov svetoznámych značiek. Na jednej z kysuckých ciest sa jej plány skomplikovali, keď osobné auto, ktoré viedla, zastavila hliadka žilinských colníkov.

Spustili sme nový colný automatizovaný informačný systém pre dovoz   (11. 07. 2016)

S cieľom urýchliť a zvýšiť efektivitu colného konania pri importe tovaru z tretích krajín za pomoci automatizácie colných procesov spustila dnes finančná správa do prevádzky nový colný informačný systém pre dovoz. Systémom eDovoz sa tak rozširuje možnosť elektronickej komunikácie na všetky režimy – tranzit, vývoz, predbežné colné vyhlásenia (PCV) i dovoz.

Zjednodušené colné postupy po prijatí Colného kódexu únie (UCC)   (08. 07. 2016)

Povolenia na zjednodušené postupy vydané pred 1. májom 2016, ktorých platnosť nebola ukončená, sa môžu aj naďalej uplatňovať do doby ukončenia ich platnosti, prípadne do doby ich opätovného prehodnotenia, podľa toho čo nastane skôr. Opätovné prehodnotenie musí príslušný colný úrad vykonať najneskôr do 1. mája 2019.

Plánovaná odstávka systému IS CEP (Centrálny elektronický priečinok)   (07. 07. 2016)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že dňa 08.07.2016 (piatok) bude v čase od 06:00 hod. do 08:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčného systému Finančnej správy - IS CEP (Centrálny elektronický priečinok), z dôvodu servisných aktivít.

Úloha finančnej správy počas predsedníctva v EU   (07. 07. 2016)

1. júla sa oficiálne začalo polročné slovenské predsedníctvo v Rade EÚ. Zástupcovia finančnej správy sú súčasťou rezortného tímu Ministerstva financií SR. Budú však predsedať skupine pre colnú spoluprácu.

Informačný systém CEP   (07. 07. 2016)

Oznamujeme verejnosti, že informačný systém Centrálny elektronický priečinok je opäť dostupný. Ďakujeme za ústretovosť.

Plánovaná odstávka informačného systému – Deklaračný systém   (07. 07. 2016)

Oznamujeme Vám, že dňa 7.7.2016 (štvrtok) bude v čase od 22:00 hod. do 24:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčného systému Finančnej správy - ISST-DS (Deklaračný systém), z dôvodu inštalácie novej verzie systému do prevádzky.

Alex vyňuchal nelegálne cigarety   (06. 07. 2016)

Počas uplynulej noci skúšal ukrajinský vodič pozornosť colníkov na Vyšnom Nemeckom. Výsledkom bolo odhalenie úkrytu nelegálnych cigariet v palivovej nádrži a únik na daniach takmer 6 000 eur.